สถาบันติวราม
หน้าแรก ดูแล+จบ ป.ตรี ภายใน 3 ปี สมัครสมาชิกรับข่าวสาร ติดต่อเรา
062-879-1212
เวลา 09:00 - 15:00 น.

สถาบันติวคืออะไร
คณะที่สถาบันเปิดติว
ดูแล+จบ ป.ตรี ภายใน 3 ปี
เอกสารที่ใช้สมัคร ม.ราม
วุติ ม.3 สมัคร ป.ตรี
การเทียบวุฒิ ม.ราม
หลักสูตร ม.รามคำแหง
แผนที่สถาบันติว
ระบบคำนวนเกรดเฉลี่ย
เกร็ดความรู้วิชา ป.ตรี
เกร็ดความรู้วิชา ป.โท
ตารางติว
1-64
ป.โทร
1 / 8
จบแน่นอน
2 / 8
ข้อดีของการติว
3 / 8
ระยะเวลาสมัครติว
4 / 8
รับสมัครติวสีม่วง
5 / 8
จบป ตรีแน่นอน
6 / 8
7 / 8
ติวออนไลน์66
8 / 8
รับสมัครติวสีชมพู


การสมัครเรียนมหาวิทยาลัยรามคำแหง
คณะนิติศาสตร์
 

ให้สถาบันติว P&G  ดูแลเรื่องการเรียนการันตีจบมหาลัยป.ตรี ภายใน(ไม่เกิน) 3 ปีแน่นอนค่ะ 

สถาบันติว P&G การันตีจบปริญญาตรี ภายใน(ไม่เกิน) 3 ปี แน่นอนค่ะ   เปิดรับสมัครแล้วค่ะ!!!  ทุกวัน  ตั้งแต่ เวลา 09.00-16.00 น.

สถาบันติว P&G   เปิดรับสมัครติวนักศึกษาใหม่ ภาค 1 ปีการศึกษา 2564


เปิดรับสมัครทุกวัน  ถึง  24 ตุลาคม 2564 ทุกวันค่ะ *

สอบถาม  Line : @joypg    / www.pg-ram.com

สถาบันติว P&G  @ซอยรามคำแหง 43/1  เข้าจากปากซอยมาอยู่ด้านขวามือ ห้องที่ 2 และ 3 ค่ะ

  *สถาบันP&G...เปิดคอร์สติวรับรองผล*
ดูแลคุณตั้งแต่สมัครม.รามคำแหง เลยค่ะ เพียงคุณเตรียมเอกสารการสมัครดังต่อไปนี้  
1. รูปถ่ายสี,เสื้อคอปก ขนาด 2 นิ้ว  1 รูป
2. สำเนาทะเบียนบ้าน(วุฒิม.3/ม.6) 3 ใบ / ปวส. 4 ใบ
3. สำเนาบัตรประชาชน(วุฒิม.3/ม.6)  3 ใบ / ปวส. 4 ใบ
4. สำเนาวุฒิการศึกษา(วุฒิม.3/ม.6)  3 ใบ / ปวส. 4 ใบ
5.ใบเปลี่ยนชื่อ,นามสกุล ,ใบสมรส,ใบหย่า  3 ใบ/ ปวส. 4 ใบ
6. ใบรับรองแพทย์ 1 ใบ (ตามคลีนิกก็ได้ค่ะ แจ้งแพทย์ใช้สมัครเรียน)
7. ค่าใช้จ่ายในการสมัครติว +ค่าลงทะเบียนเรียนในม.ราม+ค่าสมัครม.รามคำแหง

สถาบันติว P&G   เปิดรับสมัครติวนักศึกษาใหม่ ภาค 1 ปีการศึกษา 2564


เปิดรับสมัครทุกวัน  ถึง 24 ตุลาคม 2564 ทุกวันค่ะ * 

 ****** โทร.02-7162180 หรือ 062-879-1212     ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00น. *******

สอบถาม  Line : @joypg   / www.pg-ram.com
** เปิดบริการทุกวัน 09.00-16.00 น.ค่ะ 

 

สายงานประกอบอาชีพ

คณะนิติศาสตร์

สาขาวิชาที่เปิดสอน

1. สาขาวิชานิติศาสตร์

 

ภาครัฐบาล

1. สายงานกระทรวงยุติธรรม

 • ผู้พิพากษา
 • เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
 • พนักงานคุมประพฤติ
 • นิติกรประจำกรม และกองในกระทรวงยุติธรรม

