สถาบันติวราม
หน้าแรก P&G บริการของสถาบันและบริษัท วิธีการชำระเงิน ติดต่อเรา P&G ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม

พี่จอย 081-699-0699
เวลา 10:00 - 21:00 น.

รับสมัครติวนักศึกษาใหม่
คอร์ส 2 ปี 3 เดือน
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
คณะที่เปิดติว
ติว ม.รามคำแหง
ตารางติว
ปรึกษาปัญหาการเรียน
สถาบันติวคืออะไร
แนะนำการเลือกคณะเรียน
หลักสูตร ม.รามคำแหง
เทียบวุฒิที่ใช้สมัครมหาลัยรามคำแหง
 
เช่าสถานที่สัมมนา
สิ่งอำนวยความสะดวก
รูปภาพสถานที่
อัตราค่าบริการ
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
 
ปรึกษากฎหมาย
อัตราค่าบริการทั่วไป
ปรึกษาปัญหากฎหมาย
 
วางระบบการสื่อสาร
งานและประเภทงานที่บริการ
 


สมาชิก 3D (เด่น ดู ดี)
สมัครเป็นสมาชิกกับเรา พร้อมแนบรูปภาพ สาวสวย หนุ่มหล่อ มาโชว์ความสวยความหล่อของคุณ ให้เพื่อนๆ ได้อิจฉา
คลิ๊กเลย

ร่วมโหวตให้คะแนน พร้อมรับของรางวัลจากสถาบัน
มาใหม่วันนี้ 3 อันดับล่าสุด
คณะรัฐศาสตร์
443 โหวตชอบชอบมาก
คณะบริหารธุรกิจ
123 โหวตชอบชอบมาก
คณะรัฐศาสตร์
88 โหวตชอบชอบมาก

โหวตมากที่สุด 10 อันดับ
คณะรัฐศาสตร์
12568 โหวตชอบชอบมาก
คณะมนุษยศาสตร์
9035 โหวตชอบชอบมาก
คณะบริหารธุรกิจ
8367 โหวตชอบชอบมาก
คณะรัฐศาสตร์
7986 โหวตชอบชอบมาก
คณะบริหารธุรกิจ
7686 โหวตชอบชอบมาก
คณะบริหารธุรกิจ
7654 โหวตชอบชอบมาก
คณะมนุษยศาสตร์
7421 โหวตชอบชอบมาก
คณะบริหารธุรกิจ
6786 โหวตชอบชอบมาก
คณะรัฐศาสตร์
6748 โหวตชอบชอบมาก
คณะรัฐศาสตร์
6718 โหวตชอบชอบมาก

แสดงสมาชิกร่วมโหวตทั้งหมด
 
 
1 / 8
2 / 8
3 / 8
4 / 8
5 / 8
6 / 8
7 / 8
8 / 8


การสมัครเรียนมหาวิทยาลัยรามคำแหง
คณะนิติศาสตร์
 

สายงานประกอบอาชีพ

คณะนิติศาสตร์

สาขาวิชาที่เปิดสอน

1. สาขาวิชานิติศาสตร์

 

ภาครัฐบาล

1. สายงานกระทรวงยุติธรรม

 • ผู้พิพากษา
 • เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
 • พนักงานคุมประพฤติ
 • นิติกรประจำกรม และกองในกระทรวงยุติธรรม

2. สายงานกระทรวงมหาดไทย

 • นักอาชญาวิทยา
 • เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน
 • เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์
 • ปลัดอำเภอ, ปลัดเทศบาล
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล
 • เจ้าพนักงานที่ดิน
 • นิติกร
 • พัฒนากร
 • พัสดีเรือนจำ
 • เจ้าพนักงานปกครอง
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

3. สายงานกระทรวงการคลัง

 • เจ้าหน้าที่กรมศุลกากร
 • นิติกร
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล
 • นักวิชาการสรรพากร
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

4. สายงานกระทรวงกลาโหม

 • ตุลาการพระธรรมนูญ
 • นายทหารพระธรรมนูญ
 • นายทหารเหล่าสารบรรณ
 • นายทหารการข่าว หรือเหล่าอื่นที่ทางราชการทหารต้องการ ฯลฯ

5. สายงานกระทรวงทางด้านการศึกษา

 • อาจารย์มหาวิทยาลัย, วิทยาลัย โรงเรียนของรัฐ หรือสถาบันการศึกษาเอกชนต่างๆ
 • นิติกร
 • พนักงาน ป.ป.ช., ป.ป.ส.
 • นักวิชาการศึกษา
 • นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล
 • บัณฑิตอาสาสมัคร

