สถาบันติวราม
หน้าแรก ดูแล+จบ ป.ตรี ภายใน 3 ปี สมัครสมาชิกรับข่าวสาร ติดต่อเรา
062-879-1212
เวลา 09:00 - 15:00 น.

สถาบันติวคืออะไร
คณะที่สถาบันเปิดติว
ดูแล+จบ ป.ตรี ภายใน 3 ปี
เอกสารที่ใช้สมัคร ม.ราม
วุติ ม.3 สมัคร ป.ตรี
การเทียบวุฒิ ม.ราม
หลักสูตร ม.รามคำแหง
แผนที่สถาบันติว
ระบบคำนวนเกรดเฉลี่ย
เกร็ดความรู้วิชา ป.ตรี
เกร็ดความรู้วิชา ป.โท
ตารางติว
1-64
ป.โทร
1 / 8
จบแน่นอน
2 / 8
ข้อดีของการติว
3 / 8
ระยะเวลาสมัครติว
4 / 8
รับสมัครติวสีม่วง
5 / 8
จบป ตรีแน่นอน
6 / 8
7 / 8
ติวออนไลน์66
8 / 8
รับสมัครติวสีชมพู


  หลักสูตรมหาวิทยาลัยรามคำแหง
คณะรัฐศาสตร์
 

ให้สถาบันติว P&G  ดูแลเรื่องการเรียนการันตีจบมหาลัยป.ตรี ภายใน(ไม่เกิน) 3 ปีแน่นอนค่ะ 

สถาบันติว P&G การันตีจบปริญญาตรี ภายใน(ไม่เกิน) 3 ปี แน่นอนค่ะ   เปิดรับสมัครแล้วค่ะ!!!  ทุกวัน  ตั้งแต่ เวลา 09.00-16.00 น.

สถาบันติว P&G   เปิดรับสมัครติวนักศึกษาใหม่ ภาค 1 ปีการศึกษา 2564


เปิดรับสมัครทุกวัน ถึง 24 ตุลาคม 2564 ทุกวันค่ะ * 

  ***** โทร.02-7162180 หรือ 062-879-1212     ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00น. *******

สอบถาม  Line : @joypg  / www.pg-ram.com

สถาบันติว P&G  @ซอยรามคำแหง 43/1  เข้าจากปากซอยมาอยู่ด้านขวามือ ห้องที่ 2 และ 3 ค่ะ

 *สถาบันP&G...เปิดคอร์สติวรับรองผล*
ดูแลคุณตั้งแต่สมัครม.รามคำแหง เลยค่ะ เพียงคุณเตรียมเอกสารการสมัครดังต่อไปนี้  
1. รูปถ่ายสี,เสื้อคอปก ขนาด 2 นิ้ว  1 รูป
2. สำเนาทะเบียนบ้าน(วุฒิม.3/ม.6) 3 ใบ / ปวส. 4 ใบ
3. สำเนาบัตรประชาชน(วุฒิม.3/ม.6)  3 ใบ / ปวส. 4 ใบ
4. สำเนาวุฒิการศึกษา(วุฒิม.3/ม.6)  3 ใบ / ปวส. 4 ใบ
5.ใบเปลี่ยนชื่อ,นามสกุล ,ใบสมรส,ใบหย่า  3 ใบ/ ปวส. 4 ใบ
6. ใบรับรองแพทย์ 1 ใบ (ตามคลีนิกก็ได้ค่ะ แจ้งแพทย์ใช้สมัครเรียน)
7. ค่าใช้จ่ายในการสมัครติว +ค่าลงทะเบียนเรียนในม.ราม+ค่าสมัครม.รามคำแหง

สถาบันติว P&G   เปิดรับสมัครติวนักศึกษาใหม่ ภาค 1 ปีการศึกษา 2564


เปิดรับสมัครทุกวัน  ถึง 24 ตุลาคม 2564 ทุกวันค่ะ * 

 

 