2. สายงานกระทรวงมหาดไทย

 • นักอาชญาวิทยา
 • เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน
 • เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์
 • ปลัดอำเภอ, ปลัดเทศบาล
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล
 • เจ้าพนักงานที่ดิน
 • นิติกร
 • พัฒนากร
 • พัสดีเรือนจำ
 • เจ้าพนักงานปกครอง
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

3. สายงานกระทรวงการคลัง

 • เจ้าหน้าที่กรมศุลกากร
 • นิติกร
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล
 • นักวิชาการสรรพากร
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

4. สายงานกระทรวงกลาโหม

 • ตุลาการพระธรรมนูญ
 • นายทหารพระธรรมนูญ
 • นายทหารเหล่าสารบรรณ
 • นายทหารการข่าว หรือเหล่าอื่นที่ทางราชการทหารต้องการ ฯลฯ

5. สายงานกระทรวงทางด้านการศึกษา

 • อาจารย์มหาวิทยาลัย, วิทยาลัย โรงเรียนของรัฐ หรือสถาบันการศึกษาเอกชนต่างๆ
 • นิติกร
 • พนักงาน ป.ป.ช., ป.ป.ส.
 • นักวิชาการศึกษา
 • นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล
 • บัณฑิตอาสาสมัคร

6. สายงานที่เกี่ยวกับกระบวนการศาลและกระบวนการยุติธรรม

 • หน่วยงานอัยการ
 • หน่วยงานพิพากษาในศาลชั้นต่าง ๆ
 • สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร
 • 7. กระทรวงพัฒนาสังคม
 • นิติกร, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป, เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล และตำแหน่งอื่นๆ ที่หน่วยงานกำหนด
 • นักพัฒนาชุมชน

8. กระทรวงแรงงาน

 • นิติกร
 • นักวิชาการแรงงาน
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 

ภาครัฐวิสาหกิจ

1. รัฐวิสาหกิจรูปบริการ การไฟฟ้า, การรถไฟ, การท่าเรือ, การสื่อสาร, การประปา, การปิโตรเลียม, การทางพิเศษ, องค์การโทรศัพท์ฯ, การนิคมอุตสาหกรรม

 • นิติกรประจำหน่วยงานรัฐวิสาหกิจนั้นๆ
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 • เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจตามที่หน่วยงานนั้นกำหนด

2. รัฐวิสาหกิจรูปรัฐพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารออมสิน, ธนาคารเพื่อการเกษตร (ธกส.) , โรงงานยาสูบ, ธนาคารแห่งประเทศไทย, ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ฯลฯ

 • พนักงานสินเชื่อ
 • พนักงานเร่งรัดหนี้สิน
 • นิติกร, เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล
 • พนักงานบริหารงานอื่นๆ ตามที่หน่วยงานกำหนด

 

ภาคเอกชน

1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัท ห้างร้านต่าง ๆ

 • ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
 • ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล
 • พนักงานฝ่ายสินเชื่อ
 • พนักงานเร่งรัดหนี้สิน
 • นิติกร
 • อาจารย์มหาวิทยาลัย, วิทยาลัย หรือโรงเรียนของเอกชน
 • ตำแหน่งอื่นๆ ที่บริษัทต้องการ
 • นักพัฒนาขององค์กรพัฒนาเอกชน
 • นักสื่อสารมวลชน

2. ประกอบอาชีพอิสระ

 • ทนายความชั้น 1
 • ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย
 • สำนักงานทนายความ
 • สำนักงานนิติธุรกิจ
 • ประกอบอาชีพค้าขาย
 • ประกอบอาชีพช่างฝีมือต่างๆ
 • ประกอบอาชีพศิลปิน
 • ประกอบอาชีพธุรกิจ
 • ประกอบอาชีพกีฬา
 • ประกอบอาชีพบริการสังคม
 • นักแสดง

ข้อแนะนำและแนวทางในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน

           เมื่อสำเร็จการศึกษา นักกฎหมายจะต้องทำความเข้าใจถึงตัวบทกฎหมาย และเจตนารมณ์ของกฎหมายการที่เข้ามาเรียนนิติศาสตร์ไม่ควรเรียนอย่างผิวเผิน แต่ควรเข้าใจว่ากฎหมายมีความมุ่งหมาย มีเจตนารมณ์ มีรากฐาน ความเป็นมาอย่างไร ถ้านักศึกษา เข้าใจถึง ขั้นนี้ ก็จะเป็นนักกฎหมายที่สมบูรณ์ เมื่อสำเร็จการศึกษาออกไปก็จะเป็นนักกฎหมายได้อย่างสมบูรณ์แบบ

           บัณฑิตนิติศาสตร์ควรหาความเชี่ยวชาญ ทั้งวิชาชีพกฎหมายทั่วไปและเฉพาะแขนง เพื่อนำความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้ทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน นอกจากนี้จะต้องมีจริยธรรมรวมทั้งสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมให้มากขึ้น

           ตลาดแรงงานที่รองรับนักกฎหมายโดยตรง ก็คือทนายความอัยการและผู้พิพากษา ซึ่งต้องสอบเนติบัณฑิตให้ได้จึงจะมีสิทธิสอบผู้พิพากษา

           นอกจากสายตรงแล้วนักกฎหมายยังนำความรู้ด้านกฎหมายมาประกอบอาชีพเป็นนิติกรประจำส่วนราชการต่างๆ เป็นตำรวจและปลัดอำเภอ เป็นต้น

           สำหรับภาคเอกชนเปิดโอกาสกว้างมากเท่าที่ทราบ ขณะนี้บริษัทห้างร้านต่างๆ ต้องการนักกฎหมาย เพื่อทำหน้าที่คล้ายเจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคลรับผิดชอบดูแลพนักงาน และเป็นผู้รักษาผลประโยชน์ในแง่ของกฎเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยว ข้องกับธุรกรรมอีกด้วย


