สถาบันติวราม
หน้าแรก P&G บริการของสถาบันและบริษัท วิธีการชำระเงิน ติดต่อเรา P&G ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม

พี่จอย 081-699-0699
เวลา 10:00 - 21:00 น.

รับสมัครติวนักศึกษาใหม่
คอร์ส 2 ปี 3 เดือน
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
คณะที่เปิดติว
ติว ม.รามคำแหง
ตารางติว
ปรึกษาปัญหาการเรียน
สถาบันติวคืออะไร
แนะนำการเลือกคณะเรียน
หลักสูตร ม.รามคำแหง
เทียบวุฒิที่ใช้สมัครมหาลัยรามคำแหง
 
อบรมบัญชี
ตารางอบรมบัญชี ปี 2560
พิมพ์ตารางอบรมบัญชี ปี 2560
พิมพ์ใบสมัครอบรมบัญชี
สมัครสมาชิก
รับข่าวสารการบัญชี
แผนที่อบรมบัญชี
 
เช่าสถานที่สัมมนา
สิ่งอำนวยความสะดวก
รูปภาพสถานที่
อัตราค่าบริการ
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
 
ปรึกษากฎหมาย
อัตราค่าบริการทั่วไป
ปรึกษาปัญหากฎหมาย
 
วางระบบการสื่อสาร
งานและประเภทงานที่บริการ
 


สมาชิก 3D (เด่น ดู ดี)
สมัครเป็นสมาชิกกับเรา พร้อมแนบรูปภาพ สาวสวย หนุ่มหล่อ มาโชว์ความสวยความหล่อของคุณ ให้เพื่อนๆ ได้อิจฉา
คลิ๊กเลย

ร่วมโหวตให้คะแนน พร้อมรับของรางวัลจากสถาบัน
มาใหม่วันนี้ 3 อันดับล่าสุด
คณะรัฐศาสตร์
221 โหวตชอบชอบมาก
คณะบริหารธุรกิจ
127 โหวตชอบชอบมาก
คณะบริหารธุรกิจ
194 โหวตชอบชอบมาก

โหวตมากที่สุด 10 อันดับ
คณะรัฐศาสตร์
11949 โหวตชอบชอบมาก
คณะมนุษยศาสตร์
8623 โหวตชอบชอบมาก
คณะบริหารธุรกิจ
8062 โหวตชอบชอบมาก
คณะรัฐศาสตร์
7689 โหวตชอบชอบมาก
คณะบริหารธุรกิจ
7402 โหวตชอบชอบมาก
คณะบริหารธุรกิจ
7335 โหวตชอบชอบมาก
คณะมนุษยศาสตร์
7134 โหวตชอบชอบมาก
คณะบริหารธุรกิจ
6506 โหวตชอบชอบมาก
คณะรัฐศาสตร์
6479 โหวตชอบชอบมาก
คณะรัฐศาสตร์
6416 โหวตชอบชอบมาก

แสดงสมาชิกร่วมโหวตทั้งหมด
 
 
  หลักสูตรมหาวิทยาลัยรามคำแหง
คณะมนุษยศาสตร์
 

สายงานประกอบอาชีพ

คณะมนุษยศาสตร์

สาขาวิชาที่เปิดสอน

1. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

2. สาขาวิชาภาษาไทย

3. สาขาวิชาประวัติศาสตร์

4. สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

5. สาขาวิชาภาษาเยอรมัน

6. สาขาวิชาปรัชญา

7. สาขาวิชาสื่อสารมวลชน

8. สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

9. สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา

10. สาขาวิชาภาษาสเปน

11. สาขาวิชาภาษารัสเซีย

12. สาขาวิชาภาษาจีน

13. สาขาวิชาประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว

 

ภาครัฐบาล

1. สายงานกระทรวงศึกษาธิการ

 • ครูสอนวิชาบรรณารักษ์
 • ครูสอนวิชาประวัติศาสตร์
 • ครูสอนวิชาภาษาฝรั่งเศส
 • ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ
 • เจ้าหน้าที่การศึกษา
 • ครูสอนฝึกการพูด
 • ครูสอนภาษาไทย
 • ครูสอนวิชาสังคมศึกษา
 • ครูสอนภาษาเยอรมัน
 • ครูสอนภาษาจีน
 • ครูสอนภาษาสเปน
 • ครูสอนภาษารัสเซีย
 • นักวิชาการฝึกอบรม
 • นักวิชาการศึกษา
 • นักวรรณคดี
 • อาจารย์มหาวิทยาลัย
 • นักวิจัยสังคมศาสตร์
 • บรรณารักษ์ และสารสนเทศ
 • นักวิชาการวัฒนธรรม
 • นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 • เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์
 • นักอักษรศาสตร์
 • นักวิชาการฝึกอาชีพ
 • นักประวัติศาสตร์

2. สายงานกระทรวงมหาดไทย

 • นักสังคมสงเคราะห์
 • นักพัฒนาชุมชน
 • นักการข่าว
 • นักสารสนเทศ

3. สายงานกระทรวงการต่างประเทศ

 • พนักงานแปลเอกสาร
 • เจ้าหน้าที่การทูต
 • ล่าม
 • เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ
 • เจ้าหน้าที่กงสุล
 • เจ้าหน้าที่สารนิเทศ

4. สายงานในกระทรวง กรมอื่นๆ

 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการวิจัย
 • นักสังคมสงเคราะห์
 • นักวิชาการ
 • บัณฑิตอาสา
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล
 • ตำแหน่งอื่นๆ ที่รับวุฒิสาขาคณะมนุษยศาสตร์

 

ภาครัฐวิสาหกิจ

1. รัฐวิสาหกิจบริการ การสื่อสาร, การปิโตรเลียม การไฟฟ้า, การประปา, การท่าเรือฯ องค์การโทรศัพท์, การรถไฟ, การบินไทย, และการทางพิเศษ

 • ผู้ประกาศวิทยุโทรทัศน์
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล
 • นักจัดรายการ
 • ผู้อ่านข่าว / ผู้สื่อข่าว
 • พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
 • ตำแหน่งงานอื่นๆ ที่รับวุฒิคณะมนุษยศาสตร์

2. รัฐวิสาหกิจรูปพาณิชย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย, ธนาคารออมสิน, โรงงานยาสูบ, ธนาคารกรุงไทย, และธนาคารเอกชนต่างๆ , บริษัทขนส่ง ฯลฯ

 • พนักงานฝ่ายรายวัน
 • พนักงานฝ่ายสินเชื่อ
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล
 • พนักงานเร่งรัดหนี้สิน
 • พนักงานฝ่ายต่างประเทศ

 

ภาคเอกชน

1. ธนาคารพาณิชย์, บริษัท ห้างร้านต่างๆ

 • เลขานุการ
 • มัคคุเทศก์
 • อาจารย์มหาวิทยาลัย, วิทยาลัยเอกชน
 • นักประชาสัมพันธ์
 • พนักงานแปลเอกสารหรือแปลบทความ
 • นักหนังสือพิมพ์ / นักแปล
 • พนักงานสินเชื่อ
 • พนักงานฝ่ายต่างประเทศ
 • นักข่าว
 • นักเขียนประเภทวิจารณ์
 • ตำแหน่งงานอื่นๆ ที่รับวุฒิสาขาคณะมนุษยศาสตร์ เช่น นักจัดรายการวิทยุ, โทรทัศน์

2. ประกอบอาชีพอิสระ

 • ประกอบอาชีพค้าขาย
 • ประกอบอาชีพช่างฝีมือต่างๆ
 • ประกอบอาชีพศิลปิน
 • ประกอบอาชีพธุรกิจ
 • ประกอบอาชีพกีฬา
 • ประกอบอาชีพบริการสังคม
 • นักจัดรายการวิทยุ, โทรทัศน์อิสระ

 

โอกาสการเข้าสู่ตลาดแรงงาน

          วิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในคณะมนุษยศาสตร์ โดยลักษณะของวิชาแล้วไม่เป็นวิชาชีพ (ยกเว้นวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศึกษา) แต่เป็นสาขาวิชาการที่ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมนุษย์ รวมทั้งมรดกตกทอดที่มนุษย์ได้สร้างสรรค์ขึ้นมา เป็นการเรียนเพื่อเสริมสร้างความเป็นคนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ฉะนั้นโอกาสในการประกอบอาชีพเหมือนสาขาวิชาอื่นที่เป็นวิชาชีพโดยตรง เช่น แพทยศาสตร์ จึงมีน้อยกว่า

           อย่างไรก็ตาม วิชาในคณะมนุษยศาสตร์เป็นวิชาที่สอนให้มนุษย์เข้าใจมนุษย์ในสังคม เป็นวิชาที่มีเนื้อหากว้างขวางเข้าไปในวิชาแขนงอื่นๆ ผู้ที่จบจากคณะนี้จึงสามารถเข้าไปช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพอื่นๆ ได้ดี โดยเฉพาะนักสารนิเทศ ซึ่งทำหน้าที่ค้นคว้าหาข้อมูล สำหรับนักการเมือง นักบริหาร ซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างมากในปัจจุบัน

            นอกจากหน่วยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชนแล้ว ยังประกอบอาชีพส่วนตัว สุดแต่ความสามารถของบุคคลและโอกาสจะอำนวยให้


