สถาบันติวราม
หน้าแรก P&G บริการของสถาบันและบริษัท วิธีการชำระเงิน ติดต่อเรา P&G ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม

พี่จอย 081-699-0699
เวลา 10:00 - 21:00 น.

รับสมัครติวนักศึกษาใหม่
คอร์ส 2 ปี 3 เดือน
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
คณะที่เปิดติว
ติว ม.รามคำแหง
ตารางติว
ปรึกษาปัญหาการเรียน
สถาบันติวคืออะไร
แนะนำการเลือกคณะเรียน
หลักสูตร ม.รามคำแหง
เทียบวุฒิที่ใช้สมัครมหาลัยรามคำแหง
 
เช่าสถานที่สัมมนา
สิ่งอำนวยความสะดวก
รูปภาพสถานที่
อัตราค่าบริการ
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
 
ปรึกษากฎหมาย
อัตราค่าบริการทั่วไป
ปรึกษาปัญหากฎหมาย
 
วางระบบการสื่อสาร
งานและประเภทงานที่บริการ
 


สมาชิก 3D (เด่น ดู ดี)
สมัครเป็นสมาชิกกับเรา พร้อมแนบรูปภาพ สาวสวย หนุ่มหล่อ มาโชว์ความสวยความหล่อของคุณ ให้เพื่อนๆ ได้อิจฉา
คลิ๊กเลย

ร่วมโหวตให้คะแนน พร้อมรับของรางวัลจากสถาบัน
มาใหม่วันนี้ 3 อันดับล่าสุด
คณะรัฐศาสตร์
391 โหวตชอบชอบมาก
คณะบริหารธุรกิจ
106 โหวตชอบชอบมาก
คณะรัฐศาสตร์
74 โหวตชอบชอบมาก

โหวตมากที่สุด 10 อันดับ
คณะรัฐศาสตร์
12534 โหวตชอบชอบมาก
คณะมนุษยศาสตร์
9014 โหวตชอบชอบมาก
คณะบริหารธุรกิจ
8348 โหวตชอบชอบมาก
คณะรัฐศาสตร์
7964 โหวตชอบชอบมาก
คณะบริหารธุรกิจ
7666 โหวตชอบชอบมาก
คณะบริหารธุรกิจ
7636 โหวตชอบชอบมาก
คณะมนุษยศาสตร์
7404 โหวตชอบชอบมาก
คณะบริหารธุรกิจ
6768 โหวตชอบชอบมาก
คณะรัฐศาสตร์
6728 โหวตชอบชอบมาก
คณะรัฐศาสตร์
6699 โหวตชอบชอบมาก

แสดงสมาชิกร่วมโหวตทั้งหมด
 
 
1 / 8
2 / 8
3 / 8
4 / 8
5 / 8
6 / 8
7 / 8
8 / 8


  หลักสูตรมหาวิทยาลัยรามคำแหง
คณะบริหารธุรกิจ
 

สายงานประกอบอาชีพ

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาที่เปิดสอน

1. สาขาวิชาการบริหารทั่วไป

2. สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

3. สาขาวิชาการตลาด

4. สาขาวิชาการบัญชี

5. สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

5.1 กลุ่มวิชาการโฆษณา 5.2 กลุ่มวิชาการประชาสัมพันธ์

6. สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการ

6.1 กลุ่มวิชาการขนส่ง 6.2 กลุ่มวิชาการโรงแรม

6.3 กลุ่มวิชาอสังหาริมทรัพย์

7. สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

8. สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

9. สาขาวิชาการประกันภัย

10. สาขาวิชาการท่องเที่ยว

 

ภาครัฐบาล

1. สายงานกระทรวงพาณิชย์

 • นักบัญชี
 • นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
 • นักวิชาการคลัง
 • นักวิจัย, นักวิชาการพาณิชย์
 • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ
 • นักวิชาการมาตรฐานสินค้า

2. สายงานกระทรวงศึกษาธิการ

 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • นักวิชาการศึกษา
 • นักประชาสัมพันธ์
 • นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 • นักวิชาการฝึกอาชีพ
 • นักวิชาการพัสดุ
 • อาจารย์มหาวิทยาลัย, วิทยาลัย
 • นักวิชาการการเงินและการบัญชี
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

3. สายงานกระทรวงการคลัง

(กรมสรรพากร กรมศุลกากร)

 • นักวิชาการคลัง
 • นักบัญชี
 • นักวิชาการสรรพากร
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 • นักวิชาการการเงินและการบัญชี
 • นักวิชาการสหกรณ์
 • เลขานุการ
 • นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน
 • ผู้ ตรวจสอบกิจการประกันภัย
 • ? เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการลงทุน
 • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี
 • สมุห์บัญชี
 • เจ้าหน้าที่ตรวจสรรพสามิต
 • นายตรวจศุลกากร
 • เศรษฐกร
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล

4. กระทรวง, กรมอื่นๆ ที่รับผู้จบวุฒิ บธ.บ.

