สถาบันติวราม
หน้าแรก P&G บริการของสถาบันและบริษัท วิธีการชำระเงิน ติดต่อเรา P&G ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม

085-919-8282
เวลา 09:00 - 15:00 น.

รับสมัครติวนักศึกษาใหม่
ดูแล+เรียนจบภายใน 3 ปี
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
คณะที่เปิดติว
ติว ม.รามคำแหง
ตารางติว
ปรึกษาปัญหาการเรียน
สถาบันติวคืออะไร
แนะนำการเลือกคณะเรียน
หลักสูตร ม.รามคำแหง
เทียบวุฒิที่ใช้สมัครมหาลัยรามคำแหง
 
เช่าสถานที่สัมมนา
สิ่งอำนวยความสะดวก
รูปภาพสถานที่
อัตราค่าบริการ
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
 
ปรึกษากฎหมาย
อัตราค่าบริการทั่วไป
ปรึกษาปัญหากฎหมาย
 
วางระบบการสื่อสาร
งานและประเภทงานที่บริการ
 


สมาชิก 3D (เด่น ดู ดี)
สมัครเป็นสมาชิกกับเรา พร้อมแนบรูปภาพ สาวสวย หนุ่มหล่อ มาโชว์ความสวยความหล่อของคุณ ให้เพื่อนๆ ได้อิจฉา
คลิ๊กเลย

ร่วมโหวตให้คะแนน พร้อมรับของรางวัลจากสถาบัน
มาใหม่วันนี้ 3 อันดับล่าสุด
คณะรัฐศาสตร์
1076 โหวตชอบชอบมาก
คณะบริหารธุรกิจ
410 โหวตชอบชอบมาก
คณะรัฐศาสตร์
335 โหวตชอบชอบมาก

โหวตมากที่สุด 10 อันดับ
คณะรัฐศาสตร์
12965 โหวตชอบชอบมาก
คณะมนุษยศาสตร์
9345 โหวตชอบชอบมาก
คณะบริหารธุรกิจ
8615 โหวตชอบชอบมาก
คณะรัฐศาสตร์
8285 โหวตชอบชอบมาก
คณะบริหารธุรกิจ
7925 โหวตชอบชอบมาก
คณะบริหารธุรกิจ
7908 โหวตชอบชอบมาก
คณะมนุษยศาสตร์
7672 โหวตชอบชอบมาก
คณะบริหารธุรกิจ
7005 โหวตชอบชอบมาก
คณะรัฐศาสตร์
6978 โหวตชอบชอบมาก
คณะรัฐศาสตร์
6945 โหวตชอบชอบมาก

แสดงสมาชิกร่วมโหวตทั้งหมด
 
 
PG064 :  มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับใหม่ และฉบับปรับปรุง ที่เกี่ยวข้องกับรายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
รายละเอียด : 1. ประเภทของรายงานการสอบบัญชี
2. องค์ประกอบพื้นฐานในรายงานของผู้สอบบัญชี
3. สรุปสาระสำคัญและทำความเข้าใจมาตรฐานการสอบบัญชี ฉบับปรับปรุง จุดที่มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
- มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส700 (ปรับปรุง) การแสดงความเห็น และการรายงานต่องบการเงิน
- มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรุง) การแสดงความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 706 (ปรับปรุง) วรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์ และ วรรคเรื่องอื่นในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต การสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล และการนำไปปฏิบัติดูแล
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 (ปรับปรุง) การดำเนินงานต่อเนื่อง ข้อกำหนดต่างๆ และ การนำไปปฏิบัติ
-มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 (ปรับปรุง) การสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล บทบาทในการสื่อสาร , ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล เรื่องที่ต้องสื่อสาร กระบวนการสื่อสาร เอกสารหลักฐาน และ การนำไปปฏิบัติ
-มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720 (ปรับปรุง) -ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับข้อมูลอื่น
- ความขัดแย้งของข้อมูลที่มีสาระสำคัญ
4. สรุปหลักการของมาตรฐานการสอบบัญชี ฉบับใหม่ –มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 การสื่อสารเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งบการเงินในการติดต่อกับผู้บริหาร และผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล
- การกำหนดเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ
- การสื่อสารเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ
-การสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล
- เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องแต่ละเรื่องและเอกสารหลักฐานของานตรวจสอบอื่นๆ
5. รูปแบบและเนื้อหาในรายงานการสอบบัญชีต่องบการเงินเปรียบเทียบในสถานการณ์ต่างๆ
- วิธีการตรวจสอบ
- การรายงานการตรวจสอบ
6. ตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแบบไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินที่จัดทำขึ้นตามมาตรฐาน การรายงานทางการเงิน
-สถานการณ์ของผู้สอบบัญชี แบบที่เปลี่ยนแปลงไป
-การกำหนดรูปแบบ และการแสดงความคิดเห็นของผู้สอบบัญชี แบบที่เปลี่ยนแปลงไป
-รูปแบบ และเนื้อหาในรายงานของผู้สอบบัญชี แบบที่เปลี่ยนแปลงไป
7. ตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแบบไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินที่จัดทำขั้นตามมาตรฐาน การรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ
8. การแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข
-การไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน
-งบการเงินไม่ถูกต้อง มีหลักเกณฑ์ในการเขียนอย่างไร รวมถึงการเพิ่มวรรคเน้นข้อมูล และเหตุการณ์
9. ฝึกปฏิบัติการเขียนรายงานการสอบบัญชี
(workshop)
10.คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- พ.ร.บ.การบัญชี 2543
-พ.ร.บ. วิชาชีพบัญชี 2547
-ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 19) เรื่องจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553
- วัตถุประสงค์ของจรรยาบรรณประกอบวิชาชีพ
รหัสหลักสูตร :  5912-06-201-012-03 ตรวจหลักสูตรอบรมสภาฯ
ระยะเวลา ผู้สอบฯ (CPA) :  บัญชี 6 ชม.
ระยะเวลา ผู้ทำบัญชี :  บัญชี 6 ชม.
วันที่ :  28 ธันวาคม 2559
เวลา :  09:00 น. - 16:30 น.
ราคา :  934.58+vat 65.42 รวม 1,000 บาท
โดย :  อ.จิรศักดิ์ เจิรญปัญญายิ่ง (วิทยากร)
สถานที่ :  บริษัท P&G 2151/2-3 ซ.รามคำแหง 43/1 หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240
( เข้าจากปากซอยมา อยู่ขวามือ ห้องที่ 2-3 ค่ะ )

โทร. 087-019-1999 คุณจอย
ID Line : @pg-acc
สถานะ :   เต็ม

Copyright© pg-ram.com
designed by
pg-gov.com
(B: 1442,C: 0)
หน้าแรก | ตารางเรียน | สาขาราม 2 | หลักสูตรราม | การดานถามตอบ
สถาบันติว PASS & GOOD
2151/2-3 ซอยรามคำแหง43/1 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240 Tel.02-7162180-2

เข้าซอยรามคำแหง 43/1 มองด้านขวามือก่อนถึง 7-11 (เซเว่น)
 
ติว สอน สอบ สมัคร เรียน รับติว รับสอน ติวราม ติวหน้าราม สอบราม สมัครราม สมัครเรียนราม สอนราม เรียนราม สอนหน้าราม สถาบันติวราม สถาบันติวหน้าราม ราม หน้าราม รามคำแหง ม.ราม มหาวิทยาลัยราม มหาวิทยาลัยรามคำแหง ราม 2 หน้าราม 2 รามคำแหง 2 ม.ราม 2 มหาวิทยาลัยราม 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2