สถาบันติวราม
หน้าแรก P&G บริการของสถาบันและบริษัท วิธีการชำระเงิน ติดต่อเรา P&G ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม

085-919-8282
เวลา 09:00 - 15:00 น.

รับสมัครติวนักศึกษาใหม่
คอร์ส 2 ปี 3 เดือน
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
คณะที่เปิดติว
ติว ม.รามคำแหง
ตารางติว
ปรึกษาปัญหาการเรียน
สถาบันติวคืออะไร
แนะนำการเลือกคณะเรียน
หลักสูตร ม.รามคำแหง
เทียบวุฒิที่ใช้สมัครมหาลัยรามคำแหง
 
เช่าสถานที่สัมมนา
สิ่งอำนวยความสะดวก
รูปภาพสถานที่
อัตราค่าบริการ
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
 
ปรึกษากฎหมาย
อัตราค่าบริการทั่วไป
ปรึกษาปัญหากฎหมาย
 
วางระบบการสื่อสาร
งานและประเภทงานที่บริการ
 


สมาชิก 3D (เด่น ดู ดี)
สมัครเป็นสมาชิกกับเรา พร้อมแนบรูปภาพ สาวสวย หนุ่มหล่อ มาโชว์ความสวยความหล่อของคุณ ให้เพื่อนๆ ได้อิจฉา
คลิ๊กเลย

ร่วมโหวตให้คะแนน พร้อมรับของรางวัลจากสถาบัน
มาใหม่วันนี้ 3 อันดับล่าสุด
คณะรัฐศาสตร์
618 โหวตชอบชอบมาก
คณะบริหารธุรกิจ
202 โหวตชอบชอบมาก
คณะรัฐศาสตร์
160 โหวตชอบชอบมาก

โหวตมากที่สุด 10 อันดับ
คณะรัฐศาสตร์
12690 โหวตชอบชอบมาก
คณะมนุษยศาสตร์
9135 โหวตชอบชอบมาก
คณะบริหารธุรกิจ
8440 โหวตชอบชอบมาก
คณะรัฐศาสตร์
8079 โหวตชอบชอบมาก
คณะบริหารธุรกิจ
7757 โหวตชอบชอบมาก
คณะบริหารธุรกิจ
7725 โหวตชอบชอบมาก
คณะมนุษยศาสตร์
7493 โหวตชอบชอบมาก
คณะบริหารธุรกิจ
6851 โหวตชอบชอบมาก
คณะรัฐศาสตร์
6821 โหวตชอบชอบมาก
คณะรัฐศาสตร์
6790 โหวตชอบชอบมาก

แสดงสมาชิกร่วมโหวตทั้งหมด
 
 
1 / 8
2 / 8
3 / 8
4 / 8
5 / 8
6 / 8
7 / 8
8 / 8


  หลักสูตรมหาวิทยาลัยรามคำแหง
คณะวิทยาศาสตร์
 

สายงานประกอบอาชีพ

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาที่เปิดสอน

1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์

1.1 มีเรียนวิชาโท (แผน ก.)

1.2 ไม่มีเรียนวิชาโท (แผน ข.)

2. สาขาวิชาสถิติศาสตร์

3. สาขาวิชาเคมี

4. สาขาวิชาฟิสิกส์

5. สาขาวิชาชีววิทยา

6. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

7. สาขาวิชาการวิจัยดำเนินงาน

8. สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุ

9. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

10. สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงการจัดและการหาคำเหมาะที่สุด

11. สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

12. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

13. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

14. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

15. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

ภาครัฐบาล

1. สายงานกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน

 • นักสถิติ
 • นักฟิสิกส์รังสี
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • นักวิชาการชั่งตวงวัด
 • นักชีววิทยา
 • นักคณิตศาสตร์
 • นักวิทยาศาสตร์
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายทดสอบทางด้านวิทยาศาสตร์
 • นักวิเคราะห์อาหาร
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • นักนิเวศวิทยา
 • นักวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 • นักเคมี
 • นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • นักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเฉพาะทาง

2. สายงานกระทรวงอุตสาหกรรม

 • นักวิชาการอุตสาหกรรม
 • นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร
 • เจ้าหน้าที่ทดสอบทางด้านวิทยาศาสตร์
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล
 • นักจุลชีววิทยา
 • นักวิจัยผู้ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์
 • นักวิจัยสิ่งแวดล้อม
 • นักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการผลิต

3. สายงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 • นักวิชาการเกษตร
 • นักกีฏวิทยา
 • นักวิชาการประมง
 • เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
 • นักนิเวศวิทยา
 • นักพันธุศาสตร์
 • นักพฤษศาสตร์
 • นักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการเกษตร

4. สายงานกระทรวงมหาดไทย

 • นักวิชาการแรงงาน
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • นักสถิติและวิจัยประชากร
 • นักวิทยาการคอมพิวเตอร์

 

5. สายงานกระทรวงการคลัง

 • เจ้าหน้าที่ประเมินอากร
 • นักวิชาการคลัง
 • นักวิชาการสรรพากร
 • นักวิชาการสรรพสามิต

6. สายงานกระทรวงศึกษาธิการ

 • ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์
 • ครูสอนวิชาชีววิทยา
 • ครูสอนวิชาฟิสิกส์
 • ครูสอนวิชาเคมี
 • ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 • นักวิจัยด้านการศึกษา

7. สายงานมหาวิทยาลัย

 • อาจารย์มหาวิทยาลัย, วิทยาลัย
 • เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการวิจัย
 • นักวิชาการศึกษา
 • นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 • นักสถิติ
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบ
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

8. สายงานกระทรวง, กรม, อื่นๆ

 • นักการข่าว
 • นักประชาสัมพันธ์
 • เจ้าหน้าที่ทะเบียน
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 • นักวิจัย
 • บัณฑิตอาสา
 • นักวิชาการพัฒนาชนบท

 

 

ภาครัฐวิสาหกิจ

1. รัฐวิสาหกิจรูปบริการ (การไฟฟ้า, ประปา, การปิโตรเลียม, การบินไทย, การทางพิเศษ)

 • เจ้าหน้าที่วิจัย
 • เจ้าหน้าที่สถิติ
 • เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล
 • ตำแหน่งงานอื่นๆ ที่รับวุฒิ วท.บ

2. รัฐวิสาหกิจรูปรัฐพาณิชย์ (ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารออมสิน, โรงงานยาสูบ, บริษัทขนส่ง และบริษัทหรือโรงงานที่เป็นรัฐวิสาหกิจ)

 • นักวิเคราะห์องค์การ
 • พนักงานสินเชื่อ
 • พนักงานเร่งรัดหนี้สิน
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล

 

ภาคเอกชน

1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัท ห้างร้านต่างๆ

 • อาจารย์มหาวิทยาลัย, วิทยาลัย
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบ
 • เจ้าหน้าที่สถิติ
 • พนักงานสินเชื่อ
 • พนักงานเร่งรัดหนี้ สิน
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ทางด้านวิทยาศาสตร์
 • ตำแหน่งงานอื่นๆ ที่รับวุฒิ วท.บ.
 • เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
 • นักวิจัยและวางแผนระบบงาน

2. ประกอบอาชีพอิสระ

 • ประเภทค้าขาย
 • ประเภทช่างฝีมือต่างๆ
 • ประเภทเกษตรกรรม
 • นักวิจัยอิสระทั่วไป
 • นักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเฉพาะทาง
 • ประเภทศิลปิน
 • ประเภทธุรกิจ
 • ประเภทกีฬา
 • ประเภทบริการเทคโนโลยี

 

โอกาสในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน

          ในสภาพเศรษฐกิจของประเทศปัจจุบันตลอดถึงอนาคต มุ่งที่จะพัฒนาประเทศไปสู่ประเทศอุตสาหกรรมใหม่ จึงตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสิทธิภาพ เพื่อนำเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วยปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาทางด้านการเกษตรการอาหารและการแพทย์การคิดค้นนวัตกรรมต่างๆ จึงได้เปิดสาขาใหม่ๆ เช่น สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และสาขาอื่นๆ เพิ่มขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 ของประเทศ มหาวิทยาลัยตระหนักถึงปัญหาการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งยังขาดแคลนบุคลากรทางด้านนี้เป็นอย่างมาก จึงจัดให้มีทุนเรียนฟรีขึ้นในสาขาขาดแคลนจำนวน 80 ทุน พร้อมค่าใช้จ่ายส่วนตัวอีกคนละ 10,000 บาทต่อปี

          เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วก็มีหน่วยงานต่างๆ ที่รองรับผู้สำเร็จทางด้านนี้ เช่น กรมวิทยาศาสตร์ กรมป่าไม้ กรมประมง กรมทรัพยากรธรณี กรมปศุสัตว์ กรมศุลกากร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์แห่งประเทศไทย สำนักงานสถิติแห่งชาติ โรงเรียนและวิทยาลัย มหาวิทยาลัยต่างๆ สถาบันวิจัยหรือทดสอบเกี่ยวกับ แพทย์ อาหารและยารักษาโรค ฯลฯ

 