Tags
การสมัครเรียนมหาวิทยาลัยรามคำแหง , คณะนิติศาสตร์ , ให้สถาบันติว , P&G  , ดูแลเรื่องการเรียนการันตีจบมหาลัยป.ตรี , ภายใน(ไม่เกิน) , ปีแน่นอนค่ะ สถาบันติว , การันตีจบปริญญาตรี , ภายใน(ไม่เกิน) , แน่นอนค่ะ   , เปิดรับสมัครแล้วค่ะ!!!  , ทุกวัน  ตั้งแต่ , เวลา , 09.00-16.00 , น.สถาบันติว , P&G   , เปิดรับสมัครติวนักศึกษาใหม่ , ปีการศึกษา , 2564เปิดรับสมัครทุกวัน  , ถึง  , ตุลาคม , ทุกวันค่ะ , *สอบถาม  , @joypg    / , www.pg-ram.comสถาบันติว , P&G  @ซอยรามคำแหง , 43/1  , เข้าจากปากซอยมาอยู่ด้านขวามือ , ห้องที่ ,   *สถาบันP&G...เปิดคอร์สติวรับรองผล*ดูแลคุณตั้งแต่สมัครม.รามคำแหง , เลยค่ะ , เพียงคุณเตรียมเอกสารการสมัครดังต่อไปนี้  1. , รูปถ่ายสี,เสื้อคอปก , ขนาด , นิ้ว  1 , สำเนาทะเบียนบ้าน(วุฒิม.3/ม.6) 3 , / ปวส. 4 , สำเนาบัตรประชาชน(วุฒิม.3/ม.6)  3 ใบ , ปวส. , สำเนาวุฒิการศึกษา(วุฒิม.3/ม.6)  3 ใบ , ปวส. , ใบ5.ใบเปลี่ยนชื่อ,นามสกุล , ,ใบสมรส,ใบหย่า  , ปวส. , ใบรับรองแพทย์ , (ตามคลีนิกก็ได้ค่ะ , แจ้งแพทย์ใช้สมัครเรียน)7. , ค่าใช้จ่ายในการสมัครติว , +ค่าลงทะเบียนเรียนในม.ราม+ค่าสมัครม.รามคำแหงสถาบันติว , P&G   , เปิดรับสมัครติวนักศึกษาใหม่ , ปีการศึกษา , 2564เปิดรับสมัครทุกวัน  , ตุลาคม , ทุกวันค่ะ , *  ****** โทร.02-7162180 , หรือ , 062-879-1212  ,  ตั้งแต่เวลา , 9.00-16.00น. *******สอบถาม  , @joypg   , www.pg-ram.com** , เปิดบริการทุกวัน , 09.00-16.00 , น.ค่ะ  สายงานประกอบอาชีพ , คณะนิติศาสตร์ , สาขาวิชาที่เปิดสอน , สาขาวิชานิติศาสตร์ , ภาครัฐบาล , สายงานกระทรวงยุติธรรม , ผู้พิพากษา , เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ , พนักงานคุมประพฤติ , นิติกรประจำกรม , และกองในกระทรวงยุติธรรม , สายงานกระทรวงมหาดไทย , นักอาชญาวิทยา , เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน , เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ , ปลัดอำเภอ, , ปลัดเทศบาล , เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล , เจ้าพนักงานที่ดิน , นิติกร , พัฒนากร , พัสดีเรือนจำ , เจ้าพนักงานปกครอง , เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน , สายงานกระทรวงการคลัง , เจ้าหน้าที่กรมศุลกากร , นิติกร , เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล , นักวิชาการสรรพากร , เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน , สายงานกระทรวงกลาโหม , ตุลาการพระธรรมนูญ , นายทหารพระธรรมนูญ , นายทหารเหล่าสารบรรณ , นายทหารการข่าว , หรือเหล่าอื่นที่ทางราชการทหารต้องการ , สายงานกระทรวงทางด้านการศึกษา , อาจารย์มหาวิทยาลัย, , วิทยาลัย , โรงเรียนของรัฐ , หรือสถาบันการศึกษาเอกชนต่างๆ , นิติกร , พนักงาน , ป.ป.ช., , ป.ป.ส. , นักวิชาการศึกษา , นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ , เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล , บัณฑิตอาสาสมัคร , สายงานที่เกี่ยวกับกระบวนการศาลและกระบวนการยุติธรรม , หน่วยงานอัยการ , หน่วยงานพิพากษาในศาลชั้นต่าง , สำนักงานตำรวจแห่งชาติ , นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร , กระทรวงพัฒนาสังคม , นิติกร, , เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป, , เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล , และตำแหน่งอื่นๆ , ที่หน่วยงานกำหนด , นักพัฒนาชุมชน , กระทรวงแรงงาน , นิติกร , นักวิชาการแรงงาน , เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล, , เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป , เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน , ภาครัฐวิสาหกิจ , รัฐวิสาหกิจรูปบริการ , การไฟฟ้า, , การรถไฟ, , การท่าเรือ, , การสื่อสาร, , การประปา, , การปิโตรเลียม, , การทางพิเศษ, , องค์การโทรศัพท์ฯ, , การนิคมอุตสาหกรรม , นิติกรประจำหน่วยงานรัฐวิสาหกิจนั้นๆ , เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล , เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน , เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจตามที่หน่วยงานนั้นกำหนด , รัฐวิสาหกิจรูปรัฐพาณิชย์ , ธนาคารกรุงไทย, , ธนาคารออมสิน, , ธนาคารเพื่อการเกษตร , (ธกส.) , โรงงานยาสูบ, , ธนาคารแห่งประเทศไทย, , ธนาคารอาคารสงเคราะห์ , พนักงานสินเชื่อ , พนักงานเร่งรัดหนี้สิน , นิติกร, , เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล , พนักงานบริหารงานอื่นๆ , ตามที่หน่วยงานกำหนด , ภาคเอกชน , ธนาคารพาณิชย์ , บริษัท , ห้างร้านต่าง , ผู้จัดการฝ่ายบุคคล , ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล , พนักงานฝ่ายสินเชื่อ , พนักงานเร่งรัดหนี้สิน , นิติกร , อาจารย์มหาวิทยาลัย, , วิทยาลัย , หรือโรงเรียนของเอกชน , ตำแหน่งอื่นๆ , ที่บริษัทต้องการ , นักพัฒนาขององค์กรพัฒนาเอกชน , นักสื่อสารมวลชน , ประกอบอาชีพอิสระ , ทนายความชั้น , ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย , สำนักงานทนายความ , สำนักงานนิติธุรกิจ , ประกอบอาชีพค้าขาย , ประกอบอาชีพช่างฝีมือต่างๆ , ประกอบอาชีพศิลปิน , ประกอบอาชีพธุรกิจ , ประกอบอาชีพกีฬา , ประกอบอาชีพบริการสังคม , นักแสดง , ข้อแนะนำและแนวทางในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน ,            เมื่อสำเร็จการศึกษา , นักกฎหมายจะต้องทำความเข้าใจถึงตัวบทกฎหมาย , และเจตนารมณ์ของกฎหมายการที่เข้ามาเรียนนิติศาสตร์ไม่ควรเรียนอย่างผิวเผิน , แต่ควรเข้าใจว่ากฎหมายมีความมุ่งหมาย , มีเจตนารมณ์ , มีรากฐาน , ความเป็นมาอย่างไร , ถ้านักศึกษา , เข้าใจถึง , ขั้นนี้ , ก็จะเป็นนักกฎหมายที่สมบูรณ์ , เมื่อสำเร็จการศึกษาออกไปก็จะเป็นนักกฎหมายได้อย่างสมบูรณ์แบบ ,            บัณฑิตนิติศาสตร์ควรหาความเชี่ยวชาญ , ทั้งวิชาชีพกฎหมายทั่วไปและเฉพาะแขนง , เพื่อนำความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้ทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน , นอกจากนี้จะต้องมีจริยธรรมรวมทั้งสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมให้มากขึ้น ,            ตลาดแรงงานที่รองรับนักกฎหมายโดยตรง , ก็คือทนายความอัยการและผู้พิพากษา , ซึ่งต้องสอบเนติบัณฑิตให้ได้จึงจะมีสิทธิสอบผู้พิพากษา ,            นอกจากสายตรงแล้วนักกฎหมายยังนำความรู้ด้านกฎหมายมาประกอบอาชีพเป็นนิติกรประจำส่วนราชการต่างๆ , เป็นตำรวจและปลัดอำเภอ , เป็นต้น ,            สำหรับภาคเอกชนเปิดโอกาสกว้างมากเท่าที่ทราบ , ขณะนี้บริษัทห้างร้านต่างๆ , ต้องการนักกฎหมาย , เพื่อทำหน้าที่คล้ายเจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคลรับผิดชอบดูแลพนักงาน , และเป็นผู้รักษาผลประโยชน์ในแง่ของกฎเกณฑ์ , และกฎหมายที่เกี่ยว , ข้องกับธุรกรรมอีกด้วย ,

