สถาบันติวราม
หน้าแรก P&G บริการของสถาบันและบริษัท วิธีการชำระเงิน ติดต่อเรา P&G ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม

พี่จอย 081-699-0699
เวลา 10:00 - 21:00 น.

รับสมัครติวนักศึกษาใหม่
คอร์ส 2 ปี 3 เดือน
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
คณะที่เปิดติว
ติว ม.รามคำแหง
ตารางติว
ปรึกษาปัญหาการเรียน
สถาบันติวคืออะไร
แนะนำการเลือกคณะเรียน
หลักสูตร ม.รามคำแหง
เทียบวุฒิที่ใช้สมัครมหาลัยรามคำแหง
 
เช่าสถานที่สัมมนา
สิ่งอำนวยความสะดวก
รูปภาพสถานที่
อัตราค่าบริการ
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
 
ปรึกษากฎหมาย
อัตราค่าบริการทั่วไป
ปรึกษาปัญหากฎหมาย
 
วางระบบการสื่อสาร
งานและประเภทงานที่บริการ
 


สมาชิก 3D (เด่น ดู ดี)
สมัครเป็นสมาชิกกับเรา พร้อมแนบรูปภาพ สาวสวย หนุ่มหล่อ มาโชว์ความสวยความหล่อของคุณ ให้เพื่อนๆ ได้อิจฉา
คลิ๊กเลย

ร่วมโหวตให้คะแนน พร้อมรับของรางวัลจากสถาบัน
มาใหม่วันนี้ 3 อันดับล่าสุด
คณะรัฐศาสตร์
384 โหวตชอบชอบมาก
คณะบริหารธุรกิจ
103 โหวตชอบชอบมาก
คณะรัฐศาสตร์
70 โหวตชอบชอบมาก

โหวตมากที่สุด 10 อันดับ
คณะรัฐศาสตร์
12524 โหวตชอบชอบมาก
คณะมนุษยศาสตร์
9010 โหวตชอบชอบมาก
คณะบริหารธุรกิจ
8344 โหวตชอบชอบมาก
คณะรัฐศาสตร์
7960 โหวตชอบชอบมาก
คณะบริหารธุรกิจ
7663 โหวตชอบชอบมาก
คณะบริหารธุรกิจ
7633 โหวตชอบชอบมาก
คณะมนุษยศาสตร์
7402 โหวตชอบชอบมาก
คณะบริหารธุรกิจ
6765 โหวตชอบชอบมาก
คณะรัฐศาสตร์
6726 โหวตชอบชอบมาก
คณะรัฐศาสตร์
6694 โหวตชอบชอบมาก

แสดงสมาชิกร่วมโหวตทั้งหมด
 
 
1 / 8
2 / 8
3 / 8
4 / 8
5 / 8
6 / 8
7 / 8
8 / 8


  หลักสูตรมหาวิทยาลัยรามคำแหง
คณะรัฐศาสตร์
 

สายงานประกอบอาชีพ

คณะรัฐศาสตร์

สาขาวิชาที่เปิดสอน

1. สาขาวิชารัฐศาสตร์

แผนที่ 1 ( Plan A) ภาควิชาการปกครอง

แผนที่ 2 ( Plan B) ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

แผนที่ 3 ( Plan C) ภาควิชาการบริหารรัฐกิจ

2. สาขาวิชาบริหารงานยุติธรรม

 

ภาครัฐบาล

1. สายงานกระทรวงมหาดไทย (กรมแรงงาน กรมการปกครอง กรมตำรวจ กรมราชทัณฑ์ กรมประชาสงเคราะห์ กรมการพัฒนาชุมชน)

 • เจ้าหน้าสืบสวนสอบสวน
 • เจ้าพนักงานคุมประพฤติ
 • นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร
 • อาสาพัฒนา
 • เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์
 • เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป (เลขาผู้ว่า)
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 • อาชีพตำรวจ
 • นักการข่าว
 • ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง)
 • ผู้บังคับหมวด ตชด. ติดยศ ร.ต.ต.
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคลทุกกรมกอง
 • พัศดี
 • นักประชาสงเคราะห์
 • นักทัณฑวิทยา

