สถาบันติวราม
หน้าแรก P&G บริการของสถาบันและบริษัท วิธีการชำระเงิน ติดต่อเรา P&G ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม

085-919-8282
เวลา 09:00 - 15:00 น.

รับสมัครติวนักศึกษาใหม่
ดูแล+เรียนจบภายใน 3 ปี
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
คณะที่เปิดติว
ติว ม.รามคำแหง
ตารางติว
ปรึกษาปัญหาการเรียน
สถาบันติวคืออะไร
แนะนำการเลือกคณะเรียน
หลักสูตร ม.รามคำแหง
เทียบวุฒิที่ใช้สมัครมหาลัยรามคำแหง
 
เช่าสถานที่สัมมนา
สิ่งอำนวยความสะดวก
รูปภาพสถานที่
อัตราค่าบริการ
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
 
ปรึกษากฎหมาย
อัตราค่าบริการทั่วไป
ปรึกษาปัญหากฎหมาย
 
วางระบบการสื่อสาร
งานและประเภทงานที่บริการ
 


สมาชิก 3D (เด่น ดู ดี)
สมัครเป็นสมาชิกกับเรา พร้อมแนบรูปภาพ สาวสวย หนุ่มหล่อ มาโชว์ความสวยความหล่อของคุณ ให้เพื่อนๆ ได้อิจฉา
คลิ๊กเลย

ร่วมโหวตให้คะแนน พร้อมรับของรางวัลจากสถาบัน
มาใหม่วันนี้ 3 อันดับล่าสุด
คณะรัฐศาสตร์
1076 โหวตชอบชอบมาก
คณะบริหารธุรกิจ
410 โหวตชอบชอบมาก
คณะรัฐศาสตร์
335 โหวตชอบชอบมาก

โหวตมากที่สุด 10 อันดับ
คณะรัฐศาสตร์
12964 โหวตชอบชอบมาก
คณะมนุษยศาสตร์
9345 โหวตชอบชอบมาก
คณะบริหารธุรกิจ
8615 โหวตชอบชอบมาก
คณะรัฐศาสตร์
8285 โหวตชอบชอบมาก
คณะบริหารธุรกิจ
7925 โหวตชอบชอบมาก
คณะบริหารธุรกิจ
7908 โหวตชอบชอบมาก
คณะมนุษยศาสตร์
7672 โหวตชอบชอบมาก
คณะบริหารธุรกิจ
7005 โหวตชอบชอบมาก
คณะรัฐศาสตร์
6978 โหวตชอบชอบมาก
คณะรัฐศาสตร์
6945 โหวตชอบชอบมาก

แสดงสมาชิกร่วมโหวตทั้งหมด
 
 
 
การขอใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตภายหลังสมัครเป็นนักศึกษา
     

เพื่อเปิดโอกาสให้การขอใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตภายหลังการสมัครเป็นนักศึกษาขยายอย่างกว้างขวางและชัดเจนยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดแนวทางปฎิบัติให้นักศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ปฎิบัติไปในแนวทางเดียวกันโดยให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่องการขอใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตภายหลังสมัครเป็นนักศึกษาและกรณีหมดสถานภาพนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงสมัครใหม่ ฉบับลงวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2551 และเรื่องการขอใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นภายหลังการสมัครเป็นนักศึกษา(กรณียังไม่สำเร็จการศึกษา) ฉบับลงวันที่ 11 มกราคม 2554 โดยให้ใช้ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับนี้แทนดังนี้

คุณสมบัติของผู้ขอใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตหลังการสมัครเป็นนักศึกษา

1.เป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาเทียบเท่าอนุปริญญาขึ้นไปและสำเร็จการศึกษาก่อนวันสุดท้ายของการรับสมัครนักศึกษาใหม่ในภาค/ปีการศึกษาที่นักศึกษาสมัคร

2.เป็นผู้สมัครที่ใช้วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุปริญญาขึ้นไปแต่ไม่ได้ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตในวันสมัคร

3.เป็นนักศึกษา 8 ปีสมัครใหม่หรือเป็นนักศึกษาหมดสถานภาพหรือเคยเป็นผู้ศึกษารายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี(Pre-degree)แต่ไม่ได้ขอใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตในวันสมัคร

4.เป็นผู้ที่เคยศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอื่นและยังไม่สำเร็จการศึกษาและไม่ได้ขอใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตแบบย้ายโอนหน่วยกิตในวันสมัคร

5.เป็นผู้ที่ต้องการเปลี่ยนวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครในวันสมัครเป็นวุฒิการศึกษาอื่นที่สำเร็จการศึกษาก่อนวันสมัครและเทียบโอนหน่วยกิตได้มากกว่า

เอกสารที่ใช้ดำเนินการ

1.สำเนาวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครและวุฒิการศึกษาที่จะนำมาเปลี่ยนใหม่จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

