สถาบันติวราม
หน้าแรก P&G บริการของสถาบันและบริษัท วิธีการชำระเงิน ติดต่อเรา P&G ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม

พี่จอย 081-699-0699
เวลา 10:00 - 21:00 น.

รับสมัครติวนักศึกษาใหม่
คอร์ส 2 ปี 3 เดือน
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
คณะที่เปิดติว
ติว ม.รามคำแหง
ตารางติว
ปรึกษาปัญหาการเรียน
สถาบันติวคืออะไร
แนะนำการเลือกคณะเรียน
หลักสูตร ม.รามคำแหง
เทียบวุฒิที่ใช้สมัครมหาลัยรามคำแหง
 
เช่าสถานที่สัมมนา
สิ่งอำนวยความสะดวก
รูปภาพสถานที่
อัตราค่าบริการ
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
 
ปรึกษากฎหมาย
อัตราค่าบริการทั่วไป
ปรึกษาปัญหากฎหมาย
 
วางระบบการสื่อสาร
งานและประเภทงานที่บริการ
 


สมาชิก 3D (เด่น ดู ดี)
สมัครเป็นสมาชิกกับเรา พร้อมแนบรูปภาพ สาวสวย หนุ่มหล่อ มาโชว์ความสวยความหล่อของคุณ ให้เพื่อนๆ ได้อิจฉา
คลิ๊กเลย

ร่วมโหวตให้คะแนน พร้อมรับของรางวัลจากสถาบัน
มาใหม่วันนี้ 3 อันดับล่าสุด
คณะรัฐศาสตร์
443 โหวตชอบชอบมาก
คณะบริหารธุรกิจ
123 โหวตชอบชอบมาก
คณะรัฐศาสตร์
88 โหวตชอบชอบมาก

โหวตมากที่สุด 10 อันดับ
คณะรัฐศาสตร์
12568 โหวตชอบชอบมาก
คณะมนุษยศาสตร์
9035 โหวตชอบชอบมาก
คณะบริหารธุรกิจ
8367 โหวตชอบชอบมาก
คณะรัฐศาสตร์
7986 โหวตชอบชอบมาก
คณะบริหารธุรกิจ
7686 โหวตชอบชอบมาก
คณะบริหารธุรกิจ
7654 โหวตชอบชอบมาก
คณะมนุษยศาสตร์
7421 โหวตชอบชอบมาก
คณะบริหารธุรกิจ
6786 โหวตชอบชอบมาก
คณะรัฐศาสตร์
6748 โหวตชอบชอบมาก
คณะรัฐศาสตร์
6718 โหวตชอบชอบมาก

แสดงสมาชิกร่วมโหวตทั้งหมด
 
 
1 / 8
2 / 8
3 / 8
4 / 8
5 / 8
6 / 8
7 / 8
8 / 8


  หลักสูตรมหาวิทยาลัยรามคำแหง
Pre-Degree
 

 วุฒิม.3 สามารถใช้สมัครเรียน ป.ตรี +เรียนควบคู่ม.6/ปวช. ได้เลยค่ะ

ให้สถาบันติว P&G พี่จอย ดูแลเรื่องการเรียนการันตีจบมหาลัยป.ตรี ภายใน 2 ปี 3 เดือนแน่นอนค่ะ 

สถาบันติว P&G การันตีจบปริญญาตรี ภายใน 2 ปี 3 เดือนแน่นอนค่ะ   เปิดรับสมัครแล้วค่ะ!!!  ทุกวัน  ตั้งแต่ เวลา 10.00-16.00 น. 

