สถาบันติวราม
หน้าแรก ดูแล+จบ ป.ตรี ภายใน 3 ปี สมัครสมาชิกรับข่าวสาร ติดต่อเรา
062-879-1212
เวลา 09:00 - 15:00 น.

สถาบันติวคืออะไร
คณะที่สถาบันเปิดติว
ดูแล+จบ ป.ตรี ภายใน 3 ปี
เอกสารที่ใช้สมัคร ม.ราม
วุติ ม.3 สมัคร ป.ตรี
การเทียบวุฒิ ม.ราม
หลักสูตร ม.รามคำแหง
แผนที่สถาบันติว
ระบบคำนวนเกรดเฉลี่ย
เกร็ดความรู้วิชา ป.ตรี
เกร็ดความรู้วิชา ป.โท
ตารางติว
1-64
ป.โทร
1 / 8
จบแน่นอน
2 / 8
ข้อดีของการติว
3 / 8
ระยะเวลาสมัครติว
4 / 8
รับสมัครติวสีม่วง
5 / 8
จบป ตรีแน่นอน
6 / 8
7 / 8
ติวออนไลน์66
8 / 8
รับสมัครติวสีชมพู


  หลักสูตรมหาวิทยาลัยรามคำแหง
คณะบริหารธุรกิจ
 

 ให้สถาบันติว P&G  ดูแลเรื่องการเรียนการันตีจบมหาลัยป.ตรี ภายใน(ไม่เกิน) 3 ปีแน่นอนค่ะ 

สถาบันติว P&G การันตีจบปริญญาตรี ภายใน(ไม่เกิน) 3 ปี แน่นอนค่ะ   เปิดรับสมัครแล้วค่ะ!!!  ทุกวัน  ตั้งแต่ เวลา 09.00-16.00 น.

สถาบันติว P&G   เปิดรับสมัครติวนักศึกษาใหม่ ภาค 1 ปีการศึกษา 2564


เปิดรับสมัครทุกวัน  ถึง 24 ตุลาคม 2564 ทุกวันค่ะ * 

****** โทร.02-7162180 หรือ 062-879-1212     ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00น. *******

สอบถาม  Line : @joypg    / www.pg-ram.com

สถาบันติว P&G  @ซอยรามคำแหง 43/1  เข้าจากปากซอยมาอยู่ด้านขวามือ ห้องที่ 2 และ 3 ค่ะ

 *สถาบันP&G...เปิดคอร์สติวรับรองผล*
ดูแลคุณตั้งแต่สมัครม.รามคำแหง เลยค่ะ เพียงคุณเตรียมเอกสารการสมัครดังต่อไปนี้  
1. รูปถ่ายสี,เสื้อคอปก ขนาด 2 นิ้ว  1 รูป
2. สำเนาทะเบียนบ้าน(วุฒิม.3/ม.6) 3 ใบ / ปวส. 4 ใบ
3. สำเนาบัตรประชาชน(วุฒิม.3/ม.6)  3 ใบ / ปวส. 4 ใบ
4. สำเนาวุฒิการศึกษา(วุฒิม.3/ม.6)  3 ใบ / ปวส. 4 ใบ
5.ใบเปลี่ยนชื่อ,นามสกุล ,ใบสมรส,ใบหย่า  3 ใบ/ ปวส. 4 ใบ
6. ใบรับรองแพทย์ 1 ใบ (ตามคลีนิกก็ได้ค่ะ แจ้งแพทย์ใช้สมัครเรียน)
7. ค่าใช้จ่ายในการสมัครติว +ค่าลงทะเบียนเรียนในม.ราม+ค่าสมัครม.รามคำแหง

สถาบันติว P&G   เปิดรับสมัครติวนักศึกษาใหม่ ภาค 1 ปีการศึกษา 2564


เปิดรับสมัครทุกวัน  ถึง 24 ตุลาคม 2564 ค่ะ * 

 

 

****** โทร.02-7162180 หรือ 062-879-1212     ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00น. *******

สอบถาม  Line : @joypg   / www.pg-ram.com
** เปิดบริการทุกวัน 09.00-16.00 น.ค่ะ

 