Tags
หลักสูตรมหาวิทยาลัยรามคำแหง , คณะวิทยาศาสตร์ , สายงานประกอบอาชีพ , คณะวิทยาศาสตร์ , สาขาวิชาที่เปิดสอน , สาขาวิชาคณิตศาสตร์ , มีเรียนวิชาโท , (แผน , ไม่มีเรียนวิชาโท , (แผน , สาขาวิชาสถิติศาสตร์ , สาขาวิชาเคมี , สาขาวิชาฟิสิกส์ , สาขาวิชาชีววิทยา , สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ , สาขาวิชาการวิจัยดำเนินงาน , สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุ , สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร , สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงการจัดและการหาคำเหมาะที่สุด , สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ , สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ , สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม , สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร , สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ , ภาครัฐบาล , สายงานกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน , นักสถิติ , นักฟิสิกส์รังสี , นักวิชาการคอมพิวเตอร์ , นักวิชาการชั่งตวงวัด , นักชีววิทยา , นักคณิตศาสตร์ , นักวิทยาศาสตร์ , เจ้าหน้าที่ฝ่ายทดสอบทางด้านวิทยาศาสตร์ , นักวิเคราะห์อาหาร , เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป , นักนิเวศวิทยา , นักวิทยาศาสตร์ชีวภาพ , นักเคมี , นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม , นักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเฉพาะทาง , สายงานกระทรวงอุตสาหกรรม , นักวิชาการอุตสาหกรรม , นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร , เจ้าหน้าที่ทดสอบทางด้านวิทยาศาสตร์ , เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล , นักจุลชีววิทยา , นักวิจัยผู้ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ , นักวิจัยสิ่งแวดล้อม , นักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการผลิต , สายงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , นักวิชาการเกษตร , นักกีฏวิทยา , นักวิชาการประมง , เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร , นักนิเวศวิทยา , นักพันธุศาสตร์ , นักพฤษศาสตร์ , นักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการเกษตร , สายงานกระทรวงมหาดไทย , นักวิชาการแรงงาน , เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป , นักสถิติและวิจัยประชากร , นักวิทยาการคอมพิวเตอร์ , สายงานกระทรวงการคลัง , เจ้าหน้าที่ประเมินอากร , นักวิชาการคลัง , นักวิชาการสรรพากร , นักวิชาการสรรพสามิต , สายงานกระทรวงศึกษาธิการ , ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ , ครูสอนวิชาชีววิทยา , ครูสอนวิชาฟิสิกส์ , ครูสอนวิชาเคมี , ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป , นักวิจัยด้านการศึกษา , สายงานมหาวิทยาลัย , อาจารย์มหาวิทยาลัย, , วิทยาลัย , เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ , เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการวิจัย , นักวิชาการศึกษา , นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ , นักสถิติ , เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบ , เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน , สายงานกระทรวง, , กรม, , อื่นๆ , นักการข่าว , นักประชาสัมพันธ์ , เจ้าหน้าที่ทะเบียน , เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน , นักวิจัย , บัณฑิตอาสา , นักวิชาการพัฒนาชนบท , ภาครัฐวิสาหกิจ , รัฐวิสาหกิจรูปบริการ , (การไฟฟ้า, , ประปา, , การปิโตรเลียม, , การบินไทย, , การทางพิเศษ) , เจ้าหน้าที่วิจัย , เจ้าหน้าที่สถิติ , เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ , เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล , ตำแหน่งงานอื่นๆ , ที่รับวุฒิ , วท.บ , รัฐวิสาหกิจรูปรัฐพาณิชย์ , (ธนาคารกรุงไทย, , ธนาคารออมสิน, , โรงงานยาสูบ, , บริษัทขนส่ง , และบริษัทหรือโรงงานที่เป็นรัฐวิสาหกิจ) , นักวิเคราะห์องค์การ , พนักงานสินเชื่อ , พนักงานเร่งรัดหนี้สิน , เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล , ภาคเอกชน , ธนาคารพาณิชย์ , บริษัท , ห้างร้านต่างๆ , อาจารย์มหาวิทยาลัย, , วิทยาลัย , เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบ , เจ้าหน้าที่สถิติ , พนักงานสินเชื่อ , พนักงานเร่งรัดหนี้ , เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ทางด้านวิทยาศาสตร์ , ตำแหน่งงานอื่นๆ , ที่รับวุฒิ , วท.บ. , เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ , นักวิจัยและวางแผนระบบงาน , ประกอบอาชีพอิสระ , ประเภทค้าขาย , ประเภทช่างฝีมือต่างๆ , ประเภทเกษตรกรรม , นักวิจัยอิสระทั่วไป , นักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเฉพาะทาง , ประเภทศิลปิน , ประเภทธุรกิจ , ประเภทกีฬา , ประเภทบริการเทคโนโลยี , โอกาสในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน ,           ในสภาพเศรษฐกิจของประเทศปัจจุบันตลอดถึงอนาคต , มุ่งที่จะพัฒนาประเทศไปสู่ประเทศอุตสาหกรรมใหม่ , จึงตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสิทธิภาพ , เพื่อนำเทคโนโลยีต่างๆ , เข้ามาช่วยปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาทางด้านการเกษตรการอาหารและการแพทย์การคิดค้นนวัตกรรมต่างๆ , จึงได้เปิดสาขาใหม่ๆ , เช่น , สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม , และสาขาอื่นๆ , เพิ่มขึ้น , เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , ฉบับที่ , ของประเทศ , มหาวิทยาลัยตระหนักถึงปัญหาการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ , ซึ่งยังขาดแคลนบุคลากรทางด้านนี้เป็นอย่างมาก , จึงจัดให้มีทุนเรียนฟรีขึ้นในสาขาขาดแคลนจำนวน , พร้อมค่าใช้จ่ายส่วนตัวอีกคนละ , บาทต่อปี ,           เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วก็มีหน่วยงานต่างๆ , ที่รองรับผู้สำเร็จทางด้านนี้ , เช่น , กรมวิทยาศาสตร์ , กรมป่าไม้ , กรมประมง , กรมทรัพยากรธรณี , กรมปศุสัตว์ , กรมศุลกากร , สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์แห่งประเทศไทย , สำนักงานสถิติแห่งชาติ , โรงเรียนและวิทยาลัย , มหาวิทยาลัยต่างๆ , สถาบันวิจัยหรือทดสอบเกี่ยวกับ , แพทย์ , อาหารและยารักษาโรค ,