 

ภาครัฐวิสาหกิจ

1. สายงานรัฐวิสาหกิจรูปบริการ การสื่อสาร, การไฟฟ้า, การประปา, การท่าเรือฯ, การรถไฟ, องค์การโทรศัพท์, การทางพิเศษ, การปิโตรเลียม, การเคหะแห่งชาติ, องค์การขนส่งมวลชน ฯลฯ

 • นักบัญชี
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล
 • ผู้ตรวจสอบบัญชี
 • เลขานุการ
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ
 • สมุห์บัญชี
 • นักวิชาการพัสดุ
 • นักวิชาการขนส่ง

2. รัฐวิสาหกิจรูปพาณิชย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย, ธนาคารออมสิน, และธนาคารเอกชนต่างๆ บริษัทขนส่ง, โรงงานยาสูบ, บริษัทหรือโรงงานที่เป็นรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ

 • นักวิเคราะห์องค์การ
 • ผู้ตรวจสอบบัญชี
 • พนักงานฝ่ายสินเชื่อ
 • พนักงานเร่งรัดหนี้สิน
 • สม ุห์บัญชี
 • พนักงานการเงิน
 • พนักงานวิจัยตลาด
 • พนักงานบัญชี
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล
 • ผู้ตรวจสอบกิจการประกันภัย
 • พนักงานพัฒนาธุรกิจ
 • เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว
 • วาณิชธนากร
 • นักวิเคราะห์หลักทรัพย์

 

ภาคเอกชน

1. ธนาคารพาณิชย์, บริษัท, โรงแรมและห้างร้านต่างๆ

 • ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
 • ผู้จัดการฝ่ายขาย
 • ผู้จัดการโรงแรม
 • เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
 • งานโฆษณา
 • พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
 • พนักงานเก็บเงิน
 • พนักงานบัญชี
 • พนักงานขาย
 • พนักงานแปลเอกสาร
 • มัคคุเทศก์
 • อาจารย์มหาวิทยาลัย, วิทยาลัยเอกชน
 • เลขานุการ
 • ผู้ตรวจสอบบัญชี
 • พนักงานเร่งรัดหนี้สิน
 • พนักงานสินเชื่อ
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล
 • พนักงานวิจัยตลาด
 • พนักงานฝ่ายต่างประเทศ
 • พนักงานประกันภัย

2. ประกอบอาชีพอิสระ

 • ประกอบอาชีพค้าขาย
 • ประกอบอาชีพช่างฝีมือต่างๆ
 • ประกอบอาชีพศิลปิน
 • ประกอบอาชีพธุรกิจ
 • ประกอบอาชีพกีฬา
 • ประกอบอาชีพบริการสังคม
 • ประกอบอาชีพส่งเสริมกิจกรรมทางธุรกิจ

 

โอกาสในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน

          ผู้สำเร็จการศึกษาคณะบริหารธุรกิจมีโอกาสทำงานต่างๆ ได้หลายประเภทในวงการธุรกิจ ตามสติปัญญา และความสามารถที่พึงมี เช่น งานเกี่ยวกับการเงิน บัญชีหรืองบประมาณ การวางแผนโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การบริหารงานบุคคล ฯลฯ ทั้งในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจตลอดจน สถาบันการเงิน ธนาคาร โรงแรม บริษัท ห้างร้านต่างๆ อีกทั้ง ประกอบอาชีพส่วนตัวได้อีกด้วย

           ด้านความต้องการแรงงานนั้นอาจกล่าวได้ว่า ยังรองรับบัณฑิตคณะนี้ด้านการบริหารในเชิงธุรกิจได้อีกจำนวนมาก ในอนาคตก็คาดว่ายังเป็นที่ต้องการ เพราะประเทศไทยอยู่ในระยะพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รัฐจึงส่งเสริมให้เอกชนลงทุนด้านอุตสาหกรรมธุรกิจและกิจการค้าต่างๆ ซึ่งขยายตัวเพิ่มมากขึ้นทุกปี ในด้านโอกาสความก้าวหน้า ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ รับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีความกระตือรือร้นในการปรับปรุงตัวเองอย่างเสมอย่อมมีโอกาสเจริญก้าวหน้า

   