สายงานประกอบอาชีพ

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาที่เปิดสอน

1. สาขาวิชาการบริหารทั่วไป

2. สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

3. สาขาวิชาการตลาด

4. สาขาวิชาการบัญชี

5. สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

5.1 กลุ่มวิชาการโฆษณา 5.2 กลุ่มวิชาการประชาสัมพันธ์

6. สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการ

6.1 กลุ่มวิชาการขนส่ง 6.2 กลุ่มวิชาการโรงแรม

6.3 กลุ่มวิชาอสังหาริมทรัพย์

7. สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

8. สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

9. สาขาวิชาการประกันภัย

10. สาขาวิชาการท่องเที่ยว

 

ภาครัฐบาล

1. สายงานกระทรวงพาณิชย์

 • นักบัญชี
 • นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
 • นักวิชาการคลัง
 • นักวิจัย, นักวิชาการพาณิชย์
 • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ
 • นักวิชาการมาตรฐานสินค้า

2. สายงานกระทรวงศึกษาธิการ

 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • นักวิชาการศึกษา
 • นักประชาสัมพันธ์
 • นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 • นักวิชาการฝึกอาชีพ
 • นักวิชาการพัสดุ
 • อาจารย์มหาวิทยาลัย, วิทยาลัย
 • นักวิชาการการเงินและการบัญชี
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

3. สายงานกระทรวงการคลัง

(กรมสรรพากร กรมศุลกากร)

 • นักวิชาการคลัง
 • นักบัญชี
 • นักวิชาการสรรพากร
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 • นักวิชาการการเงินและการบัญชี
 • นักวิชาการสหกรณ์
 • เลขานุการ
 • นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน
 • ผู้ ตรวจสอบกิจการประกันภัย
 • ? เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการลงทุน
 • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี
 • สมุห์บัญชี
 • เจ้าหน้าที่ตรวจสรรพสามิต
 • นายตรวจศุลกากร
 • เศรษฐกร
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล

4. กระทรวง, กรมอื่นๆ ที่รับผู้จบวุฒิ บธ.บ.

 

ภาครัฐวิสาหกิจ

1. สายงานรัฐวิสาหกิจรูปบริการ การสื่อสาร, การไฟฟ้า, การประปา, การท่าเรือฯ, การรถไฟ, องค์การโทรศัพท์, การทางพิเศษ, การปิโตรเลียม, การเคหะแห่งชาติ, องค์การขนส่งมวลชน ฯลฯ

 • นักบัญชี
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล
 • ผู้ตรวจสอบบัญชี
 • เลขานุการ
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ
 • สมุห์บัญชี
 • นักวิชาการพัสดุ
 • นักวิชาการขนส่ง

2. รัฐวิสาหกิจรูปพาณิชย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย, ธนาคารออมสิน, และธนาคารเอกชนต่างๆ บริษัทขนส่ง, โรงงานยาสูบ, บริษัทหรือโรงงานที่เป็นรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ

 • นักวิเคราะห์องค์การ
 • ผู้ตรวจสอบบัญชี
 • พนักงานฝ่ายสินเชื่อ
 • พนักงานเร่งรัดหนี้สิน
 • สม ุห์บัญชี
 • พนักงานการเงิน
 • พนักงานวิจัยตลาด
 • พนักงานบัญชี
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล
 • ผู้ตรวจสอบกิจการประกันภัย
 • พนักงานพัฒนาธุรกิจ
 • เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว
 • วาณิชธนากร
 • นักวิเคราะห์หลักทรัพย์

 

ภาคเอกชน

1. ธนาคารพาณิชย์, บริษัท, โรงแรมและห้างร้านต่างๆ

 • ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
 • ผู้จัดการฝ่ายขาย
 • ผู้จัดการโรงแรม
 • เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
 • งานโฆษณา
 • พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
 • พนักงานเก็บเงิน
 • พนักงานบัญชี
 • พนักงานขาย
 • พนักงานแปลเอกสาร
 • มัคคุเทศก์
 • อาจารย์มหาวิทยาลัย, วิทยาลัยเอกชน
 • เลขานุการ
 • ผู้ตรวจสอบบัญชี
 • พนักงานเร่งรัดหนี้สิน
 • พนักงานสินเชื่อ
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล
 • พนักงานวิจัยตลาด
 • พนักงานฝ่ายต่างประเทศ
 • พนักงานประกันภัย