สถาบันติว P&G  @ซอยรามคำแหง 43/1  เข้าจากปากซอยมาอยู่ด้านขวามือ ห้องที่ 2 และ 3 ค่ะ

 

*สถาบันP&Gพี่จอย...เปิดคอร์สติวรับรองผล*
ดูแลคุณตั้งแต่สมัครม.รามคำแหง เลยค่ะ เพียงคุณเตรียมเอกสารการสมัครดังต่อไปนี้  

1. รูปถ่ายสี,เสื้อคอปก ขนาด 2 นิ้ว  1 รูป
2. สำเนาทะเบียนบ้าน(วุฒิม.3/ม.6) 3 ใบ / ปวส. 4 ใบ
3. สำเนาบัตรประชาชน(วุฒิม.3/ม.6)  3 ใบ / ปวส. 4 ใบ
4. สำเนาวุฒิการศึกษา(วุฒิม.3/ม.6)  3 ใบ / ปวส. 4 ใบ
5.ใบเปลี่ยนชื่อ,นามสกุล ,ใบสมรส,ใบหย่า  3 ใบ/ ปวส. 4 ใบ
6. ใบรับรองแพทย์ 1 ใบ (ตามคลีนิกก็ได้ค่ะ แจ้งแพทย์ใช้สมัครเรียน)
7. ค่าใช้จ่ายในการสมัครติว +ค่าลงทะเบียนเรียนในม.ราม+ค่าสมัครม.รามคำแหง
ติดต่อสอบถามที่พี่จอยโดยตรง 081-699-0699 ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น.ค่ะ
หรือ ติดต่อพี่จอย ที่สถาบันติว เวลา 10.00-16.00 น.ค่ะ /ทุกวัน
** บอกมาหาพี่จอยได้เลยค่ะ พี่จอยทำงานทุกวัน 10.00-16.00 น.ค่ะ

 การสมัครเข้าศึกษารายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ( Pre-Degree)

สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง

  • สำหรับผู้ประสงค์จะหาวิชาความรู้เพิ่มเติม ได้อิสระ
  • เข้ามาเลือกศึกษาวิชาการได้อย่างกว้างขวางเพื่อเพิ่มศักยภาพชีวิต ให้ได้รับความสำเร็จในวิชาชีพและ หน้าที่การงาน
  • สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานความรู้มัธยมศึกษาตอนต้น และกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้มี ประสบการณ์เรียนรู้ในมหาวิทยาลัยได้เร็วขึ้น

 

คุณวุฒิและคุณสมบัติ

ผู้สมัครเข้าศึกษารายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (Pre-Degree) ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการองค์กรรัฐวิสาหกิจหรือลูกจ้างจากหน่วยงานเอกชน ที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้ศึกษาได้เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาจบหลักสูตรประโยค ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป (ม.3 หรือ ม.ศ.3 เดิม) หรือเทียบเท่าและมีความประสงค์ ต้องการศึกษาเป็นกระบวนวิชา เพื่อเพิ่มเติมความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพและหน้าที่การงาน

2. เป็นบุคคลทั่วไปที่มีคุณวุฒิการศึกษาพื้นฐานความรู้จบหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3 หรือ ม.ศ.3 เดิม) หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ กศน. เข้าศึกษาด้วยการเลือกเรียนกระบวนวิชาต่างๆ ที่สนใจเป็นรายกระบวนวิชา หรือเป็นการเลือกเรียนเตรียมไว้เพื่อที่จะศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

- วิธีการสมัคร

1. ผู้สมัครตามข้อ 1 จะต้องมีหนังสือส่งรายชื่อบุคคลพร้อมทั้งระบุวิชาที่จะเข้าศึกษา จากหน่วยงานต้นสังกัดถึงอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่ออนุมัติเข้าศึกษา

2. บุคคลทั่วไปตามข้อ 2 ให้ยื่นใบสมัครและขึ้นทะเบียนเข้าศึกษา ตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

- วิธีการเลือกศึกษา

มหาวิทยาลัยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่วยพัฒนาบุคลากรของประเทศไทย

* ผู้มีคุณสมบัติในข้อ 1 ศึกษาเพื่อเพิ่มเติมความรู้ความสามารถ เพื่อใช้ประกอบอาชีพ การงาน โดยเลือกเรียนได้ทุกกระบวนวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนระดับปริญญาตรี 8 คณะ 84 สาขากระบวนวิชา

