สถาบันติวราม
หน้าแรก P&G บริการของสถาบันและบริษัท วิธีการชำระเงิน ติดต่อเรา P&G ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม

085-919-8282
เวลา 09:00 - 15:00 น.

รับสมัครติวนักศึกษาใหม่
ดูแล+เรียนจบภายใน 3 ปี
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
คณะที่เปิดติว
ติว ม.รามคำแหง
ตารางติว
ปรึกษาปัญหาการเรียน
สถาบันติวคืออะไร
แนะนำการเลือกคณะเรียน
หลักสูตร ม.รามคำแหง
เทียบวุฒิที่ใช้สมัครมหาลัยรามคำแหง
 
เช่าสถานที่สัมมนา
สิ่งอำนวยความสะดวก
รูปภาพสถานที่
อัตราค่าบริการ
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
 
ปรึกษากฎหมาย
อัตราค่าบริการทั่วไป
ปรึกษาปัญหากฎหมาย
 
วางระบบการสื่อสาร
งานและประเภทงานที่บริการ
 

บริการ ห้องพัก ราม 2, ที่พักราม2, หอพักราม 2, ห้องเช่าราม 2
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 


สมาชิก 3D (เด่น ดู ดี)
สมัครเป็นสมาชิกกับเรา พร้อมแนบรูปภาพ สาวสวย หนุ่มหล่อ มาโชว์ความสวยความหล่อของคุณ ให้เพื่อนๆ ได้อิจฉา
คลิ๊กเลย

ร่วมโหวตให้คะแนน พร้อมรับของรางวัลจากสถาบัน
มาใหม่วันนี้ 3 อันดับล่าสุด
คณะนิติศาสตร์
193 โหวตชอบชอบมาก
คณะนิติศาสตร์
275 โหวตชอบชอบมาก
คณะบริหารธุรกิจ
203 โหวตชอบชอบมาก

โหวตมากที่สุด 10 อันดับ
คณะรัฐศาสตร์
13986 โหวตชอบชอบมาก
คณะมนุษยศาสตร์
10298 โหวตชอบชอบมาก
คณะบริหารธุรกิจ
9488 โหวตชอบชอบมาก
คณะรัฐศาสตร์
9234 โหวตชอบชอบมาก
คณะบริหารธุรกิจ
8761 โหวตชอบชอบมาก
คณะบริหารธุรกิจ
8744 โหวตชอบชอบมาก
คณะมนุษยศาสตร์
8516 โหวตชอบชอบมาก
คณะบริหารธุรกิจ
7830 โหวตชอบชอบมาก
คณะรัฐศาสตร์
7774 โหวตชอบชอบมาก
คณะรัฐศาสตร์
7773 โหวตชอบชอบมาก

แสดงสมาชิกร่วมโหวตทั้งหมด
 
 
1 / 8
2 / 8
3 / 8
4 / 8
5 / 8
6 / 8
7 / 8
8 / 8


  หลักสูตรมหาวิทยาลัยรามคำแหง
คณะเศรษฐศาสตร์
 

 สถาบันติว P&G   เปิดรับสมัครติวนักศึกษาใหม่ ภาค 1 ปีการศึกษา 2562

 รุ่นที่ 1 ตั้งแต่ วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2562 ทุกวันค่ะ * สมัครก่อนเริ่มติวก่อน+ปูพื้นฐานค่ะ

สายงานประกอบอาชีพ

คณะเศรษฐศาสตร์

สาขาวิชาที่เปิดสอน

1. สาขาวิชาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์

2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม

3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน

4. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การคลัง

5. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

6. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา

7. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ

8. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร

9. สาขาวิชาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ

10. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์

 

ภาครัฐบาล

1. สายงานกระทรวงการคลัง

 • เจ้าหน้าที่จัดสรรประโยชน์
 • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสรรพสามิต
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ภาษี
 • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี
 • เจ้าหน้าที่ประเมินอากร
 • เจ้าหน้าที่วัดผลประโยชน์
 • เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการลงทุน
 • ผู้ตรวจสอบกิจการประกันภัย
 • นักวิชาการคลัง
 • นักวิชาการสรรพากร
 • นักวิชาการสหกรณ์
 • นักวิชาการพาณิชย์
 • นักวิชาการอุตสาหกรรม
 • นักวิชาการขนส่ง
 • นักวิชาการพัสดุ
 • นักวิชาการภาษี
 • นักวิจัยด้านการคลัง

2. สายงานกระทรวงมหาดไทย

 • เจ้าหน้าที่ประเมินราคา
 • นักวิชาการจัดเก็บรายได้
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ผังเมือง
 • นักวิชาการแรงงาน
 • นักวิชาการพัฒนาชุมชน
 • นักวิชาการพัฒนาชนบท
 • นักวิชาการสื่อสาร
 • นักวิจัยเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