2. ประกอบอาชีพอิสระ

 • ประกอบอาชีพค้าขาย
 • ประกอบอาชีพช่างฝีมือต่างๆ
 • ประกอบอาชีพศิลปิน
 • ประกอบอาชีพธุรกิจ
 • ประกอบอาชีพกีฬา
 • ประกอบอาชีพบริการสังคม
 • ประกอบอาชีพส่งเสริมกิจกรรมทางธุรกิจ

 

โอกาสในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน

          ผู้สำเร็จการศึกษาคณะบริหารธุรกิจมีโอกาสทำงานต่างๆ ได้หลายประเภทในวงการธุรกิจ ตามสติปัญญา และความสามารถที่พึงมี เช่น งานเกี่ยวกับการเงิน บัญชีหรืองบประมาณ การวางแผนโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การบริหารงานบุคคล ฯลฯ ทั้งในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจตลอดจน สถาบันการเงิน ธนาคาร โรงแรม บริษัท ห้างร้านต่างๆ อีกทั้ง ประกอบอาชีพส่วนตัวได้อีกด้วย

           ด้านความต้องการแรงงานนั้นอาจกล่าวได้ว่า ยังรองรับบัณฑิตคณะนี้ด้านการบริหารในเชิงธุรกิจได้อีกจำนวนมาก ในอนาคตก็คาดว่ายังเป็นที่ต้องการ เพราะประเทศไทยอยู่ในระยะพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รัฐจึงส่งเสริมให้เอกชนลงทุนด้านอุตสาหกรรมธุรกิจและกิจการค้าต่างๆ ซึ่งขยายตัวเพิ่มมากขึ้นทุกปี ในด้านโอกาสความก้าวหน้า ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ รับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีความกระตือรือร้นในการปรับปรุงตัวเองอย่างเสมอย่อมมีโอกาสเจริญก้าวหน้า

   