ข้อมูลการใช้งาน
จำนวน online 65 คน
IP : 54.196.213.0
สมาชิกล่าสุด
คุณ อัญชิสา xxxxxxx
คณะ Pre-Degree
วัน/เวลา 14 กุมภาพันธ์ 2561 19:46:27
หลักสูตร ม.รามคำแหง
วุฒิ ม.3 สมัคร ป.ตรี
ระบบคำนวนเกรดเฉลี่ย
 
Links ที่น่าสนใจ
      ม.ราม รับสมัคร น.ศ.ใหม่ทาง Internet   
      กำหนดการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร-ป.ตรีรุ่นที่ 43
      ใบสมัครมหาลัยรามคำแหง(มร.2)   
      ตรวจสอบวันรับบัตรนักศึกษา(ต้องได้รหัสนักศึกษาก่อนนะคะ)   
      ค้นวันเวลาเรียนและวันเวลาสอบ   
      เช็คตารางสอบภาค S/59   
      E-service และเช็คผลสอบภาค 2/59   
      ปฏิทินการศึกษาปี 2560   
      มร.30วันและเวลาเรียนในม.รามคำแหง   
      มหาวิทยาลัยรามคำแหง   
      บันทึกภาวะผู้มีงานทำ(สำหรับนักศึกษาขอจบ)   
      พิมพ์บาร์โค๊ดลงทะเบียน 7 หลัก   
      ลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ต ม.ราม   
 
ภาพบรรยากาศการติว
เรียนราม,สมัครเรียนราม,ติวหน้าราม
เรียนราม,สมัครเรียนราม,ติวหน้าราม
เรียนราม,สมัครเรียนราม,ติวหน้าราม
 
ประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ
โถงทางเดินระหว่างชั้นเรียน เน้นความสะอาด
สถาบันติว P&G ย้ายที่ทำการใหม่ ท่านสามารถเดินทางมายังสถาบันติวของเราได้ใกล้ขึ้น เพียงไม่กี่ก้าวจากหน้าปากซอย
  
 
Copyright© pg-ram.com
designed by
pg-gov.com
(B: 1746,C: 0)
หน้าแรก | ตารางเรียน | สาขาราม 2 | หลักสูตรราม | การดานถามตอบ
สถาบันติว PASS & GOOD
2151/2-3 ซอยรามคำแหง43/1 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240 Tel.02-7162180-2

เข้าซอยรามคำแหง 43/1 มองด้านขวามือก่อนถึง 7-11 (เซเว่น)
 
เรียนราม ติวราม เรียนหน้าราม , ติวงานราชการ สอบงานราชการ , สมัครเรียนราม , ขายบ้าน ขายบ้านมือสอง ขายที่ดิน , ห้องพัก บ้านเช่า ห้องเช่า , ขายรถ ขายรถมือสอง รถบ้าน , รถเช่า รถให้เช่า รถรับจ้าง , ลงประกาศฟรี โฆษณาฟรี , หางาน สมัครงาน ประกาศงานฟรี , หางาน ประกาศงานฟรี , ขายบ้าน ขายบ้านมือสอง , ขายบ้าน ขายที่ดิน , ขายรถ ขายรถมือสอง , ห้องพัก บ้านพัก , ห้องเช่า บ้านเช่า ,
ติว สอน สอบ สมัคร เรียน รับติว รับสอน ติวราม ติวหน้าราม สอบราม สมัครราม สมัครเรียนราม สอนราม เรียนราม สอนหน้าราม สถาบันติวราม สถาบันติวหน้าราม ราม หน้าราม รามคำแหง ม.ราม มหาวิทยาลัยราม มหาวิทยาลัยรามคำแหง ราม 2 หน้าราม 2 รามคำแหง 2 ม.ราม 2 มหาวิทยาลัยราม 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2