ข้อมูลการใช้งาน
จำนวน online 37 คน
IP : 44.200.117.166
สมาชิกล่าสุด
คุณ พันธ์ฤทธิ์ xxxxxxx
คณะ คณะรัฐศาสตร์
วัน/เวลา 05 พฤศจิกายน 2565 23:36:52
 
 
ภาพบรรยากาศการติว
ห้องติวโต๊ะเรียนจัดเว้นระยะห่าง ตามมาตราการโควิด-19 และมีการทำความสะอาดสม่ำเสมอ
เคาร์เตอร์ประชาสัมพันธ์มีการป้องกันตามมาตราการโควิด-19 และมีการทำความสะอาดทุกๆ 1 ชม.
 
ประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ
ห้องน้ำมีพนักงานทำความสะอาดประจำสม่ำเสมอ
สถาบันติว P&G ซอยรามคำแหง43/1 เข้ามาจากปากซอยอยู่ด้านขวามือห้องที่ 2 และ 3
  
 
ประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ

บริการ ห้องพัก ราม 2, ที่พักราม2, หอพักราม 2, ห้องเช่าราม 2
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Copyright© pg-ram.com
designed by
pg-gov.com
(B: 389,C: 0)
หน้าแรก | ตารางเรียน | สาขาราม 2 | หลักสูตรราม | การดานถามตอบ
สถาบันติว PASS & GOOD
2151/2-3 ซอยรามคำแหง43/1 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240 Tel.02-7162180-2

เข้าซอยรามคำแหง 43/1 มองด้านขวามือก่อนถึง 7-11 (เซเว่น)
 
ติว สอน สอบ สมัคร เรียน รับติว รับสอน ติวราม ติวหน้าราม สอบราม สมัครราม สมัครเรียนราม สอนราม เรียนราม สอนหน้าราม สถาบันติวราม สถาบันติวหน้าราม ราม หน้าราม รามคำแหง ม.ราม มหาวิทยาลัยราม มหาวิทยาลัยรามคำแหง ราม 2 หน้าราม 2 รามคำแหง 2 ม.ราม 2 มหาวิทยาลัยราม 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2