* ผู้ที่มีคุณสมบัติในข้อ 2 ควรเลือกศึกษากระบวนวิชาให้ตรงกับหลักสูตรของคณะ/สาขาวิชา ตามที่ต้องการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในอนาคต ฉะนั้น เริ่มตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ต้องลง ทะเบียนเรียนตามแผนกำหนดการศึกษาที่ปรากฏในภาคเรียนที่ 1 เพื่อจะไม่มีปัญหาต่อการเทียบโอนหน่วยกิตภายหลัง ผู้เข้าศึกษาต้องตรวจดูแผนกำหนดการศึกษาชั้นปริญญาตรี (มร.1) ส่วนกลาง และภาคต่อๆ ไป ต้องเรียนตามกำหนดแผนการศึกษาเช่นเดียวกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

สำหรับรายละเอียด การลงทะเบียนเรียน การบรรยายในชั้นเรียน การสอบไล่ สถานที่สอบ ต้องศึกษาดูจากปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย และ (มร.30) ตารางการสอบไล่

 

เปิดสอน

หลักสูตรปริญญาตรี ทั้งหมด 9 คณะ

คณะนิติศาสตร์ 1 สาขาวิชา

คณะบริหารธุรกิจ 10 สาขาวิชา

คณะมนุษยศาสตร์ 13 สาขาวิชา

คณะศึกษาศาสตร์ 3 สาขาวิชา (27 วิชาเอก)

คณะวิทยาศาสตร์ 15 สาขาวิชา

คณะรัฐศาสตร์ 2 สาขาวิชา (4 วิชาเอก)

คณะเศรษฐศาสตร์ 10 สาขาวิชา

คณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน 2 สาขาวิชา

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 1 สาขาวิชา

 

- การรับสมัคร

1. เปิดรับสมัครด้วยตนเองตามวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงกำหนด

2. รับสมัครผ่านอินเตอร์เน็ตที่ www.iregis.ru.ac.th

 

- การจำหน่ายใบสมัคร

- ชุดใบสมัครทางไปรษณีย์

– จำหน่ายใบสมัครทางไปรษณีย์ ราคาชุดละ 140 บาท ซื้อที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ราม 1 อาคาร สวป. ชั้น 3) ฝ่ายรับสมัคร สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล

– จำหน่ายใบสมัครทางไปรษณีย์ ราคาชุดละ 140 บาท โดยธนาณัติไปรษณีย์ สั่งจ่ายในนามมหาวิทยาลัยรามคำแหง จ่าหน้าซองถึง หัวหน้าฝ่ายรับสมัคร ตู้ ปณ. 1002 ปท. รามคำแหง กรุงเทพฯ 10241 ระบุที่ซอง “ชุดสมัครทาง ปณ.มร.”

 

- ชุดสมัครด้วยตนเอง

– จำหน่ายชุดสมัครด้วยตนเอง ราคาชุดละ 120 บาท ซื้อที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ราม 1) จำหน่ายที่ สวป. ชั้น 1

 

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าบำรุงมหาวิทยาลัย

1. ค่าสมัครเข้าศึกษา 500 บาท

2. ค่าขึ้นทะเบียนเข้าศึกษา 300 บาท

3. ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ภาคปกติ 300 บาท

4. ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ภาคฤดูร้อน 200 บาท

5. ค่าลงทะเบียนเรียนเป็นรายหน่วยกิต หน่วยกิตละ 50 บาท

6. ค่าบัตรประจำตัวผู้เข้าศึกษา 60 บาท

7. ค่าสมัครหนังสือพิมพ์ข่าวรามคำแหงภาคเรียนปกติ ภาคละ 100 บาท

8. ค่าใบรับรองผลการศึกษาชุดละ 20 บาท

 