****** โทร.02-7162180 หรือ 062-879-1212     ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00น. *******

สอบถาม  Line : @joypg  / www.pg-ram.com
** เปิดบริการทุกวัน 09.00-16.00 น.ค่ะ

 

สายงานประกอบอาชีพ

คณะรัฐศาสตร์

สาขาวิชาที่เปิดสอน

1. สาขาวิชารัฐศาสตร์

แผนที่ 1 ( Plan A) ภาควิชาการปกครอง

แผนที่ 2 ( Plan B) ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

แผนที่ 3 ( Plan C) ภาควิชาการบริหารรัฐกิจ

2. สาขาวิชาบริหารงานยุติธรรม

 

ภาครัฐบาล

1. สายงานกระทรวงมหาดไทย (กรมแรงงาน กรมการปกครอง กรมตำรวจ กรมราชทัณฑ์ กรมประชาสงเคราะห์ กรมการพัฒนาชุมชน)

 • เจ้าหน้าสืบสวนสอบสวน
 • เจ้าพนักงานคุมประพฤติ
 • นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร
 • อาสาพัฒนา
 • เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์
 • เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป (เลขาผู้ว่า)
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 • อาชีพตำรวจ
 • นักการข่าว
 • ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง)
 • ผู้บังคับหมวด ตชด. ติดยศ ร.ต.ต.
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคลทุกกรมกอง
 • พัศดี
 • นักประชาสงเคราะห์
 • นักทัณฑวิทยา

2. สายงานกระทรวงการต่างประเทศ

 • นักการทูต 3
 • เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

3. สายงานกระทรวงศึกษาธิการ

 • นักวิชาการศึกษา
 • นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 • บุคลากร
 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

4. สายงานสำนักนายกรัฐมนตรี

 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ
 • นักการข่าว ? นักประชาสัมพันธ์
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

5. สายงานกระทรวงกลาโหม

 • รับราชการทหารทั้ง 3 เหล่าทัพ ตำแหน่งตามที่กระทรวงกำหนด

6. สายงานกระทรวงยุติธรรม

 • พนักงานคุมประพฤติ
 • ตำแหน่งต่างๆ ที่กระทรวงกำหนด

7. สายงานกระทรวงการคลัง

 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 • นักวิชาการสรรพากร
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

8. กระทรวงต่างๆ (กทม. สนง.ป.ป.ส. กพ. สนง. สถิติ)

 • อาจารย์มหาวิทยาลัย, วิทยาลัย
 • เจ้าหน้าที่ทะเบียน
 • นักวิชาการศึกษา
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล
 • นักพัฒนาชุมชน
 • นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 • เจ้าพนักงานปกครอง
 • พนักงาน ป.ป.ช., ป.ป.ส.
 • ตำแหน่งงานอื่นๆ ที่รับวุฒิสาขารัฐศาสตร์

 

ภาครัฐวิสาหกิจ

1. รัฐวิสาหกิจรูปบริการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การปิโตรเลียม การบินไทย การประปา องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ

 • เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล
 • ตำแหน่งอื่นๆ ที่รับวุฒิสาขารัฐศาสตร์

2. รัฐวิสาหกิจรูปรัฐพาณิชย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารอื่นๆ โรงงานยาสูบ บริษัทหรือโรงงานที่เป็นรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ

 • นักวิเคราะห์องค์การ
 • พนักงานโรงพิมพ์ต่างๆ
 • พนักงานเร่งรัดหนี้สิน
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 

ภาคเอกชน

1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทห้างร้านต่างๆ

 • ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
 • ผู้จัดการฝ่ายจัดเลี้ยง
 • พนักงานแปลเอกสาร
 • ประชาสัมพันธ์
 • เลขานุการฯ
 • พนักงานสินเชื่อ
 • พนักงานเร่งรัดหนี้สิน
 • พนักงานฝ่ายฝาก – ถอนรายวัน
 • พนักงานฝ่ายต่างประเทศ
 • อาจารย์มหาวิทยาลัย, วิทยาลัยเอกชน