Tags
หลักสูตรมหาวิทยาลัยรามคำแหง , คณะบริหารธุรกิจ , สายงานประกอบอาชีพ , คณะบริหารธุรกิจ , สาขาวิชาที่เปิดสอน , สาขาวิชาการบริหารทั่วไป , สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร , สาขาวิชาการตลาด , สาขาวิชาการบัญชี , สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ , กลุ่มวิชาการโฆษณา , กลุ่มวิชาการประชาสัมพันธ์ , สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการ , กลุ่มวิชาการขนส่ง , กลุ่มวิชาการโรงแรม , กลุ่มวิชาอสังหาริมทรัพย์ , สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ , สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ , สาขาวิชาการประกันภัย , สาขาวิชาการท่องเที่ยว , สายงานกระทรวงพาณิชย์ , นักวิชาการตรวจสอบบัญชี , นักวิชาการคลัง , นักวิชาการพาณิชย์ , เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน , เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ , นักวิชาการมาตรฐานสินค้า , สายงานกระทรวงศึกษาธิการ , เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป , นักวิชาการศึกษา , นักประชาสัมพันธ์ , นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ , นักวิชาการฝึกอาชีพ , นักวิชาการพัสดุ , อาจารย์มหาวิทยาลัย, , นักวิชาการการเงินและการบัญชี , เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน , สายงานกระทรวงการคลัง , (กรมสรรพากร , กรมศุลกากร) , นักวิชาการคลัง , นักวิชาการสรรพากร , เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน , นักวิชาการการเงินและการบัญชี , นักวิชาการสหกรณ์ , นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน , ตรวจสอบกิจการประกันภัย , เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการลงทุน , เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี , สมุห์บัญชี , เจ้าหน้าที่ตรวจสรรพสามิต , นายตรวจศุลกากร , เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล , ที่รับผู้จบวุฒิ , ภาครัฐวิสาหกิจ , สายงานรัฐวิสาหกิจรูปบริการ , การสื่อสาร, , การท่าเรือฯ, , องค์การโทรศัพท์, , การทางพิเศษ, , การปิโตรเลียม, , การเคหะแห่งชาติ, , องค์การขนส่งมวลชน , เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล , ผู้ตรวจสอบบัญชี , เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ , สมุห์บัญชี , นักวิชาการพัสดุ , นักวิชาการขนส่ง , รัฐวิสาหกิจรูปพาณิชย์ , ธนาคารแห่งประเทศไทย, , ธนาคารออมสิน, , และธนาคารเอกชนต่างๆ , บริษัทขนส่ง, , โรงงานยาสูบ, , บริษัทหรือโรงงานที่เป็นรัฐวิสาหกิจ , นักวิเคราะห์องค์การ , ผู้ตรวจสอบบัญชี , พนักงานฝ่ายสินเชื่อ , พนักงานเร่งรัดหนี้สิน , พนักงานการเงิน , พนักงานวิจัยตลาด , พนักงานบัญชี , เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล , ผู้ตรวจสอบกิจการประกันภัย , พนักงานพัฒนาธุรกิจ , เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว , วาณิชธนากร , นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ , ธนาคารพาณิชย์, , โรงแรมและห้างร้านต่างๆ , ผู้จัดการฝ่ายบุคคล , ผู้จัดการฝ่ายขาย , ผู้จัดการโรงแรม , เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ , พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน , พนักงานเก็บเงิน , พนักงานบัญชี , พนักงานขาย , พนักงานแปลเอกสาร , มัคคุเทศก์ , อาจารย์มหาวิทยาลัย, , วิทยาลัยเอกชน , ผู้ตรวจสอบบัญชี , พนักงานเร่งรัดหนี้สิน , พนักงานสินเชื่อ , เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล , พนักงานวิจัยตลาด , พนักงานฝ่ายต่างประเทศ , พนักงานประกันภัย , ประกอบอาชีพอิสระ , ประกอบอาชีพค้าขาย , ประกอบอาชีพช่างฝีมือต่างๆ , ประกอบอาชีพศิลปิน , ประกอบอาชีพธุรกิจ , ประกอบอาชีพกีฬา , ประกอบอาชีพบริการสังคม , ประกอบอาชีพส่งเสริมกิจกรรมทางธุรกิจ , โอกาสในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน ,           ผู้สำเร็จการศึกษาคณะบริหารธุรกิจมีโอกาสทำงานต่างๆ , ได้หลายประเภทในวงการธุรกิจ , ตามสติปัญญา , และความสามารถที่พึงมี , งานเกี่ยวกับการเงิน , บัญชีหรืองบประมาณ , การวางแผนโฆษณา , ประชาสัมพันธ์ , การบริหารงานบุคคล , ทั้งในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจตลอดจน , สถาบันการเงิน , ห้างร้านต่างๆ , ประกอบอาชีพส่วนตัวได้อีกด้วย ,            ด้านความต้องการแรงงานนั้นอาจกล่าวได้ว่า , ยังรองรับบัณฑิตคณะนี้ด้านการบริหารในเชิงธุรกิจได้อีกจำนวนมาก , ในอนาคตก็คาดว่ายังเป็นที่ต้องการ , เพราะประเทศไทยอยู่ในระยะพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม , รัฐจึงส่งเสริมให้เอกชนลงทุนด้านอุตสาหกรรมธุรกิจและกิจการค้าต่างๆ , ซึ่งขยายตัวเพิ่มมากขึ้นทุกปี , ในด้านโอกาสความก้าวหน้า , ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ , มีมนุษยสัมพันธ์ดี , และมีความกระตือรือร้นในการปรับปรุงตัวเองอย่างเสมอย่อมมีโอกาสเจริญก้าวหน้า ,