3. สายงานกระทรวงพาณิชย์

 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 • เศรษฐกร
 • นักวิชาการเศรษฐกิจการพาณิชย์
 • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบราคาสินค้า
 • นักวิชาการพาณิชย์
 • นักวิจัยด้านเศรษฐกิจธุรกิจ

4. สายงานกระทรวงการต่างประเทศ

 • นักการทูต

5. สายงานสำนักนายกรัฐมนตรี

 • นักวิชาการงบประมาณ
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ
 • นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน
 • นักประชาสัมพันธ์
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 • นักวิจัยด้านเศรษฐกิจและการบริหาร

6. สายงานมหาวิทยาลัย

 • อาจารย์มหาวิทยาลัย, วิทยาลัย
 • นักวิชาการศึกษา
 • นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
 • เจ้าหน้าที่วิจัย
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 • นักวิจัยด้านการศึกษากับการพัฒนาเศรษฐกิจ

7. สายงานกระทรวงต่างๆ (สนง.สถิติ, ก.พ., ป.ป.ช.)

 • อาจารย์มหาวิทยาลัย, วิทยาลัย
 • เจ้าหน้าที่ทะเบียน
 • นักพัฒนาชนบท
 • เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน

 

ภาครัฐวิสาหกิจ

1. รัฐวิสาหกิจรูปบริการ (การปิโตรเลียม, การไฟฟ้าฝ่ายผลิต, การประปา, การบินไทย, องค์การโทรศัพท์, การรถไฟ)

 • เจ้าหน้าที่การเงิน
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • เจ้าหน้าที่การคลัง
 • นักวิชาการสื่อสาร
 • นักวิชาการขนส่ง
 • ตำแหน่งงานอื่นๆ ที่รับวุฒิสาขาเศรษฐศาสตร์
 • นักวิจัยด้านเศรษฐกิจและการลงทุน

2. รัฐวิสาหกิจรูปพาณิชย์ (ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นของรัฐหรือเอกชน

บริษัทเงินทุน)

 • พนักงานเร่งรัดหนี้สิน
 • พนักงานสินเชื่อ
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล
 • นักวิเคราะห์องค์การ
 • นักวิจัยด้านพาณิชย์ และเศรษฐกิจ

ภาคเอกชน

1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัท ห้างร้านต่างๆ

 • เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย
 • เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการลงทุน
 • เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
 • อาจารย์มหาวิทยาลัย, วิทยาลัยเอกชน
 • เจ้าหน้าที่การเงิน
 • มัคคุเทศก์
 • พนักงานเร่งรัดหนี้สิน
 • พนักงานสินเชื่อ
 • พนักงานบัญชี
 • พนักงานฝ่ายต่างประเทศ
 • นักวิจัยเศรษฐกิจ
 • นักวิจัยธุรกิจ

2. ประกอบอาชีพอิสระ

 • ประเภทค้าขาย
 • ประเภทช่างฝีมือต่างๆ
 • ประเภทศิลปิน
 • ประเภทเกษตรกรรม
 • ประเภทกีฬา
 • ประเภทบริการสังคม
 • นักวิเคราะห์ข่าวการเมือง เศรษฐกิจ
 • นักวิจัยธุรกิจ / ประเมินผลการผลิต

 

โอกาสในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน

          คณะเศรษฐศาสตร์เน้นศึกษาวิชาเฉพาะด้านเพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้เฉพาะด้าน ที่จะสนองความต้องการของประเทศในระยะการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างเพียงพอ และเพื่อให้มีความสามารถเป็นนักวิจัยและนักวิชาการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          ปัจจุบันบริษัทห้างร้านหรือองค์กรใหญ่ๆ ของเอกชนได้หันมาสนใจและใช้นักเศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์ปัญหาธุรกิจของบริษัท เพื่อวางแผนไว้สำหรับอนาคต เช่น ตำแหน่งนักวิจัยธุรกิจ หรือนักสถิติ เพื่อวิเคราะห์ปัญหาธุรกิจ เสนอให้แก่ฝ่ายจัดการ

          สำหรับกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ที่ต้องใช้งบประมาณปีละมากๆ จำเป็นต้องใช้นักเศรษฐศาสตร์ที่มีฝีมือ มีประสบการณ์ เป็นผู้วางแผนเป็นส่วนใหญ่

          ลักษณะงานต่างๆ ที่นำมาประยุกต์ใช้วิชาเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ งานด้านวิชาการ งานด้านวิจัยงานด้านธุรกิจ และงานด้านการบริหาร เป็นต้น