6. สายงานที่เกี่ยวกับกระบวนการศาลและกระบวนการยุติธรรม

 • หน่วยงานอัยการ
 • หน่วยงานพิพากษาในศาลชั้นต่าง ๆ
 • สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร
 • 7. กระทรวงพัฒนาสังคม
 • นิติกร, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป, เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล และตำแหน่งอื่นๆ ที่หน่วยงานกำหนด
 • นักพัฒนาชุมชน

8. กระทรวงแรงงาน

 • นิติกร
 • นักวิชาการแรงงาน
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 

ภาครัฐวิสาหกิจ

1. รัฐวิสาหกิจรูปบริการ การไฟฟ้า, การรถไฟ, การท่าเรือ, การสื่อสาร, การประปา, การปิโตรเลียม, การทางพิเศษ, องค์การโทรศัพท์ฯ, การนิคมอุตสาหกรรม

 • นิติกรประจำหน่วยงานรัฐวิสาหกิจนั้นๆ
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 • เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจตามที่หน่วยงานนั้นกำหนด

2. รัฐวิสาหกิจรูปรัฐพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารออมสิน, ธนาคารเพื่อการเกษตร (ธกส.) , โรงงานยาสูบ, ธนาคารแห่งประเทศไทย, ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ฯลฯ

 • พนักงานสินเชื่อ
 • พนักงานเร่งรัดหนี้สิน
 • นิติกร, เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล
 • พนักงานบริหารงานอื่นๆ ตามที่หน่วยงานกำหนด

 

ภาคเอกชน

1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัท ห้างร้านต่าง ๆ

 • ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
 • ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล
 • พนักงานฝ่ายสินเชื่อ
 • พนักงานเร่งรัดหนี้สิน
 • นิติกร
 • อาจารย์มหาวิทยาลัย, วิทยาลัย หรือโรงเรียนของเอกชน
 • ตำแหน่งอื่นๆ ที่บริษัทต้องการ
 • นักพัฒนาขององค์กรพัฒนาเอกชน
 • นักสื่อสารมวลชน

2. ประกอบอาชีพอิสระ

 • ทนายความชั้น 1
 • ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย
 • สำนักงานทนายความ
 • สำนักงานนิติธุรกิจ
 • ประกอบอาชีพค้าขาย
 • ประกอบอาชีพช่างฝีมือต่างๆ
 • ประกอบอาชีพศิลปิน
 • ประกอบอาชีพธุรกิจ
 • ประกอบอาชีพกีฬา
 • ประกอบอาชีพบริการสังคม
 • นักแสดง

ข้อแนะนำและแนวทางในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน

           เมื่อสำเร็จการศึกษา นักกฎหมายจะต้องทำความเข้าใจถึงตัวบทกฎหมาย และเจตนารมณ์ของกฎหมายการที่เข้ามาเรียนนิติศาสตร์ไม่ควรเรียนอย่างผิวเผิน แต่ควรเข้าใจว่ากฎหมายมีความมุ่งหมาย มีเจตนารมณ์ มีรากฐาน ความเป็นมาอย่างไร ถ้านักศึกษา เข้าใจถึง ขั้นนี้ ก็จะเป็นนักกฎหมายที่สมบูรณ์ เมื่อสำเร็จการศึกษาออกไปก็จะเป็นนักกฎหมายได้อย่างสมบูรณ์แบบ

           บัณฑิตนิติศาสตร์ควรหาความเชี่ยวชาญ ทั้งวิชาชีพกฎหมายทั่วไปและเฉพาะแขนง เพื่อนำความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้ทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน นอกจากนี้จะต้องมีจริยธรรมรวมทั้งสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมให้มากขึ้น

           ตลาดแรงงานที่รองรับนักกฎหมายโดยตรง ก็คือทนายความอัยการและผู้พิพากษา ซึ่งต้องสอบเนติบัณฑิตให้ได้จึงจะมีสิทธิสอบผู้พิพากษา

           นอกจากสายตรงแล้วนักกฎหมายยังนำความรู้ด้านกฎหมายมาประกอบอาชีพเป็นนิติกรประจำส่วนราชการต่างๆ เป็นตำรวจและปลัดอำเภอ เป็นต้น

           สำหรับภาคเอกชนเปิดโอกาสกว้างมากเท่าที่ทราบ ขณะนี้บริษัทห้างร้านต่างๆ ต้องการนักกฎหมาย เพื่อทำหน้าที่คล้ายเจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคลรับผิดชอบดูแลพนักงาน และเป็นผู้รักษาผลประโยชน์ในแง่ของกฎเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยว ข้องกับธุรกรรมอีกด้วย