Tags
หลักสูตรมหาวิทยาลัยรามคำแหง , คณะมนุษยศาสตร์ , สายงานประกอบอาชีพ , คณะมนุษยศาสตร์ , สาขาวิชาที่เปิดสอน , สาขาวิชาภาษาอังกฤษ , สาขาวิชาภาษาไทย , สาขาวิชาประวัติศาสตร์ , สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส , สาขาวิชาภาษาเยอรมัน , สาขาวิชาปรัชญา , สาขาวิชาสื่อสารมวลชน , สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา , สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา , สาขาวิชาภาษาสเปน , สาขาวิชาภาษารัสเซีย , สาขาวิชาภาษาจีน , สาขาวิชาประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว , สายงานกระทรวงศึกษาธิการ , ครูสอนวิชาบรรณารักษ์ , ครูสอนวิชาประวัติศาสตร์ , ครูสอนวิชาภาษาฝรั่งเศส , ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ , เจ้าหน้าที่การศึกษา , ครูสอนฝึกการพูด , ครูสอนภาษาไทย , ครูสอนวิชาสังคมศึกษา , ครูสอนภาษาเยอรมัน , ครูสอนภาษาจีน , ครูสอนภาษาสเปน , ครูสอนภาษารัสเซีย , นักวิชาการฝึกอบรม , นักวิชาการศึกษา , นักวรรณคดี , อาจารย์มหาวิทยาลัย , นักวิจัยสังคมศาสตร์ , บรรณารักษ์ , และสารสนเทศ , นักวิชาการวัฒนธรรม , นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ , เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ , นักอักษรศาสตร์ , นักวิชาการฝึกอาชีพ , นักประวัติศาสตร์ , สายงานกระทรวงมหาดไทย , นักสังคมสงเคราะห์ , นักพัฒนาชุมชน , นักการข่าว , นักสารสนเทศ , สายงานกระทรวงการต่างประเทศ , พนักงานแปลเอกสาร , เจ้าหน้าที่การทูต , เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ , เจ้าหน้าที่กงสุล , เจ้าหน้าที่สารนิเทศ , สายงานในกระทรวง , เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการวิจัย , นักสังคมสงเคราะห์ , นักวิชาการ , บัณฑิตอาสา , เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล , ตำแหน่งอื่นๆ , ที่รับวุฒิสาขาคณะมนุษยศาสตร์ , ภาครัฐวิสาหกิจ , รัฐวิสาหกิจบริการ , การสื่อสาร, , การปิโตรเลียม , การท่าเรือฯ , องค์การโทรศัพท์, , การบินไทย, , และการทางพิเศษ , ผู้ประกาศวิทยุโทรทัศน์ , เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล , นักจัดรายการ , ผู้อ่านข่าว , ผู้สื่อข่าว , พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน , ตำแหน่งงานอื่นๆ , ที่รับวุฒิคณะมนุษยศาสตร์ , รัฐวิสาหกิจรูปพาณิชย์ , ธนาคารแห่งประเทศไทย, , ธนาคารออมสิน, , โรงงานยาสูบ, , ธนาคารกรุงไทย, , และธนาคารเอกชนต่างๆ , บริษัทขนส่ง , พนักงานฝ่ายรายวัน , พนักงานฝ่ายสินเชื่อ , เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล , พนักงานเร่งรัดหนี้สิน , พนักงานฝ่ายต่างประเทศ , ธนาคารพาณิชย์, , ห้างร้านต่างๆ , มัคคุเทศก์ , อาจารย์มหาวิทยาลัย, , วิทยาลัยเอกชน , นักประชาสัมพันธ์ , พนักงานแปลเอกสารหรือแปลบทความ , นักหนังสือพิมพ์ , พนักงานสินเชื่อ , พนักงานฝ่ายต่างประเทศ , นักเขียนประเภทวิจารณ์ , ตำแหน่งงานอื่นๆ , ที่รับวุฒิสาขาคณะมนุษยศาสตร์ , นักจัดรายการวิทยุ, , ประกอบอาชีพอิสระ , ประกอบอาชีพค้าขาย , ประกอบอาชีพช่างฝีมือต่างๆ , ประกอบอาชีพศิลปิน , ประกอบอาชีพธุรกิจ , ประกอบอาชีพกีฬา , ประกอบอาชีพบริการสังคม , นักจัดรายการวิทยุ, , โทรทัศน์อิสระ , โอกาสการเข้าสู่ตลาดแรงงาน ,           วิชาต่างๆ , ที่เปิดสอนในคณะมนุษยศาสตร์ , โดยลักษณะของวิชาแล้วไม่เป็นวิชาชีพ , (ยกเว้นวิชาบรรณารักษศาสตร์ , สารสนเทศศึกษา) , แต่เป็นสาขาวิชาการที่ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมนุษย์ , รวมทั้งมรดกตกทอดที่มนุษย์ได้สร้างสรรค์ขึ้นมา , เป็นการเรียนเพื่อเสริมสร้างความเป็นคนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น , ฉะนั้นโอกาสในการประกอบอาชีพเหมือนสาขาวิชาอื่นที่เป็นวิชาชีพโดยตรง , แพทยศาสตร์ , จึงมีน้อยกว่า ,            อย่างไรก็ตาม , วิชาในคณะมนุษยศาสตร์เป็นวิชาที่สอนให้มนุษย์เข้าใจมนุษย์ในสังคม , เป็นวิชาที่มีเนื้อหากว้างขวางเข้าไปในวิชาแขนงอื่นๆ , ผู้ที่จบจากคณะนี้จึงสามารถเข้าไปช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพอื่นๆ , โดยเฉพาะนักสารนิเทศ , ซึ่งทำหน้าที่ค้นคว้าหาข้อมูล , สำหรับนักการเมือง , ซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างมากในปัจจุบัน ,             นอกจากหน่วยงานของรัฐบาล , รัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชนแล้ว , ยังประกอบอาชีพส่วนตัว , สุดแต่ความสามารถของบุคคลและโอกาสจะอำนวยให้ ,