Tags
หลักสูตรมหาวิทยาลัยรามคำแหง , คณะเศรษฐศาสตร์ ,  สถาบันติว , P&G   , เปิดรับสมัครติวนักศึกษาใหม่ , ภาค 1 , ปีการศึกษา , 2562 รุ่นที่ , ตั้งแต่ , วันนี้ , ถึง 31 , มีนาคม , 2562 ทุกวันค่ะ , สมัครก่อนเริ่มติวก่อน+ปูพื้นฐานค่ะสายงานประกอบอาชีพ , คณะเศรษฐศาสตร์ , สาขาวิชาที่เปิดสอน , สาขาวิชาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ , สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม , สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน , สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การคลัง , สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ , สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา , สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ , สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร , สาขาวิชาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ , สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ , ภาครัฐบาล , สายงานกระทรวงการคลัง , เจ้าหน้าที่จัดสรรประโยชน์ , เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสรรพสามิต , เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ภาษี , เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี , เจ้าหน้าที่ประเมินอากร , เจ้าหน้าที่วัดผลประโยชน์ , เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการลงทุน , ผู้ตรวจสอบกิจการประกันภัย , นักวิชาการคลัง , นักวิชาการสรรพากร , นักวิชาการสหกรณ์ , นักวิชาการพาณิชย์ , นักวิชาการอุตสาหกรรม , นักวิชาการขนส่ง , นักวิชาการพัสดุ , นักวิชาการภาษี , นักวิจัยด้านการคลัง , สายงานกระทรวงมหาดไทย , เจ้าหน้าที่ประเมินราคา , นักวิชาการจัดเก็บรายได้ , เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน , เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ผังเมือง , นักวิชาการแรงงาน , นักวิชาการพัฒนาชุมชน , นักวิชาการพัฒนาชนบท , นักวิชาการสื่อสาร , นักวิจัยเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ , สายงานกระทรวงพาณิชย์ , เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน , เศรษฐกร , นักวิชาการเศรษฐกิจการพาณิชย์ , เจ้าหน้าที่ตรวจสอบราคาสินค้า , นักวิชาการพาณิชย์ , นักวิจัยด้านเศรษฐกิจธุรกิจ , สายงานกระทรวงการต่างประเทศ , นักการทูต , สายงานสำนักนายกรัฐมนตรี , นักวิชาการงบประมาณ , เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ , นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน , นักประชาสัมพันธ์ , เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน , นักวิจัยด้านเศรษฐกิจและการบริหาร , สายงานมหาวิทยาลัย , อาจารย์มหาวิทยาลัย, , วิทยาลัย , นักวิชาการศึกษา , นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ , เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป , เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม , เจ้าหน้าที่วิจัย , เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน , นักวิจัยด้านการศึกษากับการพัฒนาเศรษฐกิจ , สายงานกระทรวงต่างๆ , (สนง.สถิติ, , ป.ป.ช.) , อาจารย์มหาวิทยาลัย, , วิทยาลัย , เจ้าหน้าที่ทะเบียน , นักพัฒนาชนบท , เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน , ภาครัฐวิสาหกิจ , รัฐวิสาหกิจรูปบริการ , (การปิโตรเลียม, , การไฟฟ้าฝ่ายผลิต, , การประปา, , การบินไทย, , องค์การโทรศัพท์, , การรถไฟ) , เจ้าหน้าที่การเงิน , เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป , เจ้าหน้าที่การคลัง , นักวิชาการสื่อสาร , นักวิชาการขนส่ง , ตำแหน่งงานอื่นๆ , ที่รับวุฒิสาขาเศรษฐศาสตร์ , นักวิจัยด้านเศรษฐกิจและการลงทุน , รัฐวิสาหกิจรูปพาณิชย์ , (ธนาคารแห่งประเทศไทย , ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นของรัฐหรือเอกชน , บริษัทเงินทุน) , พนักงานเร่งรัดหนี้สิน , พนักงานสินเชื่อ , เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล , นักวิเคราะห์องค์การ , นักวิจัยด้านพาณิชย์ , และเศรษฐกิจ , ภาคเอกชน , ธนาคารพาณิชย์ , บริษัท , ห้างร้านต่างๆ , เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย , เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการลงทุน , เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ , อาจารย์มหาวิทยาลัย, , วิทยาลัยเอกชน , เจ้าหน้าที่การเงิน , มัคคุเทศก์ , พนักงานเร่งรัดหนี้สิน , พนักงานสินเชื่อ , พนักงานบัญชี , พนักงานฝ่ายต่างประเทศ , นักวิจัยเศรษฐกิจ , นักวิจัยธุรกิจ , ประกอบอาชีพอิสระ , ประเภทค้าขาย , ประเภทช่างฝีมือต่างๆ , ประเภทศิลปิน , ประเภทเกษตรกรรม , ประเภทกีฬา , ประเภทบริการสังคม , นักวิเคราะห์ข่าวการเมือง , เศรษฐกิจ , นักวิจัยธุรกิจ , ประเมินผลการผลิต , โอกาสในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน ,           คณะเศรษฐศาสตร์เน้นศึกษาวิชาเฉพาะด้านเพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้เฉพาะด้าน , ที่จะสนองความต้องการของประเทศในระยะการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างเพียงพอ , และเพื่อให้มีความสามารถเป็นนักวิจัยและนักวิชาการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ,           ปัจจุบันบริษัทห้างร้านหรือองค์กรใหญ่ๆ , ของเอกชนได้หันมาสนใจและใช้นักเศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์ปัญหาธุรกิจของบริษัท , เพื่อวางแผนไว้สำหรับอนาคต , เช่น , ตำแหน่งนักวิจัยธุรกิจ , หรือนักสถิติ , เพื่อวิเคราะห์ปัญหาธุรกิจ , เสนอให้แก่ฝ่ายจัดการ ,           สำหรับกระทรวง , ทบวง , กรมต่างๆ , ที่ต้องใช้งบประมาณปีละมากๆ , จำเป็นต้องใช้นักเศรษฐศาสตร์ที่มีฝีมือ , มีประสบการณ์ , เป็นผู้วางแผนเป็นส่วนใหญ่ ,           ลักษณะงานต่างๆ , ที่นำมาประยุกต์ใช้วิชาเศรษฐศาสตร์ , ได้แก่ , งานด้านวิชาการ , งานด้านวิจัยงานด้านธุรกิจ , และงานด้านการบริหาร , เป็นต้น ,