Tags
การสมัครเรียนมหาวิทยาลัยรามคำแหง , คณะนิติศาสตร์ , สายงานประกอบอาชีพ , คณะนิติศาสตร์ , สาขาวิชาที่เปิดสอน , สาขาวิชานิติศาสตร์ , สายงานกระทรวงยุติธรรม , ผู้พิพากษา , เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ , พนักงานคุมประพฤติ , นิติกรประจำกรม , และกองในกระทรวงยุติธรรม , สายงานกระทรวงมหาดไทย , นักอาชญาวิทยา , เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน , เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ , ปลัดอำเภอ, , ปลัดเทศบาล , เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล , เจ้าพนักงานที่ดิน , พัสดีเรือนจำ , เจ้าพนักงานปกครอง , เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน , สายงานกระทรวงการคลัง , เจ้าหน้าที่กรมศุลกากร , เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล , นักวิชาการสรรพากร , เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน , สายงานกระทรวงกลาโหม , ตุลาการพระธรรมนูญ , นายทหารพระธรรมนูญ , นายทหารเหล่าสารบรรณ , นายทหารการข่าว , หรือเหล่าอื่นที่ทางราชการทหารต้องการ , สายงานกระทรวงทางด้านการศึกษา , อาจารย์มหาวิทยาลัย, , โรงเรียนของรัฐ , หรือสถาบันการศึกษาเอกชนต่างๆ , นักวิชาการศึกษา , นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ , เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล , บัณฑิตอาสาสมัคร , สายงานที่เกี่ยวกับกระบวนการศาลและกระบวนการยุติธรรม , หน่วยงานอัยการ , หน่วยงานพิพากษาในศาลชั้นต่าง , สำนักงานตำรวจแห่งชาติ , นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร , กระทรวงพัฒนาสังคม , เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป, , เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล , และตำแหน่งอื่นๆ , ที่หน่วยงานกำหนด , นักพัฒนาชุมชน , กระทรวงแรงงาน , นักวิชาการแรงงาน , เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล, , เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป , เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน , ภาครัฐวิสาหกิจ , รัฐวิสาหกิจรูปบริการ , การท่าเรือ, , การสื่อสาร, , การปิโตรเลียม, , การทางพิเศษ, , องค์การโทรศัพท์ฯ, , การนิคมอุตสาหกรรม , นิติกรประจำหน่วยงานรัฐวิสาหกิจนั้นๆ , เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล , เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน , เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจตามที่หน่วยงานนั้นกำหนด , รัฐวิสาหกิจรูปรัฐพาณิชย์ , ธนาคารกรุงไทย, , ธนาคารออมสิน, , ธนาคารเพื่อการเกษตร , โรงงานยาสูบ, , ธนาคารแห่งประเทศไทย, , ธนาคารอาคารสงเคราะห์ , พนักงานสินเชื่อ , พนักงานเร่งรัดหนี้สิน , เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล , พนักงานบริหารงานอื่นๆ , ตามที่หน่วยงานกำหนด , ธนาคารพาณิชย์ , ห้างร้านต่าง , ผู้จัดการฝ่ายบุคคล , ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล , พนักงานฝ่ายสินเชื่อ , พนักงานเร่งรัดหนี้สิน , อาจารย์มหาวิทยาลัย, , หรือโรงเรียนของเอกชน , ตำแหน่งอื่นๆ , ที่บริษัทต้องการ , นักพัฒนาขององค์กรพัฒนาเอกชน , นักสื่อสารมวลชน , ประกอบอาชีพอิสระ , ทนายความชั้น , ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย , สำนักงานทนายความ , สำนักงานนิติธุรกิจ , ประกอบอาชีพค้าขาย , ประกอบอาชีพช่างฝีมือต่างๆ , ประกอบอาชีพศิลปิน , ประกอบอาชีพธุรกิจ , ประกอบอาชีพกีฬา , ประกอบอาชีพบริการสังคม , ข้อแนะนำและแนวทางในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน ,            เมื่อสำเร็จการศึกษา , นักกฎหมายจะต้องทำความเข้าใจถึงตัวบทกฎหมาย , และเจตนารมณ์ของกฎหมายการที่เข้ามาเรียนนิติศาสตร์ไม่ควรเรียนอย่างผิวเผิน , แต่ควรเข้าใจว่ากฎหมายมีความมุ่งหมาย , มีเจตนารมณ์ , ความเป็นมาอย่างไร , ถ้านักศึกษา , ก็จะเป็นนักกฎหมายที่สมบูรณ์ , เมื่อสำเร็จการศึกษาออกไปก็จะเป็นนักกฎหมายได้อย่างสมบูรณ์แบบ ,            บัณฑิตนิติศาสตร์ควรหาความเชี่ยวชาญ , ทั้งวิชาชีพกฎหมายทั่วไปและเฉพาะแขนง , เพื่อนำความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้ทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน , นอกจากนี้จะต้องมีจริยธรรมรวมทั้งสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมให้มากขึ้น ,            ตลาดแรงงานที่รองรับนักกฎหมายโดยตรง , ก็คือทนายความอัยการและผู้พิพากษา , ซึ่งต้องสอบเนติบัณฑิตให้ได้จึงจะมีสิทธิสอบผู้พิพากษา ,            นอกจากสายตรงแล้วนักกฎหมายยังนำความรู้ด้านกฎหมายมาประกอบอาชีพเป็นนิติกรประจำส่วนราชการต่างๆ , เป็นตำรวจและปลัดอำเภอ ,            สำหรับภาคเอกชนเปิดโอกาสกว้างมากเท่าที่ทราบ , ขณะนี้บริษัทห้างร้านต่างๆ , ต้องการนักกฎหมาย , เพื่อทำหน้าที่คล้ายเจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคลรับผิดชอบดูแลพนักงาน , และเป็นผู้รักษาผลประโยชน์ในแง่ของกฎเกณฑ์ , และกฎหมายที่เกี่ยว , ข้องกับธุรกรรมอีกด้วย ,