2.สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาจำนวน 1 ฉบับ

3.สำเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาคล่าสุดจำนวน 1 ฉบับ

4.สำเนาใบรับรองผลการศึกษา(Transcript)ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาจำนวน 1 ฉบับ (กรณี 8 ปีสมัครใหม่หมดสถานภาพและ Pre-degree)

5.ใบรับรองผลการศึกษา(Transcript)จากสถาบันเดิมที่มีผลการศึกษาถึงวันที่มาสมัครพร้อมสำเนาจำนวน 1 ฉบับและคำอธิบายรายวิชา(Course Description)ของแผนการศึกษานั้นจำนวน 1 ฉบับ(กรณีโอนย้ายจากสถาบันอื่น)

วิธีดำเนินการ

1.ให้นักศึกษานำเอกสารข้างต้นมาเขียนคำร้องขอใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตและขอเปลี่ยนวุฒิการศึกษา(แล้วแต่กรณี)ที่ฝ่ายรับสมัครและตรวจสอบวุฒิบัตร อาคารสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล(อาคาร สวป.)ชั้น 3 หลังเสร็จสิ้นการรับสมัครนักศึกษาใหม่ในแต่ละภาคการศึกษาแล้ว 2 เดือน

2.ชำระค่าธรรมเนียมในการปรับฐานข้อมูลการขอใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตจำนวน 500 บาท

   ทั้งนี้ให้ถือเป็นแนวปฎิบัติรวมทั้งนักศึกษาในโครงการพิเศษและหน่วยงานการศึกษานอกระบบในกำกับมหาวิทยาลัยและให้สิทธิย้อนหลังกับนักศึกษาที่มีสถานภาพการเป็นนักศึกษาอยู่ในปัจจุบัน ณ วันที่ได้ออกประกาศฉบับนี้เป็นต้นไป

 
โดย : พี่จอย
วันที่ : 07 กรกฎาคม 2555
 
กลับไปดูข่าวทั้งหมด | กลับหน้าแรก
ข้อมูลการใช้งาน
จำนวน online 52 คน
IP : 54.162.163.181
สมาชิกล่าสุด
คุณ ธณวรรณ xxxxxxx
คณะ Pre-Degree
วัน/เวลา 27 พฤษภาคม 2561 11:12:19
หลักสูตร ม.รามคำแหง
วุฒิ ม.3 สมัคร ป.ตรี
ระบบคำนวนเกรดเฉลี่ย
 
Links ที่น่าสนใจ
      ม.ราม รับสมัคร น.ศ.ใหม่ทาง Internet   
      ใบสมัครมหาลัยรามคำแหง(มร.2)   
      ตรวจสอบวันรับบัตรนักศึกษา(ต้องได้รหัสนักศึกษาก่อนนะคะ)   
      ค้นวันเวลาเรียนและวันเวลาสอบ   
      เช็คตารางสอบภาค S/60   
      E-service และเช็คผลสอบภาค 2/60
      ปฏิทินการศึกษาปี 2560   
      มร.30วันและเวลาเรียนในม.รามคำแหง   
      มหาวิทยาลัยรามคำแหง   
      บันทึกภาวะผู้มีงานทำ(สำหรับนักศึกษาขอจบ)   
      พิมพ์บาร์โค๊ดลงทะเบียน 7 หลัก   
      ลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ต ม.ราม   
 
ภาพบรรยากาศการติว
เรียนราม,สมัครเรียนราม,ติวหน้าราม
เรียนราม,สมัครเรียนราม,ติวหน้าราม
เรียนราม,สมัครเรียนราม,ติวหน้าราม
 
ประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ
เราหวังอย่างยิ่งว่าเราจะได้รับใช้ท่านในการติวให้ความรู้แก่นักศึกษาทุกๆ ท่าน เพื่อความสำเร็จในการเรียน ม.รามคำแหง ขอบคุณสำหรับการเข้าชมสถาบันติว P&G
สถาบันติว P&G ย้ายที่ทำการใหม่ ท่านสามารถเดินทางมายังสถาบันติวของเราได้ใกล้ขึ้น เพียงไม่กี่ก้าวจากหน้าปากซอย
  
 
Copyright© pg-ram.com
designed by
pg-gov.com
(B: 1442,C: 0)
หน้าแรก | ตารางเรียน | สาขาราม 2 | หลักสูตรราม | การดานถามตอบ
สถาบันติว PASS & GOOD
2151/2-3 ซอยรามคำแหง43/1 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240 Tel.02-7162180-2

เข้าซอยรามคำแหง 43/1 มองด้านขวามือก่อนถึง 7-11 (เซเว่น)
 
ติว สอน สอบ สมัคร เรียน รับติว รับสอน ติวราม ติวหน้าราม สอบราม สมัครราม สมัครเรียนราม สอนราม เรียนราม สอนหน้าราม สถาบันติวราม สถาบันติวหน้าราม ราม หน้าราม รามคำแหง ม.ราม มหาวิทยาลัยราม มหาวิทยาลัยรามคำแหง ราม 2 หน้าราม 2 รามคำแหง 2 ม.ราม 2 มหาวิทยาลัยราม 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2