Tags
หลักสูตรมหาวิทยาลัยรามคำแหง , คณะบริหารธุรกิจ ,  ให้สถาบันติว , P&G  , ดูแลเรื่องการเรียนการันตีจบมหาลัยป.ตรี , ภายใน(ไม่เกิน) , ปีแน่นอนค่ะ สถาบันติว , การันตีจบปริญญาตรี , ภายใน(ไม่เกิน) , แน่นอนค่ะ   , เปิดรับสมัครแล้วค่ะ!!!  , ทุกวัน  ตั้งแต่ , เวลา , 09.00-16.00 , น.สถาบันติว , P&G   , เปิดรับสมัครติวนักศึกษาใหม่ , ปีการศึกษา , 2564เปิดรับสมัครทุกวัน  , ตุลาคม , ทุกวันค่ะ , * ****** โทร.02-7162180 , หรือ 062-879-1212   ,   ตั้งแต่เวลา , 9.00-16.00น. *******สอบถาม  , @joypg    / , www.pg-ram.comสถาบันติว , P&G  @ซอยรามคำแหง , 43/1  , เข้าจากปากซอยมาอยู่ด้านขวามือ , ห้องที่ ,  *สถาบันP&G...เปิดคอร์สติวรับรองผล*ดูแลคุณตั้งแต่สมัครม.รามคำแหง , เลยค่ะ , เพียงคุณเตรียมเอกสารการสมัครดังต่อไปนี้  1. , รูปถ่ายสี,เสื้อคอปก , ขนาด , นิ้ว  1 , สำเนาทะเบียนบ้าน(วุฒิม.3/ม.6) 3 , / ปวส. 4 , สำเนาบัตรประชาชน(วุฒิม.3/ม.6)  3 ใบ , ปวส. , สำเนาวุฒิการศึกษา(วุฒิม.3/ม.6)  3 ใบ , ปวส. , ใบ5.ใบเปลี่ยนชื่อ,นามสกุล , ,ใบสมรส,ใบหย่า  , ปวส. , ใบรับรองแพทย์ , (ตามคลีนิกก็ได้ค่ะ , แจ้งแพทย์ใช้สมัครเรียน)7. , ค่าใช้จ่ายในการสมัครติว , +ค่าลงทะเบียนเรียนในม.ราม+ค่าสมัครม.รามคำแหงสถาบันติว , P&G   , เปิดรับสมัครติวนักศึกษาใหม่ , ปีการศึกษา , 2564เปิดรับสมัครทุกวัน  , ตุลาคม , *   ****** โทร.02-7162180 , หรือ 062-879-1212   ,   ตั้งแต่เวลา , 9.00-16.00น. *******สอบถาม  , @joypg   , www.pg-ram.com** , เปิดบริการทุกวัน , 09.00-16.00 , น.ค่ะ สายงานประกอบอาชีพ , คณะบริหารธุรกิจ , สาขาวิชาที่เปิดสอน , สาขาวิชาการบริหารทั่วไป , สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร , สาขาวิชาการตลาด , สาขาวิชาการบัญชี , สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ , กลุ่มวิชาการโฆษณา , กลุ่มวิชาการประชาสัมพันธ์ , สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการ , กลุ่มวิชาการขนส่ง , กลุ่มวิชาการโรงแรม , กลุ่มวิชาอสังหาริมทรัพย์ , สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ , สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ , สาขาวิชาการประกันภัย , สาขาวิชาการท่องเที่ยว , ภาครัฐบาล , สายงานกระทรวงพาณิชย์ , นักบัญชี , นักวิชาการตรวจสอบบัญชี , นักวิชาการคลัง , นักวิจัย, , นักวิชาการพาณิชย์ , เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน , เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ , นักวิชาการมาตรฐานสินค้า , สายงานกระทรวงศึกษาธิการ , เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป , นักวิชาการศึกษา , นักประชาสัมพันธ์ , นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ , นักวิชาการฝึกอาชีพ , นักวิชาการพัสดุ , อาจารย์มหาวิทยาลัย, , วิทยาลัย , นักวิชาการการเงินและการบัญชี , เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน , สายงานกระทรวงการคลัง , (กรมสรรพากร , กรมศุลกากร) , นักวิชาการคลัง , นักบัญชี , นักวิชาการสรรพากร , เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน , นักวิชาการการเงินและการบัญชี , นักวิชาการสหกรณ์ , เลขานุการ , นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน , ตรวจสอบกิจการประกันภัย , เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการลงทุน , เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี , สมุห์บัญชี , เจ้าหน้าที่ตรวจสรรพสามิต , นายตรวจศุลกากร , เศรษฐกร , เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล , กระทรวง, , กรมอื่นๆ , ที่รับผู้จบวุฒิ , บธ.บ. , ภาครัฐวิสาหกิจ , สายงานรัฐวิสาหกิจรูปบริการ , การสื่อสาร, , การไฟฟ้า, , การประปา, , การท่าเรือฯ, , การรถไฟ, , องค์การโทรศัพท์, , การทางพิเศษ, , การปิโตรเลียม, , การเคหะแห่งชาติ, , องค์การขนส่งมวลชน , นักบัญชี , เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล , ผู้ตรวจสอบบัญชี , เลขานุการ , เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ , สมุห์บัญชี , นักวิชาการพัสดุ , นักวิชาการขนส่ง , รัฐวิสาหกิจรูปพาณิชย์ , ธนาคารแห่งประเทศไทย, , ธนาคารออมสิน, , และธนาคารเอกชนต่างๆ , บริษัทขนส่ง, , โรงงานยาสูบ, , บริษัทหรือโรงงานที่เป็นรัฐวิสาหกิจ , นักวิเคราะห์องค์การ , ผู้ตรวจสอบบัญชี , พนักงานฝ่ายสินเชื่อ , พนักงานเร่งรัดหนี้สิน , ุห์บัญชี , พนักงานการเงิน , พนักงานวิจัยตลาด , พนักงานบัญชี , เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล , ผู้ตรวจสอบกิจการประกันภัย , พนักงานพัฒนาธุรกิจ , เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว , วาณิชธนากร , นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ , ภาคเอกชน , ธนาคารพาณิชย์, , บริษัท, , โรงแรมและห้างร้านต่างๆ , ผู้จัดการฝ่ายบุคคล , ผู้จัดการฝ่ายขาย , ผู้จัดการโรงแรม , เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ , งานโฆษณา , พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน , พนักงานเก็บเงิน , พนักงานบัญชี , พนักงานขาย , พนักงานแปลเอกสาร , มัคคุเทศก์ , อาจารย์มหาวิทยาลัย, , วิทยาลัยเอกชน , เลขานุการ , ผู้ตรวจสอบบัญชี , พนักงานเร่งรัดหนี้สิน , พนักงานสินเชื่อ , เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล , พนักงานวิจัยตลาด , พนักงานฝ่ายต่างประเทศ , พนักงานประกันภัย , ประกอบอาชีพอิสระ , ประกอบอาชีพค้าขาย , ประกอบอาชีพช่างฝีมือต่างๆ , ประกอบอาชีพศิลปิน , ประกอบอาชีพธุรกิจ , ประกอบอาชีพกีฬา , ประกอบอาชีพบริการสังคม , ประกอบอาชีพส่งเสริมกิจกรรมทางธุรกิจ , โอกาสในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน ,           ผู้สำเร็จการศึกษาคณะบริหารธุรกิจมีโอกาสทำงานต่างๆ , ได้หลายประเภทในวงการธุรกิจ , ตามสติปัญญา , และความสามารถที่พึงมี , เช่น , งานเกี่ยวกับการเงิน , บัญชีหรืองบประมาณ , การวางแผนโฆษณา , ประชาสัมพันธ์ , การบริหารงานบุคคล , ทั้งในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจตลอดจน , สถาบันการเงิน , ธนาคาร , โรงแรม , บริษัท , ห้างร้านต่างๆ , อีกทั้ง , ประกอบอาชีพส่วนตัวได้อีกด้วย ,            ด้านความต้องการแรงงานนั้นอาจกล่าวได้ว่า , ยังรองรับบัณฑิตคณะนี้ด้านการบริหารในเชิงธุรกิจได้อีกจำนวนมาก , ในอนาคตก็คาดว่ายังเป็นที่ต้องการ , เพราะประเทศไทยอยู่ในระยะพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม , รัฐจึงส่งเสริมให้เอกชนลงทุนด้านอุตสาหกรรมธุรกิจและกิจการค้าต่างๆ , ซึ่งขยายตัวเพิ่มมากขึ้นทุกปี , ในด้านโอกาสความก้าวหน้า , ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ , รับผิดชอบ , มีมนุษยสัมพันธ์ดี , และมีความกระตือรือร้นในการปรับปรุงตัวเองอย่างเสมอย่อมมีโอกาสเจริญก้าวหน้า ,