2. ประกอบอาชีพอิสระ

 • ประเภทค้าขาย
 • ประเภทเกษตรกรรม
 • ประเภทศิลปิน
 • ประเภทธุรกิจ
 • ประเภทกีฬา
 • ประเภทบริการสังคม
 • ประเภทส่งเสริมกิจกรรมทางธุรกิจต่างๆ
 • กรมส่งเสริม, สินค้า ( OTOP) หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์, ผู้ประกอบการขนาดย่อม ( SME)

 

โอกาสในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน

          สายงานประกอบอาชีพโดยตรงของบัณฑิตคณะรัฐศาสตร์ ก็คือ ปลัดอำเภอ, นักการทูต และตำรวจ สำหรับปลัดอำเภอแม้จะมีบัณฑิตคณะนิติศาสตร์ มีสิทธิสอบและรับจำนวนจำกัด แต่ในแต่ละปีบัณฑิตทางรัฐศาสตร์ ก็สามารถสอบเข้าได้เป็นจำนวนมาก

          ถึงอย่างไรก็ตามทางภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจตลอดจนโรงงาน บริษัท ห้างร้านต่างๆ ยังต้องการผู้สำเร็จด้านนี้อีกเป็นจำนวนมาก เพื่อทำหน้าที่บริหารงานทั่วไป และเจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน


Tags
หลักสูตรมหาวิทยาลัยรามคำแหง , คณะรัฐศาสตร์ , ให้สถาบันติว , P&G  , ดูแลเรื่องการเรียนการันตีจบมหาลัยป.ตรี , ภายใน(ไม่เกิน) , ปีแน่นอนค่ะ สถาบันติว , การันตีจบปริญญาตรี , ภายใน(ไม่เกิน) , แน่นอนค่ะ   , เปิดรับสมัครแล้วค่ะ!!!  , ทุกวัน  ตั้งแต่ , เวลา , 09.00-16.00 , น.สถาบันติว , P&G   , เปิดรับสมัครติวนักศึกษาใหม่ , ปีการศึกษา , 2564เปิดรับสมัครทุกวัน , ตุลาคม , ทุกวันค่ะ , *   ***** โทร.02-7162180 , หรือ 062-879-1212   ,   ตั้งแต่เวลา , 9.00-16.00น. *******สอบถาม  , @joypg  / , www.pg-ram.comสถาบันติว , P&G  @ซอยรามคำแหง , 43/1  , เข้าจากปากซอยมาอยู่ด้านขวามือ , ห้องที่ ,  *สถาบันP&G...เปิดคอร์สติวรับรองผล*ดูแลคุณตั้งแต่สมัครม.รามคำแหง , เลยค่ะ , เพียงคุณเตรียมเอกสารการสมัครดังต่อไปนี้  1. , รูปถ่ายสี,เสื้อคอปก , ขนาด , นิ้ว  1 , สำเนาทะเบียนบ้าน(วุฒิม.3/ม.6) 3 , / ปวส. 4 , สำเนาบัตรประชาชน(วุฒิม.3/ม.6)  3 ใบ , ปวส. , สำเนาวุฒิการศึกษา(วุฒิม.3/ม.6)  3 ใบ , ปวส. , ใบ5.ใบเปลี่ยนชื่อ,นามสกุล , ,ใบสมรส,ใบหย่า  , ปวส. , ใบรับรองแพทย์ , (ตามคลีนิกก็ได้ค่ะ , แจ้งแพทย์ใช้สมัครเรียน)7. , ค่าใช้จ่ายในการสมัครติว , +ค่าลงทะเบียนเรียนในม.ราม+ค่าสมัครม.รามคำแหงสถาบันติว , P&G   , เปิดรับสมัครติวนักศึกษาใหม่ , ปีการศึกษา , 2564เปิดรับสมัครทุกวัน  , ตุลาคม , ทุกวันค่ะ , *   ****** โทร.02-7162180 , หรือ 062-879-1212   ,   ตั้งแต่เวลา , 9.00-16.00น. *******สอบถาม  , @joypg  / , www.pg-ram.com** , เปิดบริการทุกวัน , 09.00-16.00 , น.ค่ะ สายงานประกอบอาชีพ , คณะรัฐศาสตร์ , สาขาวิชาที่เปิดสอน , สาขาวิชารัฐศาสตร์ , แผนที่ , ภาควิชาการปกครอง , แผนที่ , ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ , แผนที่ , ภาควิชาการบริหารรัฐกิจ , สาขาวิชาบริหารงานยุติธรรม , ภาครัฐบาล , สายงานกระทรวงมหาดไทย , (กรมแรงงาน , กรมการปกครอง , กรมตำรวจ , กรมราชทัณฑ์ , กรมประชาสงเคราะห์ , กรมการพัฒนาชุมชน) , เจ้าหน้าสืบสวนสอบสวน , เจ้าพนักงานคุมประพฤติ , นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร , อาสาพัฒนา , เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ , เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป , (เลขาผู้ว่า) , เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน , อาชีพตำรวจ , นักการข่าว , ปลัดอำเภอ , (เจ้าพนักงานปกครอง) , ผู้บังคับหมวด , ตชด. , ติดยศ , ร.ต.ต. , เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคลทุกกรมกอง , พัศดี , นักประชาสงเคราะห์ , นักทัณฑวิทยา , สายงานกระทรวงการต่างประเทศ , นักการทูต , เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ , เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน , สายงานกระทรวงศึกษาธิการ , นักวิชาการศึกษา , นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ , บุคลากร , นักวิเคราะห์นโยบายและแผน , เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป , สายงานสำนักนายกรัฐมนตรี , เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ , นักการข่าว , นักประชาสัมพันธ์ , เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน , เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป , สายงานกระทรวงกลาโหม , รับราชการทหารทั้ง , เหล่าทัพ , ตำแหน่งตามที่กระทรวงกำหนด , สายงานกระทรวงยุติธรรม , พนักงานคุมประพฤติ , ตำแหน่งต่างๆ , ที่กระทรวงกำหนด , สายงานกระทรวงการคลัง , เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน , นักวิชาการสรรพากร , เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป , กระทรวงต่างๆ , (กทม. , สนง.ป.ป.ส. , สนง. , สถิติ) , อาจารย์มหาวิทยาลัย, , วิทยาลัย , เจ้าหน้าที่ทะเบียน , นักวิชาการศึกษา , เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล , นักพัฒนาชุมชน , นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ , เจ้าพนักงานปกครอง , พนักงาน , ป.ป.ช., , ป.ป.ส. , ตำแหน่งงานอื่นๆ , ที่รับวุฒิสาขารัฐศาสตร์ , ภาครัฐวิสาหกิจ , รัฐวิสาหกิจรูปบริการ , การท่าเรือแห่งประเทศไทย , การไฟฟ้าฝ่ายผลิต , การปิโตรเลียม , การบินไทย , การประปา , องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ , เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล , ตำแหน่งอื่นๆ , ที่รับวุฒิสาขารัฐศาสตร์ , รัฐวิสาหกิจรูปรัฐพาณิชย์ , ธนาคารแห่งประเทศไทย , ธนาคารออมสิน , ธนาคารกรุงไทย , ธนาคารอื่นๆ , โรงงานยาสูบ , บริษัทหรือโรงงานที่เป็นรัฐวิสาหกิจ , นักวิเคราะห์องค์การ , พนักงานโรงพิมพ์ต่างๆ , พนักงานเร่งรัดหนี้สิน , เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล , เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน , ภาคเอกชน , ธนาคารพาณิชย์ , บริษัทห้างร้านต่างๆ , ผู้จัดการฝ่ายบุคคล , ผู้จัดการฝ่ายจัดเลี้ยง , พนักงานแปลเอกสาร , ประชาสัมพันธ์ , เลขานุการฯ , พนักงานสินเชื่อ , พนักงานเร่งรัดหนี้สิน , พนักงานฝ่ายฝาก , ถอนรายวัน , พนักงานฝ่ายต่างประเทศ , อาจารย์มหาวิทยาลัย, , วิทยาลัยเอกชน , ประกอบอาชีพอิสระ , ประเภทค้าขาย , ประเภทเกษตรกรรม , ประเภทศิลปิน , ประเภทธุรกิจ , ประเภทกีฬา , ประเภทบริการสังคม , ประเภทส่งเสริมกิจกรรมทางธุรกิจต่างๆ , กรมส่งเสริม, , สินค้า , หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์, , ผู้ประกอบการขนาดย่อม , โอกาสในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน ,           สายงานประกอบอาชีพโดยตรงของบัณฑิตคณะรัฐศาสตร์ , ก็คือ , ปลัดอำเภอ, , นักการทูต , และตำรวจ , สำหรับปลัดอำเภอแม้จะมีบัณฑิตคณะนิติศาสตร์ , มีสิทธิสอบและรับจำนวนจำกัด , แต่ในแต่ละปีบัณฑิตทางรัฐศาสตร์ , ก็สามารถสอบเข้าได้เป็นจำนวนมาก ,           ถึงอย่างไรก็ตามทางภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจตลอดจนโรงงาน , บริษัท , ห้างร้านต่างๆ , ยังต้องการผู้สำเร็จด้านนี้อีกเป็นจำนวนมาก , เพื่อทำหน้าที่บริหารงานทั่วไป , และเจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน ,