ตัวอย่างการชำระเงิน

จำนวนหน่วยกิต 1 6 12
1. ค่าหน่วยกิตรวม 50 300 600
2. ค่าบำรุง 300 300 300
3. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 500 500 500
4. ค่าทำบัตรนักศึกษา 60 60 60
5. ค่าขึ้นทะเบียน 300 300 300
6. ค่าสมาชิก ขร.ภาคละ 100 100 100
รวม 1,310 1,560 1,860

 


Tags
หลักสูตรมหาวิทยาลัยรามคำแหง , Pre-Degree ,  วุฒิม.3 , สามารถใช้สมัครเรียน , +เรียนควบคู่ม.6/ปวช. , ได้เลยค่ะให้สถาบันติว , ดูแลเรื่องการเรียนการันตีจบมหาลัยป.ตรี , เดือนแน่นอนค่ะ สถาบันติว , การันตีจบปริญญาตรี , เดือนแน่นอนค่ะ   , เปิดรับสมัครแล้วค่ะ!!!  , ทุกวัน  ตั้งแต่ , 10.00-16.00 , น. สถาบันติว , P&G  @ซอยรามคำแหง , 43/1  , เข้าจากปากซอยมาอยู่ด้านขวามือ ,  *สถาบันP&Gพี่จอย...เปิดคอร์สติวรับรองผล*ดูแลคุณตั้งแต่สมัครม.รามคำแหง , เพียงคุณเตรียมเอกสารการสมัครดังต่อไปนี้  1. , รูปถ่ายสี,เสื้อคอปก , นิ้ว  1 , สำเนาทะเบียนบ้าน(วุฒิม.3/ม.6) 3 , / ปวส. 4 , สำเนาบัตรประชาชน(วุฒิม.3/ม.6)  3 ใบ , สำเนาวุฒิการศึกษา(วุฒิม.3/ม.6)  3 ใบ , ใบ5.ใบเปลี่ยนชื่อ,นามสกุล , ,ใบสมรส,ใบหย่า  , ใบรับรองแพทย์ , (ตามคลีนิกก็ได้ค่ะ , แจ้งแพทย์ใช้สมัครเรียน)7. , ค่าใช้จ่ายในการสมัครติว , +ค่าลงทะเบียนเรียนในม.ราม+ค่าสมัครม.รามคำแหงติดต่อสอบถามที่พี่จอยโดยตรง 081-699-0699 , ตั้งแต่เวลา , 10.00-20.00 , ติดต่อพี่จอย , ที่สถาบันติว , 10.00-16.00 , บอกมาหาพี่จอยได้เลยค่ะ , พี่จอยทำงานทุกวัน , 10.00-16.00 , น.ค่ะ การสมัครเข้าศึกษารายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี , Pre-Degree) , สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง , สำหรับผู้ประสงค์จะหาวิชาความรู้เพิ่มเติม , เข้ามาเลือกศึกษาวิชาการได้อย่างกว้างขวางเพื่อเพิ่มศักยภาพชีวิต , ให้ได้รับความสำเร็จในวิชาชีพและ , หน้าที่การงาน , สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานความรู้มัธยมศึกษาตอนต้น , และกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย , ประสบการณ์เรียนรู้ในมหาวิทยาลัยได้เร็วขึ้น , คุณวุฒิและคุณสมบัติ , ผู้สมัครเข้าศึกษารายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี , (Pre-Degree) , ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติดังนี้ , เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการองค์กรรัฐวิสาหกิจหรือลูกจ้างจากหน่วยงานเอกชน , ที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้ศึกษาได้เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาจบหลักสูตรประโยค , ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป , หรือเทียบเท่าและมีความประสงค์ , ต้องการศึกษาเป็นกระบวนวิชา , เพื่อเพิ่มเติมความรู้ , ความสามารถในการประกอบอาชีพและหน้าที่การงาน , เป็นบุคคลทั่วไปที่มีคุณวุฒิการศึกษาพื้นฐานความรู้จบหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น , หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย , เข้าศึกษาด้วยการเลือกเรียนกระบวนวิชาต่างๆ , ที่สนใจเป็นรายกระบวนวิชา , หรือเป็นการเลือกเรียนเตรียมไว้เพื่อที่จะศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาต่างๆ , ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง , วิธีการสมัคร , ผู้สมัครตามข้อ , จะต้องมีหนังสือส่งรายชื่อบุคคลพร้อมทั้งระบุวิชาที่จะเข้าศึกษา , จากหน่วยงานต้นสังกัดถึงอธิการบดี , มหาวิทยาลัยรามคำแหง , เพื่ออนุมัติเข้าศึกษา , บุคคลทั่วไปตามข้อ , ให้ยื่นใบสมัครและขึ้นทะเบียนเข้าศึกษา , ตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด , วิธีการเลือกศึกษา , มหาวิทยาลัยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่วยพัฒนาบุคลากรของประเทศไทย , ผู้มีคุณสมบัติในข้อ , ศึกษาเพื่อเพิ่มเติมความรู้ความสามารถ , เพื่อใช้ประกอบอาชีพ , โดยเลือกเรียนได้ทุกกระบวนวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนระดับปริญญาตรี , สาขากระบวนวิชา , ผู้ที่มีคุณสมบัติในข้อ , ควรเลือกศึกษากระบวนวิชาให้ตรงกับหลักสูตรของคณะ/สาขาวิชา , ตามที่ต้องการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในอนาคต , เริ่มตั้งแต่ภาคเรียนที่ , ทะเบียนเรียนตามแผนกำหนดการศึกษาที่ปรากฏในภาคเรียนที่ , เพื่อจะไม่มีปัญหาต่อการเทียบโอนหน่วยกิตภายหลัง , ผู้เข้าศึกษาต้องตรวจดูแผนกำหนดการศึกษาชั้นปริญญาตรี , และภาคต่อๆ , ต้องเรียนตามกำหนดแผนการศึกษาเช่นเดียวกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี , สำหรับรายละเอียด , การลงทะเบียนเรียน , การบรรยายในชั้นเรียน , สถานที่สอบ , ต้องศึกษาดูจากปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย , ตารางการสอบไล่ , หลักสูตรปริญญาตรี , คณะนิติศาสตร์ , คณะบริหารธุรกิจ , คณะมนุษยศาสตร์ , คณะศึกษาศาสตร์ , คณะวิทยาศาสตร์ , คณะรัฐศาสตร์ , คณะเศรษฐศาสตร์ , คณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน , คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ , การรับสมัคร , เปิดรับสมัครด้วยตนเองตามวัน , ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงกำหนด , รับสมัครผ่านอินเตอร์เน็ตที่ , www.iregis.ru.ac.th , การจำหน่ายใบสมัคร , ชุดใบสมัครทางไปรษณีย์ , จำหน่ายใบสมัครทางไปรษณีย์ , ซื้อที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง , ฝ่ายรับสมัคร , สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล , จำหน่ายใบสมัครทางไปรษณีย์ , โดยธนาณัติไปรษณีย์ , สั่งจ่ายในนามมหาวิทยาลัยรามคำแหง , จ่าหน้าซองถึง , หัวหน้าฝ่ายรับสมัคร , ระบุที่ซอง , “ชุดสมัครทาง , ปณ.มร.” , ชุดสมัครด้วยตนเอง , จำหน่ายชุดสมัครด้วยตนเอง , ซื้อที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง , จำหน่ายที่ , อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา , และค่าบำรุงมหาวิทยาลัย , ค่าสมัครเข้าศึกษา , ค่าขึ้นทะเบียนเข้าศึกษา , ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย , ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย , ภาคฤดูร้อน , ค่าลงทะเบียนเรียนเป็นรายหน่วยกิต , หน่วยกิตละ , ค่าบัตรประจำตัวผู้เข้าศึกษา , ค่าสมัครหนังสือพิมพ์ข่าวรามคำแหงภาคเรียนปกติ , ค่าใบรับรองผลการศึกษาชุดละ , ตัวอย่างการชำระเงิน , จำนวนหน่วยกิต , ค่าหน่วยกิตรวม , ค่าธรรมเนียมแรกเข้า , ค่าทำบัตรนักศึกษา , ค่าขึ้นทะเบียน ,