ข้อมูลการใช้งาน
จำนวน online 45 คน
IP : 23.20.202.156
สมาชิกล่าสุด
คุณ จิรัฎฐ์ xxxxxxx
คณะ Pre-Degree
วัน/เวลา 24 เมษายน 2560 14:50:46
หลักสูตร ม.รามคำแหง
วุฒิ ม.3 สมัคร ป.ตรี
ระบบคำนวนเกรดเฉลี่ย
 
Links ที่น่าสนใจ
      ม.ราม รับสมัคร น.ศ.ใหม่ทาง Internet   
      ใบสมัครมหาลัยรามคำแหง(มร.2)   
      ตรวจสอบวันรับบัตรนักศึกษา(ต้องได้รหัสนักศึกษาก่อนนะคะ)   
      ค้นวันเวลาเรียนและวันเวลาสอบ   
      เช็คตารางสอบภาค 2/59   
      E-service และเช็คผลสอบภาค ซ่อม1/59   
      ปฏิทินการศึกษาปี 2559   
      มร.30วันและเวลาเรียนในม.รามคำแหง   
      มหาวิทยาลัยรามคำแหง   
      บันทึกภาวะผู้มีงานทำ(สำหรับนักศึกษาขอจบ)   
      พิมพ์บาร์โค๊ดลงทะเบียน 7 หลัก   
      ลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ต ม.ราม   
      กำหนดการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 42 (ปี 2560)
 
ภาพบรรยากาศการติว
เรียนราม,สมัครเรียนราม,ติวหน้าราม
เรียนราม,สมัครเรียนราม,ติวหน้าราม
เรียนราม,สมัครเรียนราม,ติวหน้าราม
 
ประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ
ห้องเรียนขนาดเล็กอีกห้อง น่าเรียนมากๆ
สถาบันติว P&G ย้ายที่ทำการใหม่ ท่านสามารถเดินทางมายังสถาบันติวของเราได้ใกล้ขึ้น เพียงไม่กี่ก้าวจากหน้าปากซอย
  
 
Copyright© pg-ram.com
designed by
pg-gov.com
(B: 1260,C: 0)
หน้าแรก | ตารางเรียน | สาขาราม 2 | หลักสูตรราม | การดานถามตอบ
สถาบันติว PASS & GOOD
2151/2-3 ซอยรามคำแหง43/1 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240 Tel.02-7162180-2

เข้าซอยรามคำแหง 43/1 มองด้านขวามือก่อนถึง 7-11 (เซเว่น)
 
เรียนราม ติวราม เรียนหน้าราม , ติวงานราชการ สอบงานราชการ , สมัครเรียนราม , ขายบ้าน ขายบ้านมือสอง ขายที่ดิน , ห้องพัก บ้านเช่า ห้องเช่า , ขายรถ ขายรถมือสอง รถบ้าน , รถเช่า รถให้เช่า รถรับจ้าง , ลงประกาศฟรี โฆษณาฟรี , หางาน สมัครงาน ประกาศงานฟรี , หางาน ประกาศงานฟรี , ขายบ้าน ขายบ้านมือสอง , ขายบ้าน ขายที่ดิน , ขายรถ ขายรถมือสอง , ห้องพัก บ้านพัก , ห้องเช่า บ้านเช่า ,
ติว สอน สอบ สมัคร เรียน รับติว รับสอน ติวราม ติวหน้าราม สอบราม สมัครราม สมัครเรียนราม สอนราม เรียนราม สอนหน้าราม สถาบันติวราม สถาบันติวหน้าราม ราม หน้าราม รามคำแหง ม.ราม มหาวิทยาลัยราม มหาวิทยาลัยรามคำแหง ราม 2 หน้าราม 2 รามคำแหง 2 ม.ราม 2 มหาวิทยาลัยราม 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2