ข้อมูลการใช้งาน
จำนวน online 53 คน
IP : 44.200.117.166
สมาชิกล่าสุด
คุณ พันธ์ฤทธิ์ xxxxxxx
คณะ คณะรัฐศาสตร์
วัน/เวลา 05 พฤศจิกายน 2565 23:36:52
 
 
ภาพบรรยากาศการติว
สถาบันติว P&G ซอย รามคำแหง 43/1 เข้ามาจากปากซอยอยู่ทางด้านขวามือ ห้องที่ 2 และ 3 ค่ะ
สถาบันติว P&G ซอย รามคำแหง 43/1 เข้ามาจากปากซอยอยู่ทางด้านขวามือ ห้องที่ 2 และ 3 ค่ะ
ห้องติวโต๊ะเรียนจัดเว้นระยะห่าง ตามมาตราการโควิด-19 และมีการทำความสะอาดสม่ำเสมอ
 
ประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ
สถาบันติว P&G ซอย รามคำแหง 43/1 เข้ามาจากปากซอยอยู่ทางด้านขวามือ ห้องที่ 2 และ 3 ค่ะ
สถาบันติว P&G ซอยรามคำแหง43/1 เข้ามาจากปากซอยอยู่ด้านขวามือห้องที่ 2 และ 3
  
 
ประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ

บริการ ห้องพัก ราม 2, ที่พักราม2, หอพักราม 2, ห้องเช่าราม 2
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Copyright© pg-ram.com
designed by
pg-gov.com
(B: 389,C: 0)
หน้าแรก | ตารางเรียน | สาขาราม 2 | หลักสูตรราม | การดานถามตอบ
สถาบันติว PASS & GOOD
2151/2-3 ซอยรามคำแหง43/1 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240 Tel.02-7162180-2

เข้าซอยรามคำแหง 43/1 มองด้านขวามือก่อนถึง 7-11 (เซเว่น)
 
ติว สอน สอบ สมัคร เรียน รับติว รับสอน ติวราม ติวหน้าราม สอบราม สมัครราม สมัครเรียนราม สอนราม เรียนราม สอนหน้าราม สถาบันติวราม สถาบันติวหน้าราม ราม หน้าราม รามคำแหง ม.ราม มหาวิทยาลัยราม มหาวิทยาลัยรามคำแหง ราม 2 หน้าราม 2 รามคำแหง 2 ม.ราม 2 มหาวิทยาลัยราม 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2