ข้อมูลการใช้งาน
จำนวน online 42 คน
IP : 54.163.209.109
สมาชิกล่าสุด
คุณ มูลนา xxxxxxx
คณะ คณะนิติศาสตร์
วัน/เวลา 26 พฤศจิกายน 2560 16:30:57
หลักสูตร ม.รามคำแหง
วุฒิ ม.3 สมัคร ป.ตรี
ระบบคำนวนเกรดเฉลี่ย
 
Links ที่น่าสนใจ
      ม.ราม รับสมัคร น.ศ.ใหม่ทาง Internet   
      ใบสมัครมหาลัยรามคำแหง(มร.2)   
      ตรวจสอบวันรับบัตรนักศึกษา(ต้องได้รหัสนักศึกษาก่อนนะคะ)   
      ค้นวันเวลาเรียนและวันเวลาสอบ   
      เช็คตารางสอบภาค S/59   
      E-service และเช็คผลสอบภาค 2/59   
      ปฏิทินการศึกษาปี 2560   
      มร.30วันและเวลาเรียนในม.รามคำแหง   
      มหาวิทยาลัยรามคำแหง   
      บันทึกภาวะผู้มีงานทำ(สำหรับนักศึกษาขอจบ)   
      พิมพ์บาร์โค๊ดลงทะเบียน 7 หลัก   
      ลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ต ม.ราม   
 
ภาพบรรยากาศการติว
เรียนราม,สมัครเรียนราม,ติวหน้าราม
เรียนราม,สมัครเรียนราม,ติวหน้าราม
เรียนราม,สมัครเรียนราม,ติวหน้าราม
 
ประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ
ที่นั่งพักโถงทางเดินระหว่างชั้น
สถาบันติว P&G ย้ายที่ทำการใหม่ ท่านสามารถเดินทางมายังสถาบันติวของเราได้ใกล้ขึ้น เพียงไม่กี่ก้าวจากหน้าปากซอย
  
 
Copyright© pg-ram.com
designed by
pg-gov.com
(B: 1175,C: 0)
หน้าแรก | ตารางเรียน | สาขาราม 2 | หลักสูตรราม | การดานถามตอบ
สถาบันติว PASS & GOOD
2151/2-3 ซอยรามคำแหง43/1 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240 Tel.02-7162180-2

เข้าซอยรามคำแหง 43/1 มองด้านขวามือก่อนถึง 7-11 (เซเว่น)
 
เรียนราม ติวราม เรียนหน้าราม , ติวงานราชการ สอบงานราชการ , สมัครเรียนราม , ขายบ้าน ขายบ้านมือสอง ขายที่ดิน , ห้องพัก บ้านเช่า ห้องเช่า , ขายรถ ขายรถมือสอง รถบ้าน , รถเช่า รถให้เช่า รถรับจ้าง , ลงประกาศฟรี โฆษณาฟรี , หางาน สมัครงาน ประกาศงานฟรี , หางาน ประกาศงานฟรี , ขายบ้าน ขายบ้านมือสอง , ขายบ้าน ขายที่ดิน , ขายรถ ขายรถมือสอง , ห้องพัก บ้านพัก , ห้องเช่า บ้านเช่า ,
ติว สอน สอบ สมัคร เรียน รับติว รับสอน ติวราม ติวหน้าราม สอบราม สมัครราม สมัครเรียนราม สอนราม เรียนราม สอนหน้าราม สถาบันติวราม สถาบันติวหน้าราม ราม หน้าราม รามคำแหง ม.ราม มหาวิทยาลัยราม มหาวิทยาลัยรามคำแหง ราม 2 หน้าราม 2 รามคำแหง 2 ม.ราม 2 มหาวิทยาลัยราม 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2