สถาบันติวราม
หน้าแรก P&G บริการของสถาบันและบริษัท วิธีการชำระเงิน ติดต่อเรา P&G ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม

085-919-8282
เวลา 09:00 - 15:00 น.

รับสมัครติวนักศึกษาใหม่
ดูแล+เรียนจบภายใน 3 ปี
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
คณะที่เปิดติว
ติว ม.รามคำแหง
ตารางติว
ปรึกษาปัญหาการเรียน
สถาบันติวคืออะไร
แนะนำการเลือกคณะเรียน
หลักสูตร ม.รามคำแหง
เทียบวุฒิที่ใช้สมัครมหาลัยรามคำแหง
 
เช่าสถานที่สัมมนา
สิ่งอำนวยความสะดวก
รูปภาพสถานที่
อัตราค่าบริการ
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
 
ปรึกษากฎหมาย
อัตราค่าบริการทั่วไป
ปรึกษาปัญหากฎหมาย
 
วางระบบการสื่อสาร
งานและประเภทงานที่บริการ
 


สมาชิก 3D (เด่น ดู ดี)
สมัครเป็นสมาชิกกับเรา พร้อมแนบรูปภาพ สาวสวย หนุ่มหล่อ มาโชว์ความสวยความหล่อของคุณ ให้เพื่อนๆ ได้อิจฉา
คลิ๊กเลย

ร่วมโหวตให้คะแนน พร้อมรับของรางวัลจากสถาบัน
มาใหม่วันนี้ 3 อันดับล่าสุด
คณะรัฐศาสตร์
1064 โหวตชอบชอบมาก
คณะบริหารธุรกิจ
401 โหวตชอบชอบมาก
คณะรัฐศาสตร์
326 โหวตชอบชอบมาก

โหวตมากที่สุด 10 อันดับ
คณะรัฐศาสตร์
12952 โหวตชอบชอบมาก
คณะมนุษยศาสตร์
9337 โหวตชอบชอบมาก
คณะบริหารธุรกิจ
8606 โหวตชอบชอบมาก
คณะรัฐศาสตร์
8277 โหวตชอบชอบมาก
คณะบริหารธุรกิจ
7916 โหวตชอบชอบมาก
คณะบริหารธุรกิจ
7899 โหวตชอบชอบมาก
คณะมนุษยศาสตร์
7663 โหวตชอบชอบมาก
คณะบริหารธุรกิจ
6997 โหวตชอบชอบมาก
คณะรัฐศาสตร์
6970 โหวตชอบชอบมาก
คณะรัฐศาสตร์
6937 โหวตชอบชอบมาก