ข้อมูลการใช้งาน
จำนวน online 60 คน
IP : 44.200.117.166
สมาชิกล่าสุด
คุณ พันธ์ฤทธิ์ xxxxxxx
คณะ คณะรัฐศาสตร์
วัน/เวลา 05 พฤศจิกายน 2565 23:36:52
 
 
ภาพบรรยากาศการติว
โถงทางเดินทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อสม่ำเสมอ
เคาร์เตอร์ประชาสัมพันธ์มีการป้องกันตามมาตราการโควิด-19 และมีการทำความสะอาดทุกๆ 1 ชม.
ห้องน้ำมีพนักงานทำความสะอาดประจำสม่ำเสมอ
 
ประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ
ห้องน้ำมีพนักงานทำความสะอาดประจำสม่ำเสมอ
สถาบันติว P&G ซอยรามคำแหง43/1 เข้ามาจากปากซอยอยู่ด้านขวามือห้องที่ 2 และ 3
  
 
ประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ

บริการ ห้องพัก ราม 2, ที่พักราม2, หอพักราม 2, ห้องเช่าราม 2
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Copyright© pg-ram.com
designed by
pg-gov.com
(B: 389,C: 0)
หน้าแรก | ตารางเรียน | สาขาราม 2 | หลักสูตรราม | การดานถามตอบ
สถาบันติว PASS & GOOD
2151/2-3 ซอยรามคำแหง43/1 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240 Tel.02-7162180-2

เข้าซอยรามคำแหง 43/1 มองด้านขวามือก่อนถึง 7-11 (เซเว่น)
 
ติว สอน สอบ สมัคร เรียน รับติว รับสอน ติวราม ติวหน้าราม สอบราม สมัครราม สมัครเรียนราม สอนราม เรียนราม สอนหน้าราม สถาบันติวราม สถาบันติวหน้าราม ราม หน้าราม รามคำแหง ม.ราม มหาวิทยาลัยราม มหาวิทยาลัยรามคำแหง ราม 2 หน้าราม 2 รามคำแหง 2 ม.ราม 2 มหาวิทยาลัยราม 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2