ข้อมูลการใช้งาน
จำนวน online 59 คน
IP : 54.236.246.85
สมาชิกล่าสุด
คุณ ตนุภัทร xxxxxxx
คณะ คณะนิติศาสตร์
วัน/เวลา 01 มีนาคม 2562 11:26:42
หลักสูตร ม.รามคำแหง
วุฒิ ม.3 สมัคร ป.ตรี
ระบบคำนวนเกรดเฉลี่ย
 
Links ที่น่าสนใจ
      ม.ราม รับสมัคร น.ศ.ใหม่ทาง Internet   
      พิมพ์ใบสมัครมหาลัยรามคำแหง(มร.2)แบบสมัครด้วยตัวเองที่มหาลัย   
      ตรวจสอบวันรับบัตรนักศึกษา(ต้องได้รหัสนักศึกษาก่อนนะคะ)   
      ค้นวันเวลาเรียนและวันเวลาสอบ   
      เช็คตารางสอบภาค S/60   
      E-service และเช็คผลสอบภาค 2/60   
      ปฏิทินการศึกษาปี 2560   
      มร.30วันและเวลาเรียนในม.รามคำแหง   
      มหาวิทยาลัยรามคำแหง   
      บันทึกภาวะผู้มีงานทำ(สำหรับนักศึกษาขอจบ)   
      พิมพ์บาร์โค๊ดลงทะเบียน 7 หลัก   
      ลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ต ม.ราม   
 
ภาพบรรยากาศการติว
เรียนราม,สมัครเรียนราม,ติวหน้าราม
เรียนราม,สมัครเรียนราม,ติวหน้าราม
เรียนราม,สมัครเรียนราม,ติวหน้าราม
 
ประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ
ห้องเรียนเล็ก รองรับนักศึกษาได้มากกว่า 60 คน
สถาบันติว P&G ย้ายที่ทำการใหม่ ท่านสามารถเดินทางมายังสถาบันติวของเราได้ใกล้ขึ้น เพียงไม่กี่ก้าวจากหน้าปากซอย
  
 
Copyright© pg-ram.com
designed by
pg-gov.com
(B: 1703,C: 0)
หน้าแรก | ตารางเรียน | สาขาราม 2 | หลักสูตรราม | การดานถามตอบ
สถาบันติว PASS & GOOD
2151/2-3 ซอยรามคำแหง43/1 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240 Tel.02-7162180-2

เข้าซอยรามคำแหง 43/1 มองด้านขวามือก่อนถึง 7-11 (เซเว่น)
 
ติว สอน สอบ สมัคร เรียน รับติว รับสอน ติวราม ติวหน้าราม สอบราม สมัครราม สมัครเรียนราม สอนราม เรียนราม สอนหน้าราม สถาบันติวราม สถาบันติวหน้าราม ราม หน้าราม รามคำแหง ม.ราม มหาวิทยาลัยราม มหาวิทยาลัยรามคำแหง ราม 2 หน้าราม 2 รามคำแหง 2 ม.ราม 2 มหาวิทยาลัยราม 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2