ข้อมูลการใช้งาน
จำนวน online 39 คน
IP : 54.163.209.109
สมาชิกล่าสุด
คุณ มูลนา xxxxxxx
คณะ คณะนิติศาสตร์
วัน/เวลา 26 พฤศจิกายน 2560 16:30:57
หลักสูตร ม.รามคำแหง
วุฒิ ม.3 สมัคร ป.ตรี
ระบบคำนวนเกรดเฉลี่ย
 
Links ที่น่าสนใจ
      ม.ราม รับสมัคร น.ศ.ใหม่ทาง Internet   
      ใบสมัครมหาลัยรามคำแหง(มร.2)   
      ตรวจสอบวันรับบัตรนักศึกษา(ต้องได้รหัสนักศึกษาก่อนนะคะ)   
      ค้นวันเวลาเรียนและวันเวลาสอบ   
      เช็คตารางสอบภาค S/59   
      E-service และเช็คผลสอบภาค 2/59   
      ปฏิทินการศึกษาปี 2560   
      มร.30วันและเวลาเรียนในม.รามคำแหง   
      มหาวิทยาลัยรามคำแหง   
      บันทึกภาวะผู้มีงานทำ(สำหรับนักศึกษาขอจบ)   
      พิมพ์บาร์โค๊ดลงทะเบียน 7 หลัก   
      ลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ต ม.ราม   
 
ภาพบรรยากาศการติว
เรียนราม,สมัครเรียนราม,ติวหน้าราม
เรียนราม,สมัครเรียนราม,ติวหน้าราม
เรียนราม,สมัครเรียนราม,ติวหน้าราม
 
ประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ
ห้องติวขนาดใหญ่ กว้างขวาง โปร่งสบายไม่อึดอัด
สถาบันติว P&G ย้ายที่ทำการใหม่ ท่านสามารถเดินทางมายังสถาบันติวของเราได้ใกล้ขึ้น เพียงไม่กี่ก้าวจากหน้าปากซอย
  
 
Copyright© pg-ram.com
designed by
pg-gov.com
(B: 1175,C: 0)
หน้าแรก | ตารางเรียน | สาขาราม 2 | หลักสูตรราม | การดานถามตอบ
สถาบันติว PASS & GOOD
2151/2-3 ซอยรามคำแหง43/1 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240 Tel.02-7162180-2

เข้าซอยรามคำแหง 43/1 มองด้านขวามือก่อนถึง 7-11 (เซเว่น)
 
เรียนราม ติวราม เรียนหน้าราม , ติวงานราชการ สอบงานราชการ , สมัครเรียนราม , ขายบ้าน ขายบ้านมือสอง ขายที่ดิน , ห้องพัก บ้านเช่า ห้องเช่า , ขายรถ ขายรถมือสอง รถบ้าน , รถเช่า รถให้เช่า รถรับจ้าง , ลงประกาศฟรี โฆษณาฟรี , หางาน สมัครงาน ประกาศงานฟรี , หางาน ประกาศงานฟรี , ขายบ้าน ขายบ้านมือสอง , ขายบ้าน ขายที่ดิน , ขายรถ ขายรถมือสอง , ห้องพัก บ้านพัก , ห้องเช่า บ้านเช่า ,
ติว สอน สอบ สมัคร เรียน รับติว รับสอน ติวราม ติวหน้าราม สอบราม สมัครราม สมัครเรียนราม สอนราม เรียนราม สอนหน้าราม สถาบันติวราม สถาบันติวหน้าราม ราม หน้าราม รามคำแหง ม.ราม มหาวิทยาลัยราม มหาวิทยาลัยรามคำแหง ราม 2 หน้าราม 2 รามคำแหง 2 ม.ราม 2 มหาวิทยาลัยราม 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2