2. สายงานกระทรวงการต่างประเทศ

 • นักการทูต 3
 • เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

3. สายงานกระทรวงศึกษาธิการ

 • นักวิชาการศึกษา
 • นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 • บุคลากร
 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

4. สายงานสำนักนายกรัฐมนตรี

 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ
 • นักการข่าว ? นักประชาสัมพันธ์
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

5. สายงานกระทรวงกลาโหม

 • รับราชการทหารทั้ง 3 เหล่าทัพ ตำแหน่งตามที่กระทรวงกำหนด

6. สายงานกระทรวงยุติธรรม

 • พนักงานคุมประพฤติ
 • ตำแหน่งต่างๆ ที่กระทรวงกำหนด

7. สายงานกระทรวงการคลัง

 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 • นักวิชาการสรรพากร
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

8. กระทรวงต่างๆ (กทม. สนง.ป.ป.ส. กพ. สนง. สถิติ)

 • อาจารย์มหาวิทยาลัย, วิทยาลัย
 • เจ้าหน้าที่ทะเบียน
 • นักวิชาการศึกษา
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล
 • นักพัฒนาชุมชน
 • นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 • เจ้าพนักงานปกครอง
 • พนักงาน ป.ป.ช., ป.ป.ส.
 • ตำแหน่งงานอื่นๆ ที่รับวุฒิสาขารัฐศาสตร์

 

ภาครัฐวิสาหกิจ

1. รัฐวิสาหกิจรูปบริการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การปิโตรเลียม การบินไทย การประปา องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ

 • เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล
 • ตำแหน่งอื่นๆ ที่รับวุฒิสาขารัฐศาสตร์

2. รัฐวิสาหกิจรูปรัฐพาณิชย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารอื่นๆ โรงงานยาสูบ บริษัทหรือโรงงานที่เป็นรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ

 • นักวิเคราะห์องค์การ
 • พนักงานโรงพิมพ์ต่างๆ
 • พนักงานเร่งรัดหนี้สิน
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 

ภาคเอกชน

1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทห้างร้านต่างๆ

 • ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
 • ผู้จัดการฝ่ายจัดเลี้ยง
 • พนักงานแปลเอกสาร
 • ประชาสัมพันธ์
 • เลขานุการฯ
 • พนักงานสินเชื่อ
 • พนักงานเร่งรัดหนี้สิน
 • พนักงานฝ่ายฝาก – ถอนรายวัน
 • พนักงานฝ่ายต่างประเทศ
 • อาจารย์มหาวิทยาลัย, วิทยาลัยเอกชน

2. ประกอบอาชีพอิสระ

 • ประเภทค้าขาย
 • ประเภทเกษตรกรรม
 • ประเภทศิลปิน
 • ประเภทธุรกิจ
 • ประเภทกีฬา
 • ประเภทบริการสังคม
 • ประเภทส่งเสริมกิจกรรมทางธุรกิจต่างๆ
 • กรมส่งเสริม, สินค้า ( OTOP) หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์, ผู้ประกอบการขนาดย่อม ( SME)

 

โอกาสในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน

          สายงานประกอบอาชีพโดยตรงของบัณฑิตคณะรัฐศาสตร์ ก็คือ ปลัดอำเภอ, นักการทูต และตำรวจ สำหรับปลัดอำเภอแม้จะมีบัณฑิตคณะนิติศาสตร์ มีสิทธิสอบและรับจำนวนจำกัด แต่ในแต่ละปีบัณฑิตทางรัฐศาสตร์ ก็สามารถสอบเข้าได้เป็นจำนวนมาก

          ถึงอย่างไรก็ตามทางภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจตลอดจนโรงงาน บริษัท ห้างร้านต่างๆ ยังต้องการผู้สำเร็จด้านนี้อีกเป็นจำนวนมาก เพื่อทำหน้าที่บริหารงานทั่วไป และเจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน


Tags
หลักสูตรมหาวิทยาลัยรามคำแหง , คณะรัฐศาสตร์ , สายงานประกอบอาชีพ , คณะรัฐศาสตร์ , สาขาวิชาที่เปิดสอน , สาขาวิชารัฐศาสตร์ , ภาควิชาการปกครอง , ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ , ภาควิชาการบริหารรัฐกิจ , สาขาวิชาบริหารงานยุติธรรม , สายงานกระทรวงมหาดไทย , (กรมแรงงาน , กรมการปกครอง , กรมราชทัณฑ์ , กรมประชาสงเคราะห์ , กรมการพัฒนาชุมชน) , เจ้าหน้าสืบสวนสอบสวน , เจ้าพนักงานคุมประพฤติ , นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร , เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ , เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป , (เลขาผู้ว่า) , เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน , อาชีพตำรวจ , นักการข่าว , (เจ้าพนักงานปกครอง) , ผู้บังคับหมวด , เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคลทุกกรมกอง , นักประชาสงเคราะห์ , นักทัณฑวิทยา , สายงานกระทรวงการต่างประเทศ , เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ , เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน , สายงานกระทรวงศึกษาธิการ , นักวิชาการศึกษา , นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ , นักวิเคราะห์นโยบายและแผน , เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป , สายงานสำนักนายกรัฐมนตรี , เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ , นักการข่าว , นักประชาสัมพันธ์ , เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน , เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป , สายงานกระทรวงกลาโหม , รับราชการทหารทั้ง , ตำแหน่งตามที่กระทรวงกำหนด , สายงานกระทรวงยุติธรรม , พนักงานคุมประพฤติ , ตำแหน่งต่างๆ , ที่กระทรวงกำหนด , สายงานกระทรวงการคลัง , เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน , นักวิชาการสรรพากร , เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป , กระทรวงต่างๆ , สนง.ป.ป.ส. , อาจารย์มหาวิทยาลัย, , เจ้าหน้าที่ทะเบียน , นักวิชาการศึกษา , เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล , นักพัฒนาชุมชน , นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ , เจ้าพนักงานปกครอง , ตำแหน่งงานอื่นๆ , ที่รับวุฒิสาขารัฐศาสตร์ , ภาครัฐวิสาหกิจ , รัฐวิสาหกิจรูปบริการ , การท่าเรือแห่งประเทศไทย , การไฟฟ้าฝ่ายผลิต , การปิโตรเลียม , องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ , เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล , ตำแหน่งอื่นๆ , ที่รับวุฒิสาขารัฐศาสตร์ , รัฐวิสาหกิจรูปรัฐพาณิชย์ , ธนาคารแห่งประเทศไทย , ธนาคารออมสิน , ธนาคารกรุงไทย , ธนาคารอื่นๆ , โรงงานยาสูบ , บริษัทหรือโรงงานที่เป็นรัฐวิสาหกิจ , นักวิเคราะห์องค์การ , พนักงานโรงพิมพ์ต่างๆ , พนักงานเร่งรัดหนี้สิน , เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล , เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน , ธนาคารพาณิชย์ , บริษัทห้างร้านต่างๆ , ผู้จัดการฝ่ายบุคคล , ผู้จัดการฝ่ายจัดเลี้ยง , พนักงานแปลเอกสาร , ประชาสัมพันธ์ , เลขานุการฯ , พนักงานสินเชื่อ , พนักงานเร่งรัดหนี้สิน , พนักงานฝ่ายฝาก , พนักงานฝ่ายต่างประเทศ , อาจารย์มหาวิทยาลัย, , วิทยาลัยเอกชน , ประกอบอาชีพอิสระ , ประเภทค้าขาย , ประเภทเกษตรกรรม , ประเภทศิลปิน , ประเภทธุรกิจ , ประเภทกีฬา , ประเภทบริการสังคม , ประเภทส่งเสริมกิจกรรมทางธุรกิจต่างๆ , กรมส่งเสริม, , หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์, , ผู้ประกอบการขนาดย่อม , โอกาสในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน ,           สายงานประกอบอาชีพโดยตรงของบัณฑิตคณะรัฐศาสตร์ , ปลัดอำเภอ, , สำหรับปลัดอำเภอแม้จะมีบัณฑิตคณะนิติศาสตร์ , มีสิทธิสอบและรับจำนวนจำกัด , แต่ในแต่ละปีบัณฑิตทางรัฐศาสตร์ , ก็สามารถสอบเข้าได้เป็นจำนวนมาก ,           ถึงอย่างไรก็ตามทางภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจตลอดจนโรงงาน , ห้างร้านต่างๆ , ยังต้องการผู้สำเร็จด้านนี้อีกเป็นจำนวนมาก , เพื่อทำหน้าที่บริหารงานทั่วไป , และเจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน ,

ข้อมูลการใช้งาน
จำนวน online 65 คน
IP : 54.225.36.143
สมาชิกล่าสุด
คุณ สราวุฒิ xxxxxxx
คณะ คณะบริหารธุรกิจ
วัน/เวลา 11 พฤศจิกายน 2560 05:22:23
หลักสูตร ม.รามคำแหง
วุฒิ ม.3 สมัคร ป.ตรี
ระบบคำนวนเกรดเฉลี่ย
 
Links ที่น่าสนใจ
      ม.ราม รับสมัคร น.ศ.ใหม่ทาง Internet   
      ใบสมัครมหาลัยรามคำแหง(มร.2)   
      ตรวจสอบวันรับบัตรนักศึกษา(ต้องได้รหัสนักศึกษาก่อนนะคะ)   
      ค้นวันเวลาเรียนและวันเวลาสอบ   
      เช็คตารางสอบภาค S/59   
      E-service และเช็คผลสอบภาค 2/59   
      ปฏิทินการศึกษาปี 2560   
      มร.30วันและเวลาเรียนในม.รามคำแหง   
      มหาวิทยาลัยรามคำแหง   
      บันทึกภาวะผู้มีงานทำ(สำหรับนักศึกษาขอจบ)   
      พิมพ์บาร์โค๊ดลงทะเบียน 7 หลัก   
      ลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ต ม.ราม   
 
ภาพบรรยากาศการติว
เรียนราม,สมัครเรียนราม,ติวหน้าราม
เรียนราม,สมัครเรียนราม,ติวหน้าราม
เรียนราม,สมัครเรียนราม,ติวหน้าราม
 
ประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ
ที่นั่งพักโถงทางเดินระหว่างชั้น
สถาบันติว P&G ย้ายที่ทำการใหม่ ท่านสามารถเดินทางมายังสถาบันติวของเราได้ใกล้ขึ้น เพียงไม่กี่ก้าวจากหน้าปากซอย
  
 
Copyright© pg-ram.com
designed by
pg-gov.com
(B: 929,C: 0)
หน้าแรก | ตารางเรียน | สาขาราม 2 | หลักสูตรราม | การดานถามตอบ
สถาบันติว PASS & GOOD
2151/2-3 ซอยรามคำแหง43/1 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240 Tel.02-7162180-2

เข้าซอยรามคำแหง 43/1 มองด้านขวามือก่อนถึง 7-11 (เซเว่น)
 
เรียนราม ติวราม เรียนหน้าราม , ติวงานราชการ สอบงานราชการ , สมัครเรียนราม , ขายบ้าน ขายบ้านมือสอง ขายที่ดิน , ห้องพัก บ้านเช่า ห้องเช่า , ขายรถ ขายรถมือสอง รถบ้าน , รถเช่า รถให้เช่า รถรับจ้าง , ลงประกาศฟรี โฆษณาฟรี , หางาน สมัครงาน ประกาศงานฟรี , หางาน ประกาศงานฟรี , ขายบ้าน ขายบ้านมือสอง , ขายบ้าน ขายที่ดิน , ขายรถ ขายรถมือสอง , ห้องพัก บ้านพัก , ห้องเช่า บ้านเช่า ,
ติว สอน สอบ สมัคร เรียน รับติว รับสอน ติวราม ติวหน้าราม สอบราม สมัครราม สมัครเรียนราม สอนราม เรียนราม สอนหน้าราม สถาบันติวราม สถาบันติวหน้าราม ราม หน้าราม รามคำแหง ม.ราม มหาวิทยาลัยราม มหาวิทยาลัยรามคำแหง ราม 2 หน้าราม 2 รามคำแหง 2 ม.ราม 2 มหาวิทยาลัยราม 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2