ข้อมูลการใช้งาน
จำนวน online 30 คน
IP : 54.80.157.133
สมาชิกล่าสุด
คุณ สราวุฒิ xxxxxxx
คณะ คณะบริหารธุรกิจ
วัน/เวลา 11 พฤศจิกายน 2560 05:22:23
หลักสูตร ม.รามคำแหง
วุฒิ ม.3 สมัคร ป.ตรี
ระบบคำนวนเกรดเฉลี่ย
 
Links ที่น่าสนใจ
      ม.ราม รับสมัคร น.ศ.ใหม่ทาง Internet   
      ใบสมัครมหาลัยรามคำแหง(มร.2)   
      ตรวจสอบวันรับบัตรนักศึกษา(ต้องได้รหัสนักศึกษาก่อนนะคะ)   
      ค้นวันเวลาเรียนและวันเวลาสอบ   
      เช็คตารางสอบภาค S/59   
      E-service และเช็คผลสอบภาค 2/59   
      ปฏิทินการศึกษาปี 2560   
      มร.30วันและเวลาเรียนในม.รามคำแหง   
      มหาวิทยาลัยรามคำแหง   
      บันทึกภาวะผู้มีงานทำ(สำหรับนักศึกษาขอจบ)   
      พิมพ์บาร์โค๊ดลงทะเบียน 7 หลัก   
      ลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ต ม.ราม   
 
ภาพบรรยากาศการติว
เรียนราม,สมัครเรียนราม,ติวหน้าราม
เรียนราม,สมัครเรียนราม,ติวหน้าราม
เรียนราม,สมัครเรียนราม,ติวหน้าราม
 
ประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ
โถงทางเดินระหว่างชั้นเรียน เน้นความสะอาด
สถาบันติว P&G ย้ายที่ทำการใหม่ ท่านสามารถเดินทางมายังสถาบันติวของเราได้ใกล้ขึ้น เพียงไม่กี่ก้าวจากหน้าปากซอย
  
 
Copyright© pg-ram.com
designed by
pg-gov.com
(B: 970,C: 0)
หน้าแรก | ตารางเรียน | สาขาราม 2 | หลักสูตรราม | การดานถามตอบ
สถาบันติว PASS & GOOD
2151/2-3 ซอยรามคำแหง43/1 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240 Tel.02-7162180-2

เข้าซอยรามคำแหง 43/1 มองด้านขวามือก่อนถึง 7-11 (เซเว่น)
 
เรียนราม ติวราม เรียนหน้าราม , ติวงานราชการ สอบงานราชการ , สมัครเรียนราม , ขายบ้าน ขายบ้านมือสอง ขายที่ดิน , ห้องพัก บ้านเช่า ห้องเช่า , ขายรถ ขายรถมือสอง รถบ้าน , รถเช่า รถให้เช่า รถรับจ้าง , ลงประกาศฟรี โฆษณาฟรี , หางาน สมัครงาน ประกาศงานฟรี , หางาน ประกาศงานฟรี , ขายบ้าน ขายบ้านมือสอง , ขายบ้าน ขายที่ดิน , ขายรถ ขายรถมือสอง , ห้องพัก บ้านพัก , ห้องเช่า บ้านเช่า ,
ติว สอน สอบ สมัคร เรียน รับติว รับสอน ติวราม ติวหน้าราม สอบราม สมัครราม สมัครเรียนราม สอนราม เรียนราม สอนหน้าราม สถาบันติวราม สถาบันติวหน้าราม ราม หน้าราม รามคำแหง ม.ราม มหาวิทยาลัยราม มหาวิทยาลัยรามคำแหง ราม 2 หน้าราม 2 รามคำแหง 2 ม.ราม 2 มหาวิทยาลัยราม 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2