แสดงสมาชิกร่วมโหวตทั้งหมด
 
 
PG048 :  ไขสารพันปัญหาภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาคทฤษฎี V.S. ภาคปฎิบัติ จักการอย่างไรให้ถูกต้อง
รายละเอียด : 1. ปีกว่าๆ ผ่านไปของ รายการที่กรมฯ กำหนดเพิ่มเติม ตามประกาศ ฉบับที่ 194-197 และ 199-202 เรื่อง การจัดทำใบกำกับภาษี รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย รวมศูนย์อยู่ที่.....
–ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 39/2534
2.ประกาศอธิบดีฯ เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ 57 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และการออกใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
3. เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ 43 เรื่อง กำหนดลักษณะและวิธีการประกอบกิจการในราชอาณาจักรเป็นครั้งคราวและกำหนดแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มชั่วคราวและการออกใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มชั่วคราวตามมาตรา 85/3 แห่งประมวลรัษฎากร
4.เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ 4 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข กรณีภาษีซื้อที่มิได้นำไปหักในการคำนวณภาษีในเดือนภาษี เพราะมีเหตุจำเป็นให้มีสิทธินำไปหักในการคำนวณภาษีในเดือนภาษีหลังจากนั้นตามมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากร
5. เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ 8 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของสัญญาการตั้งตัวแทนเพื่อขายตามประเภทของสินค้า ตามมาตรา 78(3) แห่งประมวลรัษฎากร
6.ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ 13 เรื่อง กำหนดสาขาและลักษณะการประกอบกิจการ การให้บริการของนักแสดงสาธารณะตามมาตรา 81(1)(ฒ) แห่งประมวลรัษฎากร
7. ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ 17 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับภาษีซื้อที่ไม่ให้นำไปหักในการคำนวณภาษี ตามมาตรา 82/5(1)(2)(3) และ (4)
8.ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ 20 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การวางประกัน และการถอนประกันภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 83/8
9.ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ 24 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ให้ตัวแทนของผู้ประกอบการจดทะเบียน จัดทำรายงานเกี่ยวกับกิจการที่ตนทำการแทน ตามมาตรา 87/2
10.ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ 27 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขายสินค้าหรือการให้บริการ กับองค์การสหประชาชาติ ทบวงการชำนัญพิเศษของสหประชาชาติสถานเอกอัครราชทูต สถานทูต สถานกงสุลใหญ่ สถานกงสุล ตามมาตรา 80/1(5)
11. ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ 36 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการออกใบแทนใบกำกับภาษี ใบแทนใบเพิ่มหนี้ ใบแทนใบลดหนี้ตามมาตรา 86/12
12.ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 42) เรื่อง การกำหนดภาษีซื้อที่ไม่ให้นำไปหักในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 82/5(6)
13. ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ 43 ประกอบกิจการในราชอาณาจักรเป็นครั้งคราวและกำหนด แบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การ ยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มชั่วคราว การออกใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มชั่วคราว ตามมาตรา 85/3
14. กรณีศึกษาภาคปฏิบัติ
–หลักการสำคัญต้องจดทะเบียนในระบบ
–ให้ความสำคัญกับใบกำกับภาษีเต็มรูป ตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร
–มีรายการทั้งสิ้น 8 รายการ แต่สำคัญที่ 7 รายการแรก
– ออกใบกำกับภาษีก่อนจดทะเบียนใน ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มได้หรือไม่
–ออกใบกำกับภาษีผิดจุด รับภาระภาษี (Tax Point) มีทางออกอย่างไร
–รายการใบกำกับภาษี มีการออกผิดพลาด รับผิดอย่างไร ทำอย่างไรไม่ให้เสียเบี้ยปรับเงินเพิ่ม
–กรณีลูกค้าไม่ประสงค์จะรับใบกำกับภาษี
– กรณีออกชื่อลูกค้าผิด แต่ลูกค้าไม่เอาฉบับเดิมมาเปลี่ยน ทำได้หรือไม่ มีกำหนดเวลา หรือไม่?
–ออกใบกำกับภาษีซ้ำ 2 ครั้ง มีทางออกอย่างไร?
–ออกใบเสนอราคา ใบสั่งซื้อเป็นภาษา ต่างประเทศ ผิดประมวลฯ หรือไม่?
–ไม่ยกเลิกใบกำกับภาษี ตามคำขอของลูกค้า ผิดหรือไม่ ?
–ข้อควรระมัดระวังในการออกใบกำกับภาษี ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มร้อย
– ได้รับค่ามัดจำสินค้า/บริการ ไม่ออกใบกำกับภาษีได้หรือไม่?
–ออกใบกำกับภาษีหลังวันที่ในเช็คได้หรือไม่ ?
–ขายทรัพย์สินเก่า ทำไม ยอดรายได้ไม่ตรงกัน ระหว่าง ภ.ง.ด.50 กับ ภ.พ.30
–จะถือเป็นทรัพย์สิน หรือ ยกให้เจ้าของ
–โปรโมทกิจการใด กันแน่ฯ
-ระวังเรื่องสิทธิการเช่า กับ สิทธิเช่าช่วง
–ระวัง ทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่างแต่พ่วงด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม
–ผลของภาษีมูลค่าเพิ่มจากการ ยื่น ภ.พ.36 ยังมีประเด็นตกค้าง การปฏิบัติที่ไม่ตรงกัน?
–บริการในต่างประเทศ ใช้บริการในราชอาณาจักร ประเด็นต่างๆ
–ถือเป็นบริการ ทั้งในต่างประเทศ และในประเทศ กรณีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
–ใบกำกับภาษีถูกฉีกครึ่งด้วยความ เข้าใจผิด ใช้ภาษีซื้อได้หรือไม่ ?
–ออกใบกำกับภาษีเต็มรูปหลายใบ แต่ออกใบลดหนี้ฉบับเดียวได้หรือไม่ ?
15. ภาษีซื้อต้องห้าม การขอเครดิต และ การยื่นแบบภาษี
–ภาษีซื้อต้องห้าม ตามมาตรา 82/5
–การแก้ไขปัญหาเมื่อค้นพบภาษีซื้อ ต้องห้าม
–การยกเลิกฉบับเดิมที่เอกสารออกเป็นชุด
–การยื่นแบบ ภ.พ.30 เพิ่มเติม
–การขอ งด ลด เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม
–ภาษีซื้อต้องห้าม กรณีซื้อทรัพย์สิน และการป้องกัน
– รถยนต์นั่ง
– อาคาร
– เครื่องจักร
– เครื่องใช้สำนักงาน
– ทรัพย์สินอื่น
–การซื้อสินค้า หรือ บริการ กับภาษีซื้อต้องห้าม
–สวัสดิการพนักงาน
–การส่งเสริมการขาย
–ขอคืนมากเกินไป มีความผิด อย่างใด หรือไม่ วิธีการแก้ปัญหา
–กรณีพันยอดเกินกว่า 3 ปี เปลี่ยนใจเป็นขอคืน ปฏิบัติอย่างไร
–ไม่นำส่ง ภ.พ. 36 จะขอคืนภาษีซื้อได้หรือไม่ ?
16.ประเด็นหลักกฎหมายอื่นและกรณีศึกษาจากข้อหารือที่น่าสนใจ
รหัสหลักสูตร :  5911-06-201-006-03 ตรวจหลักสูตรอบรมสภาฯ
ระยะเวลา ผู้สอบฯ (CPA) :  อื่นๆ 6 ชม.
ระยะเวลา ผู้ทำบัญชี :  อื่นๆ 6 ชม.
วันที่ :  26 พฤศจิกายน 2559
เวลา :  09:00 น. - 16:30 น.
ราคา :  934.58+vat 65.42 รวม 1,000 บาท
โดย :  อ.วิทูร พงษ์พิทักษ์ (วิทยากร)
สถานที่ :  บริษัท P&G 2151/2-3 ซ.รามคำแหง 43/1 หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240
( เข้าจากปากซอยมา อยู่ขวามือ ห้องที่ 2-3 ค่ะ )

โทร. 087-019-1999 คุณจอย
ID Line : @pg-acc
สถานะ :   เต็ม

Copyright© pg-ram.com
designed by
pg-gov.com
(B: 1442,C: 0)
หน้าแรก | ตารางเรียน | สาขาราม 2 | หลักสูตรราม | การดานถามตอบ
สถาบันติว PASS & GOOD
2151/2-3 ซอยรามคำแหง43/1 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240 Tel.02-7162180-2

เข้าซอยรามคำแหง 43/1 มองด้านขวามือก่อนถึง 7-11 (เซเว่น)
 
ติว สอน สอบ สมัคร เรียน รับติว รับสอน ติวราม ติวหน้าราม สอบราม สมัครราม สมัครเรียนราม สอนราม เรียนราม สอนหน้าราม สถาบันติวราม สถาบันติวหน้าราม ราม หน้าราม รามคำแหง ม.ราม มหาวิทยาลัยราม มหาวิทยาลัยรามคำแหง ราม 2 หน้าราม 2 รามคำแหง 2 ม.ราม 2 มหาวิทยาลัยราม 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2